Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Ermenistan Krallığı Antik Sikkeleri

Ermenistan Krallığı, aynı zamanda Büyük Ermenistan Krallığı, veya basitçe Büyük Ermenistan. Bazen Ermeni İmparatorluğu olarak da anılır, Antik Çağ'da bir monarşiydi. Hristiyanlığı devlet dini olarak kabul eden ilk devlettir. MÖ 321'den MS 428'e kadar varlığını sürdürmüştür. Eski nüfusun bir kısmını Yunanlılar tarafından Alarodioi [Araratlılar yani Urartular] olarak bilinen Ağrı Dağı'nın doğusuna süren işgalcilerdir. Tarihi, üç kraliyet hanedanı tarafından birbirini takip eden saltanatlara bölünmüştür. Orontid [MÖ 321–200 MÖ], Artaxiad [MÖ 189–MS 12] ve Arsacid [52-428]. İmparatorluk İskender'in generalleri arasında bölündükten sonra, Ermeni hükümdarlar Seleukos krallığına haraç ödemiştir.