The title of the page

Baktriya Krallığı Antik Sikkeleri

Greko Baktriya Krallığı/Hint-Yunan Krallığı veya basitçe Greko Baktriya olarak bilinen Baktriya Krallığı. Helenistik dönemden kalma bir Yunan devletidir. Hint-Yunan Krallığı ile birlikte, Helenistik dünyanın en doğusundaki devlet. Orta Asya ve Hint Yarımadası'ndaki Helenistik dünya. Diodotus, MÖ 250 civarında Seleukos İmparatorluğu'ndan ayrılıp Baktriya Kralı I. Diodotus unvanıyla Greko Baktriya Krallığı'nı kurmuştur. Ai-Khanum ve Bactra'nın [Belh] başkentleri antik çağın en büyük ve en zenginleri arasındadır. Bactra [Belh] bin altın şehrin ülkesi olarak bilinmektedir. Hindikuş Dağları ve Ceyhun Irmağı arasında yeralan, merkezi Baktr [günümüz Afganistan’ın Mezar-i Şerif vilayetine yakın mesafedeki mevzi] şehri olan o dönemki adı ile Baktra/Balhika/Bahdi olarak anılan günümüzde Türkmenistan, kuzey Afganistan, güney Özbekistan günümüz Kaşkadarya, Surhandarya, Zarafşan bölgeleri], batı Tacikistan ve Sirderya ırmağının üst kısımlarını ihtiva eden antik bir ülkedir. Hint-Yunan Krallığı Krallarına ait antik sikkeler de bu kategori içerisinde paylaşılmıştır.