The title of the page

Bosporos Krallığı Antik Sikkeleri

Bosporos Krallığı veya Kimmer Bosporos olarak da bilinir, günümüz Ukrayna'nın güneyindeki Kerç Boğazı üzerinde kurulmuş Antik Yunan-İskit devleti. MÖ 438'e doğru kurulmuştur. MÖ 4. yüzyılda antik kent gücünün doruğuna ulaşmıştır. En önemli antik kenti Pantikapaion antik kentidir [Günümüz Kerç] İÖ 480-438 arasında Arkhainaks, İÖ 438-110 arasında da Spartokos hanedanları tarafından yönetilmiştir. Bu iki hanedan, Pantikapaion'a Nymphaion'u ve bölgede İÖ 7-6. yüzyıllarda kurulmuş öteki Yunan kolonileri de katmışlardır. İÖ 5. yüzyılın ikinci yarısından sonra Bosporos kentlerinde Atina etkisi güçlenmiştir.