Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Epirus/Epir Krallığı Bölgesi Antik Sikkeleri

Eski bir Yunan krallığı ve daha sonra Yunanistan'ın kuzeybatısındaki ve Arnavutluk'un güneyindeki Epir coğrafi bölgesinde yer alan bir cumhuriyet olan, antik Epirotlara ev sahipliği yapan eyalet, güneyde Aetolia, doğuda Antik Tesalya ve Eski Makedonya ve kuzeyde İlirya kabileleri ile sınırlandıırlmış, antik çağda İlirya, Makedonya ve Teselya ile sınırlanan dağlık bir kıyı bölgesi olan, Yunan kralı Pyrrhus'un döneminde [MÖ 280-275 yılları arasında] Antik Makedonya ve Antik Roma ile karşılaştırılabilir güçlü bir devlet haline gelmiş Epir Krallığı bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.