The title of the page

Fenike Bölgesi Antik Sikkeler

Phoenicia/Fenikeliler, MÖ 3000 civarında Levant'ta ortaya çıkan, kökeni bilinmeyen, Antik Sami dili konuşan bir halktır. Fenike şehirlerindeki en eski yönetim biçimi, zengin tüccar ailelerin gücüyle sınırlı olan krallıkmış gibi görünmektedir. Fenikeliler Akdeniz'in doğu kıyısı boyunca uzanan ve günümüz Suriye ve İsrail'in bitişik kısımlarıyla modern Lübnan'a karşılık gelen antik bölgedir. Fenike kültürünün geliştiği çekirdek bölge, kuzey Lübnan'daki Trablus ve Biblos'tan modern İsrail'deki Carmel Dağı'na kadar uzanmaktaydı. Fenike uygarlığı, anavatanının ötesinde Kıbrıs'tan Akdeniz'e, İber Yarımadası'na kadar uzanmıştır. Fenike'nin başlıca antik kentleri [koloniler hariç) Byblos, Sidon, Tire ve Berot'u [Beyrut] içermektedir. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler antik sikke darbı yapan ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.