The title of the page

Galatia/Galatya Bölgesi Antik Sikkeler

Galatia/Galatya Orta Anadolu'da, kuzeybatıda Bithynia, kuzeydoğuda Paphlagonia, doğuda Pontos, güneydoğuda Kapadokya, güneyde ve batıda Frigya bölgeleriyle çevrili bölge. MÖ 3. yüzyılda Galya Keltleri tarafından işgal edilmiştir. Nicomedes'in Bithynia tahtına oturmasına yardımcı olan Galyalılar, Anadolu platosunda yaşam alanı ile ödüllendirilmiştir. Üç ayrı kabileden oluşan kabile yaşam tarzlarında yaşamaya devam etmişlerdir. Galatya'nın orta kısmı, Ancyra'da [Ankara, Keltçe Çapa] bir başkent kuran Tectosages olarak bilinen bir kabileye aittir. Tektosages, keltçe servet arayanlar demektir. Batıda Tolistobogii, başkentleri Pressinus [Sivrihisar] olmak üzere ikamet etmişler ve Doğu'da Trocmiler kendilerine Tavium [Büyüknefes] şehrini kurmuştur. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler antik sikke darbı yapan ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.