The title of the page

Hint Yunan Kralları Antik Sikkeleri

Tarihsel olarak Yavana Krallığı olarak da bilinen Hint-Yunan Krallığı veya Greko-Hint Krallığı. Afganistan'ın çeşitli bölgelerini Hindistan alt kıtasının kuzeybatı bölgelerini neredeyse tümünü kapsayan Helenistik dönemden kalma bir Yunan krallığıdır. Krallık birbirini takip eden 30 kral tarafından yönetilmiştir. Krallık, Greko-Bactrian kralı Demetrius ve daha sonra Eucratides MÖ 200'de Hindistan'ı Baktriya'dan işgal ettiğinde kurulmuştur. En ünlü Hint-Yunan Kralı Menander I olarak bilinmektedir.