The title of the page

Karya/Karia Bölgesi Antik Sikkeler

Karya/Karia küçük Asya'nın güneybatısında, günümüz Aydın ve Muğla'nın büyük bir bölümü ile Denizli ilinin batı uç kısmını kapsamaktadır. Antik dönemde doğu ve güneydoğuda Frigya ve Likya, kuzeyde Lidya ve İyonya bölgeleri ile komşudur. Bölgenin batısı ve güneyini tümüyle Ege Denizi çevreler. 12 üyeli meclisle yönetilen adalar grubuna bağlı Karya Bölgesi içinde olan adalar vardır. Bölgenin doğal sınırını kuzeyde Aydın Dağları [Όρη Αϊδινίου] ile Batı Anadolu’nun en büyük nehri olan Büyük Menderes [Μαίανδρος/Maiandros] ırmağı oluşturmaktadır.Persler Anadolu'yu egemenlikleri altına aldıklarında bu geniş coğrafyayı satraplıklara [valiliklere] bölerek yönetmiştir. Pers satraplarının tümü Büyük Kral tarafından anayurttan gönderilen Pers yüksek memurlarıdır. Bu kurala uymayan tek satraplık Karya/Karia [Καρία] satraplığıdır. Karya satrapları Karyalı bir hanedana mensuptur. Bu hanedan Hekatomnid Hanedanı olarak adlandırılmaktadır. Hanedanın kurucusu Mylasalı [Milas] Hekatomnos'tur. Hekatomnidler'in saltanatı Büyük İskender gelene kadar sürmüştür. Büyük İskenderin ölümünden sonra ilk olarak Antigonos Monophtalmos, MÖ 301'de Lysimachos imparatorluğu tarafından yönetilmiş ve daha sonra Ptolemaios imparatorluğunun bir eyaleti olmuştur. Daha sonraki dönemde bölge Seleukos İmparatorluğunun eline geçmiştir. MÖ 188'de Romalılar Seleukosları yenerek ülkeyi kuzeyde Bergama krallığı ile güneyde Rodos arasında bölüştürmüşlerdir. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.