Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Kuşan İmparatorluğu Antik Sikkeleri

MS 1. yüzyıldan üçüncü yüzyılın ortalarına kadar Baktriya, Orta Asya ve Kuzey Hindistan hüküm süren Kuşanlar, MÖ 135 civarında Baktriya krallığını işgal ederek Yunan hanedanlarını yerinden etti. Yuezhilerin beş kolundan biri Kuşanlar, güneye Gandhara olarak bilinen bölgeye yayıldılar ve daha sonra Hindistan yarımadasının kuzey kısımlarına yayılmışlardır. Kuşan krallarının yerini üçüncü yüzyılda yönettikleri bölgenin bir kısmında Kuşanşah ünvanıyla yöneten Sasani prensleri almıştır. Sasanilerin batıdan, Guptaların ise doğudan saldırmasıyla Kuşan kontrolü yarı bağımsız krallıklara bölündü ve Kuşan İmparatorluğu MS 375 civarında yıkılmıştır. Kuşan İmparatorluğu en çok Yunan, Çin, Hint ve Pers kültürünü birleştiren senkretik kültürüyle tanınır. Kuşan adı, Türk-Moğol Hsiug-nu tarafından batıya sürülene kadar kuzeybatı Çin'de yaşayan Hint-Avrupa halklarının gevşek bir konfederasyonu olan Yueh Chi'nin bir kolunu tanımlamak için kullanılan Çince Kouei-chouang teriminden türemiştir.