The title of the page

Lykaonia/Likaonya Bölgesi Antik Sikkeler

Lykaonia [Lycaonia] Toros Dağı'nın kuzeyinde, Küçük Asya'nın iç kesimlerinde geniş bir bölgeir. Doğuda Kapadokya, kuzeyde Galatya, batıda Phrygia [Frigya] ve Pisidia, güneyde Toroslar zincirine kadar uzanmaktadır. Antik çağda Kilikya Tracheia olarak adlandırılan ülke ile sınır komşusudur. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler antik sikke darbı yapan ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.