The title of the page
  • İçerikler Ziyaretçiler İçin Kapalıdır. İçeriklere Erişim Sağlamak İçin Üye Olmanız Gerekmektedir | Our content is closed for visitors. You must be a membership to access our content | Antik Sikkeler Nümizmatik

Makedonya Bölgesi Antik Sikkeler

Makedonya/Macedonia [Μακεδονία], Balkanlar’da bir devlet olan Kuzey Makedonya'yı, Bulgaristan'nın güneybatısında yer alan Blagoevgrad ilini ve Yunanistan'ın Güney Makedonya olarak da bilinen kuzeyinde Batı, Orta, Doğu Makedonya ve Trakya olarak idari bölüme ayrılmış araziyi kapsayan kültürel coğrafi bölgedir. Pella, Pydna ve Amphipolis antik kentleri bölgenin önemli antik kentleridir. Makedonya bölgesinin sınırları tarih boyunca sık sık değişmiştir. Makedonya/Macedonia [Μακεδονία] bölgesi tarihte birçok siyasi egemenlik içinde yer almıştır. İlk Makedonya Krallığı MÖ 700-600 yıllarında yaşamıştır. MÖ 336 yılında Büyük İskender bölgenin hakimi olarak tahta çıkmıştır. Birinci [MÖ 215-205] ve İkinci Makedonya Savaşları [MÖ 200-197], bölgenin o dönemde de değerli olduğunu göstermesi açısından önemlidir. MS 15-20 tarihlerinde Makedonya, Roma İmparatorluğu’nun bir eyaleti haine gelmiştir. Makedonya adı eski Yunanca μακεδνός [makednos] sıfatından türetilmiş olan Μακεδόνες [Makedones] etnoniminden gelir ve uzun/ince anlamına gelir, aynı zamanda Dorlarla akraba olan bir halkın adıdır.