The title of the page

Makedonya Krallığı Antik Sikkeleri

Makedonya/Μακεδονία, aynı zamanda Makedon olarak da adlandırılır. Arkaik ve Klasik Yunanistan ve daha sonra Helenistik Yunanistan'ın egemen devletidir. Krallık başlangıçta kraliyet Argead hanedanı tarafından kurulmuş ve yönetilmiştir, bunu Antipatrid ve Antigonid hanedanları takip etmiştir. Eski Makedonlara ev sahipliği yapan en eski krallık, Yunan yarımadasının kuzeydoğu kesiminde merkezlenmiştir ve batıda Epir, kuzeyde Paeonia, doğuda Trakya ve güneyde Teselya ile sınırlanmıştır. Büyük İskender'in MÖ 323'te ölümününün ardından gelen Diadochi savaşlarından ve Büyük İskender'in kısa ömürlü imparatorluğunun bölünmesinden sonra Makedonya, Ptolemaios, Seleukos İmparatorluğu ve Bergama Krallığı ile birlikte Akdeniz bölgesinde bir Yunan kültürel ve siyasi merkezi olarak kalmıştır. Pella, Pydna ve Amphipolis gibi önemli şehirler, bölgenin kontrolü için güç mücadelelerine girmişlerdir. Gaspçı Cassander tarafından Selanik gibi yeni şehirler kurulmuştur. Makedonya'nın gerilemesi, Makedonya Savaşları ve Roma'nın önde gelen Akdeniz gücü olarak yükselişi ile başlamış, MÖ 168'deki Üçüncü Makedon Savaşı'nın sonunda, Makedon yönetimi kaldırılmış ve yerini Roma'ya bağımlı devletler almıştır.