Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Makedonya Krallığı Antik Sikkeleri

Arkaik ve Klasik Yunanistan ve daha sonra Helenistik Yunanistan'ın egemen devleti olan, başlangıçta kraliyet Argead hanedanı tarafından kurulmuş ve yönetilmiş, bunu Antipatrid ve Antigonid hanedanları takip etmiştir. Eski Makedonlara ev sahipliği yapan en eski krallık, Yunan yarımadasının kuzeydoğu kesiminde merkezlenmiş ve batıda Epir, kuzeyde Paeonia, doğuda Trakya ve güneyde Teselya ile sınırlanmış olan Makedonya Krallığı Krallarına ait antik sikkeler.

Sabit Konu Bu alanda sadece önemli ve dikkate alınması gereken sabit konular listelenir