The title of the page

Pamphylia/Pamfilya Bölgesi Antik Sikkeler

Pamfilya, Anadolu'nun güneyinde Aksu çayının doğusundan başlayarak Antalya ilinin doğusuna kapsayan antik Likya Birliği ve Kilikya arasında kalan bölgedir.Batısında Lykia, doğusunda Kilikia, kuzeyinde Pisidia bölgeleri yer almaktadır. Pamphylia, Küçük Asya'nın güneyindeki Kestros [Aksu Çayı], Eurymedon [Köprüçay] ve Melas [Manavgat] nehirlerinin zengin ve verimli alüvyal ovasının eski adıdır. Pamfilya adı çok eskidir ve daha önce antik Hitit imparatorluğuna aittir. Ana kenti Estwediiys [Aspendos] ve Side antik kentleridir. MÖ 1215'ten sonra Hitit imparatorluğunun çöküşünden sonra Pamfilya, Tarhuntassa adlı yeni bir krallığın merkezi olmuştur. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler antik sikke darbı yapan ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.

Sabit konu Bu alanda sadece önemli ve dikkate alınması gereken sabit konular listelenir