Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Persis Krallığı Antik Sikkeleri

MÖ 2. yüzyıl ile MS 3. yüzyıl arasında İran'ın güneybatısındaki Persis'te Part [Arşak] temsilcileri olarak hüküm süren Persis Krallarına ait antik sikkeler. Ahameniş [Pers] Krallığı [MÖ 600-330 civarı] ve Sasani Krallığı [MS 240-640]. Bu iki imparatorluğun yükselişi arasında Persis, yerli satraplar veya valiler tarafından yönetilen, Seleukos ve Part Krallıklarına sözde bağlılık sunan nispeten izole bir vasal devlet olarak varlığını sürdürmüştür. O dönemde Persis Krallığı, kendi hükümdarları ve antik sikke darbıyla bir alt krallık olarak yönetiliyordu. Persis Kralları genel olarak antik sikkelerinden bilinmektedir ve antik kaynaklarda yalnızca birkaç Persis kralından detaylı olarak bahsedilmektedir. Pers krallarının soyundan gelen Ardashir, sonunda Partların yerini alacak ve yeni, gerçek bir Pers imparatorluğu olan Sasani İmparatorluğunu kuracaktı.