The title of the page
  • İçerikler Ziyaretçiler İçin Kapalıdır. İçeriklere Erişim Sağlamak İçin Üye Olmanız Gerekmektedir | Our content is closed for visitors. You must be a membership to access our content | Antik Sikkeler Nümizmatik

Roma İmparatorları Antik Sikkeleri

Roma İmparatorluğu, 375 yılındaki Kavimler Göçü'yle başlayan iç karışıklıklardan sonra 395 tarihinde doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmış ve kuruluşundan ikiye ayrılışına kadar süper güç olarak kalmıştır. İmparatorluğun batıdaki kısmı olan Batı Roma İmparatorluğu Kavimler Göçü ile Avrupa'ya gelen Cermen kavimlerinin saldırıları sonucu 476 yılında yıkılmış, doğu kısmıysa varlığını Doğu Roma İmparatorluğu [Bizans İmparatorluğu] olarak 1453'te Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci Padişahı II. Mehmet'in İstanbul'u fethine kadar sürdürmüştür.

Sabit konu Bu alanda sadece önemli ve dikkate alınması gereken sabit konular listelenir