The title of the page

Teselya Bölgesi Antik Sikkeler

Antik Yunanistan'ın geleneksel bölgelerinden biridir. Miken döneminde Tesalya, Yunanistan'ın en büyük kabilelerinden biri olan Aeolians ve onların Yunanca lehçesi olan Aeolic için kullanılmaya devam eden bir isim olan Aeolia olarak bilinmektedir. Tesalya [Θεσσαλία] Yunanistan'ı oluşturan 13 bölgeden biridir. Başkenti Larisa antik kentidir. Tesalya, öncelikle Teselyalıların antik çağda yaşadığı merkezi ovaları ifade eder. Ovalar antik çağda tetrad adı verilen dört idari bölgeye bölünmüştür. Pelasgiotis, Phthiotis, Thessaliotis ve Histiaeotis. Daha geniş anlamda Tesalya, Teselyalılara astlar, bağımlılar veya müttefikler olarak yakından bağlı olan farklı etnik grupların yaşadığı bölgeler olan perioikoi adı verilen çevre bölgeleri de içermekteydi. Perioikoi, Perrhaibia, Magnesia, Achaea Phthiotis, Dolopia, Ainis, Malis ve Oitaia'dan oluşuyordu. Tesalya'daki en büyük üç şehir Larisa [Pelasgiotis], Pherai [Pelasgiotis] ve Pharsalos'tur [Phthiotis] Antik Tesalya, en geniş haliyle kuzeyde Olimpos Dağı'ndan güneyde Spercheios Vadisi'ne kadar uzanan geniş bir alandı. Tesalya, dağlarla çevrili geniş merkezi ovalardan oluşan coğrafi olarak çeşitli bir bölgedir. Ovalar batıda Pindos Dağları, güneyde Othrys Dağı, doğuda Pelion ve Ossa sıradağları ve kuzeyde Olimpos Dağı ile sınırlıdır. Merkezi ovalar, Pineios Nehri tarafından Tempe Vadisi'ne akıtılan Larisa havzası ve Karditsa havzası olmak üzere iki havzadan oluşur.