The title of the page

Trakya/Thrace Bölgesi Antik Sikkeler

Thrace [Θράκη]-Trakya Bölgesi, Güneydoğu Avrupa'da coğrafi ve tarihi bir bölgedir. Günümüz Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye arasında bölünmüştür. Kuzeyde Balkan Dağları ile çevrili, güneyde Ege Denizi, doğuda Karadeniz, güneydoğu Bulgaristan [Kuzey Trakya], kuzeydoğu Yunanistan [Batı Trakya] ve Türkiye'nin Avrupa kısmını [Doğu Trakya] böglelerini içerir. Bölgenin sınırları Roma'nın Trakya Eyaleti'nin sınırlarına kadar uzanmaktadır.Eski Trakyalıların yaşadığı topraklar kuzeyde günümüz Kuzey Bulgaristan ve Romanya'sına ve batıda Makedonya bölgesine kadar uzanmaktadır.Trakya'nın yaklaşık dörtte biri Türkiye'de, yaklaşık onda biri Yunanistan'da ve geri kalanı Bulgaristan'dadır.Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler sikke darbı yapmış ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.