The title of the page

Troas Bölgesi Antik Sikkeler

Anadolu'nun kuzeybatı kesiminde, kuzeybatıda Hellespont [Çanakkale], batıda Ege Denizi ile sınırlanan ve İda Dağı'nı oluşturan masif ile Anadolu'nun geri kalanından ayrılan antik bir bölgedir. Grenikos, Kebren, Simoeis, Rhesos, Rhodios, Heptaporos ve Aisepos, Troas bölgesinin yedi nehri ve her nehirde yaşayan nehir tanrılarının isimleridir. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler antik sikke darbı yapan ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.