The title of the page

Antik Yunan Sikkeleri

Antik Sikkeler

Φιλομμειδής
Βασιλιάς
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
2,973
Beğeni
9,839

Antik Yunan SikkeleriHer bir şehir devletinin Antik Sikkeleri üzerinde tarih ve efsanelerden alınan semboller kullanılmıştır. Antik Sikkeler üzerindeki bu semboller Antik Şehirlerin temsilleri olduğu gibi aynı zamanda Antik Sikkelerin kolayca tanınmasınıda sağlamıştır. Aşağıda hazırlamış olduğumuz içerik klasik Antik Yunan şehir devletlerinin Antik Sikkeler üzerlerinde belirli sembolleri, tanrıları ve kahramanları darp etmiş oldukları klasik dönemin en belirgin 15 Antik Yunan Şehirlerinin darp etmiş oldukları Antik Sikkelerin tanımlanması üzerine hazırlanmıştır.


1- Aegina [Egine - Αίγινα ] Antik kenti. Ege Denizi'nde bulunan bir adadır. İlk gümüş antik Yunan Sikkeleri Aegina [Egine - Αίγινα ] antik kentinde darp edilmiştir. Aegina [Egine - Αίγινα ] Antik kentinin sembolü kaplumbağa tasviridir. Antik Sikkeler üzerinde Kaplumbağa tasviri darp edilmiştir.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikke görselleri Aegina [Egine - Αίγινα ] antik kentinde darp edilmiş Stater Sikke kategorisinde olan Antik Yunan Sikke görselleridir.

2- Sakız Adası [Χίος]. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yer alan bir adasıdır. Sakız Adası [Χίος] antik kentinin sembolü Sfenks tasviridir. Sfenks [Σφιγξ,] ; kafası koç, kuş, veya insan, gövdesi ise uzanan bir aslan şeklini alan heykel tasviridir. MÖ 3. yüzyıla kadar şehrin nümizmatik rozeti olarak kalmıştır. Sakız Adası [Χίος] antik kentinde darp edilmiş Antik Sikkelerin arka yüzlerinde genellikle üzüm salkımı olan bir amfora tasviri darp edilmiştir. Bu sembol adanın yerel şaraba dayanan zenginliğinin ve ticaret faaliyetinin bir göstergesini anlatmaktadır. Aynı zamanda adada darp edilmiş olan Antik Sikkeler üzerinde monogram olarak sadece Sfenks [Σφιγξ,] tasvrileri darp edilmiştir.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikke görselleri Sakız Adası [Χίος] antik kentinde darp edilmiş olan Antik Yunan Sikke görselleridir.

3- Kos [Κως] adası veya İstanköy. Yunanistan'ın 12 Adalar Vilayeti'ne bağlı, Bodrum Yarımadası'nın karşısında yer alan bir adadır. Antik kentin sembolü Yengeç'tir. Dördüncü yüzyılda Kos [Κως] antik kenti kahraman Herakles [Ἡρακλῆς] efsanesinden alınmış çeşitli tasvirlere sahip Antik Sikkeler darp etmiştir. Herakles [Ἡρακλῆς] Roma Mitolojisi'nde Herkül olarak bilinmektedir.


Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikke görselleri Kos [Κως] antik kentinde darp edilmiş olan Antik Yunan Sikke görselleridir.

4- Thasos [Θάσος] Taşoz adası. Thasos [Θάσος] Taşoz adası Yunanistan sınırlarında, Kavala yakınlarındaki Keramoti Köyü’nün tam karşısında bulunan bir adadır. Antik kent Tanrı Dionysos [Διώνυσος] kültüyle bilinmektedir. Tanrı Dionysos [Διώνυσος] Roma mitolojisinde Bacchus olarak bilinir. Dionysos [Διώνυσος] şarap ve müzik tanrısıdır. Thasos [Θάσος] Taşoz antik kenti, Dionysos [Διώνυσος] ile ilgili orgiyastik sahneleri ve efsanevi varlıkları Antik Sikkeler üzerinde kullanmıştır. Adanın en ilginç Antik Sikkeleri arasında, Dionysos'un Tanrı Silvanusu taşırken darp ettiği sikkedir. Silvanus Ormanın koruyucusu sığır sürülerini koruyan, kurtları uzaklaştıran ve hayvanların doğurganlıklarını destekleyen Tanrı olarak bilinmektedir. Thasos [Θάσος] antik kent ismi Antik Sikkeler üzerinde ΘAΣIΩN = THASION olarak darp edilmiştir.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikke görselleri Thasos [Θάσος] Taşoz antik kentinde darp edilmiş olan Antik Yunan Sikke görselleridir.

5- Sisam / Samos [Σάμος] Adası. Ege Denizi'nde, Aydın ili, Kuşadası ilçesi'nde bulunan Dilek Yarımadasının karşısında bulunan bir Yunan adasıdır. Samos [Σάμος] antik kentininin erken dönem Antik Sikkeleri elektron Stater sikkelerdir. Klasik dönemde, Samos [Σάμος] antik kenti ön yüzünde aslan başı, arka yüzünde boğa tasviri olan Antik Sikkeler darp etmişlerdir. Antik kentin darp ettiği diğer Antik Sikkeler üzerinde Samos kadırgası pruvası, Tanrıça Hera ve kanatlı yaban domuzu tasvirleri vardır. Pruva bir deniz taşıtının gövdesinin ön kısmıdır.Antik kenti ismi Sikkeler üzerinde ΣΑ = SA olarak darp edilmiştir.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikke görselleri Sisam / Samos [Σάμος] antik kentinde darp edilmiş olan Antik Yunan Sikke görselleridir.

6- Rhodes [Ρόδος] Rodos Adası. Ege denizinde , Oniki Adaların en büyüğü olan adadır. Rodos, Attika standardında altın para basmaya yetecek zenginliğe sahip birkaç Yunan kentinden biridir. Rodos / Rhodes [Ρόδος] sikkeleri en güzel antik Yunan sikkeleri arasında bulunmaktadır. Rodos / Rhodes [Ρόδος] antik kentinde darp edilen Antik Sikkelerin ön yüzlerinde güneş Tanrısı Helios tasviri arka yüzde Gül tasvri bulunmaktadır. Aynı zamanda Rodoslular büyük bir heykeli Yunan Güneş Tanrısı Helios'a adamışlardır. Heykel günümüzde Antik Dünya'nın yedi harikasından biridir.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikke görselleri Rhodes [Ρόδος] Rodos antik kentinde darp edilmiş olan Antik Yunan Sikke görselleridir.

7- Melos [Μήλος] / Değirmenlik adası antik kenti. Yunanistan'ın Güney Ege bölgesinde bulunan bir ada ve şehirdir. Melos [Μήλος] adasının Antik Sikkeler üzerindeki sembolü bir Elma ve Nar yaprağı tasvirleridir. Antik çağdaki çoğu insan okuma yazma bilmiyordu. Antik Sikkeler üzerindeki temsili temsiller, birinin bir Antik Sikkenin kökenini anında tanımasına yardımcı olmaktaydı.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikke görselleri Melos [Μήλος] antik kentinde darp edilmiş olan Antik Yunan Sikke görselleridir.

8- Knossos / Cnossos [Κνωσός] antik kenti. Girit adasının kuzeyinde, Kandiye şehri yakınlarında bulunmaktadır. Knossos [Κνωσός] antik kenti Yunan Tunç Çağı'ndan beri önemli bir ticaret merkezidir. Knossos [Κνωσός] antik kentinde darp edilmiş olan Antik Sikkeler üzerinde adanın sembolü Labirent tasviridir. Minotor, Yunan mitolojisinde yarı insan-yarı boğa yaratık. Labirent tasvirinin hikayesi şu şekildedir. Girit Kralı Minos, güçlü bir beyaz boğayı deniz tanrısı Poseidon'a kurban etmesi için dua etti . Tanrı dileğini yerine getirdi. Ancak Kral Minos, hayvanın güzelliğinden etkilenerek onu korumaya karar verdi. Bu amaçla tanrıya bir boğa daha kurban etti. Poseidon bundan hoşlanmadı ve kralı cezalandırmaya karar verdi. Daha sonra Kral Minos'un kendisi için sakladığı boğaya Girit Kraliçesi Pasiphae / Pasife aşık oldu. Birliklerinden korkunç bir canavar doğdu. Bu canavarın adı Minotor Antik Yunan mitolojisinde yarı insan ve yarı boğa. Kral Minos Daedalus'a büyük bir labirent inşa etmesini emretti ve Kral Minos, Minotaur'u labirentin merkezine yerleştirdi. Labirent, Antik Yunan Sikkelerinde en kolay tanınan sembollerden biridir.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikke görselleri Knossos [Κνωσός] antik kentinde darp edilmiş olan Antik Yunan Sikke görselleridir.

9- Gortyna / Gortina [Γόρτυνα] antik kenti. Yunanistan'ın Girit adasında bulunan bir antik kenttir. Antik kentte darp edilen sikkeler üzerinde Europa tasviri. Europa Yunan mitolojisinde Avrupa kıtasına ismini vermiş, parlak tenli göz alıcı bakışı ile dillere destan olan Fenikeli kız. Zeus görüp beğendiği Europa'ya ulaşmak için boğa kılığına girer. Europa'nın yanına yaklaşır ve onu sırtına alır. Sonra yüzerek Girit Adası'na kızı kaçırır. Gortyna / Gortina [Γόρτυνα] antik kentinde darp edilmiş Antik Sikkeler ön yüzde, Europa bir ağaçta otururken, arka yüzde bir boğa tasviri vardır. Sikke arka yüzde Boğa tasviri Zeusu tanımlamaktadır.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikke görselleri Gortyna / Gortina [Γόρτυνα] antik kentinde darp edilmiş olan Antik Yunan Sikke görselleridir.

10- Thebai / Tebai [Θήβα] antik kenti. Antik Yunanistan'da kurulmuş olan bir şehir devletidir. Atina'nın kuzeybatısındaki Boeotia bölgesinde bulunmaktadır. Thebai / Tebai [Θήβα] antik kent sikkeleri, Antik Yunan Sikkeleri arasında en belirgin olanlardan biridir. Thebai / Tebai [Θήβα] antik kentinde darp edilmiş olan en yaygın Antik Sikke türü, Sikke ön yüzde Boeot Kalkan tasviri ve arka yüzde Amfora tasviri olan Antik Sikkelerdir.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikke görselleri Thebai / Tebai [Θήβα] antik kentinde darp edilmiş olan Antik Yunan Sikke görselleridir.

11- Athens / Atina [Αθήνα]. Atina antik kenti sikkelerin üzerinde baykuş tasvir etmişlerdir. Athens / Atina [Αθήνα] antik kentinin koruyucu Tanrısı, Tanrıça Athena. Parthenon Tanrıça Athena'nın tapınağı ve Baykuş Tanrıça Athena'nın kutsal sembolüdür. Bugün baykuşlar en popüler ve kolayca tanınan Antik Yunan sikkeleridir.

Antik Yunan sikkeleri üzerinde darp edilmiş olan ΑΘΕ yazısı ΑΘΗΝΑΙΩΝ = ATHENAION'un kısaltmasıdır. Atinalılar olarak tercüme edilir.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikke görselleri Athens / Atina [Αθήνα] antik kentinde darp edilmiş olan Antik Yunan Sikke görselleridir.

12- Corinth / Korinth [Κόρινθος] antik kenti. Atina ve Sparta arasında bulunan büyük bir şehirdir. Corinth / Korinth [Κόρινθος] uzun bir süre boyunca Mora Yarımadası ile Yunanistan anakarasının geri kalanı arasındaki önemli bir jeostratejik alanı kontrol ederek deniz ticaretine hakim olmuştur. Korint Antik Sikkelerinde genellikle Korint'in efsanevi kahramanı Bellerophon'un efsanevi kanatlı atı Pegasus bulunur . Antik Sikkelerin diğer yüzünde, Korint miğferi giyen Athena'nın başı tasvir edilmiştir. Koppa [Ϙ] sembolü her zaman şehrin eski adının (Ϙόρινθος) sembolü olarak dönemin Antik Sikkeleri üzerinde mevcuttur.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikke görselleri Corinth / Korinth [Κόρινθος] antik kentinde darp edilmiş olan Antik Yunan Sikke görselleridir.

13- Ephesus [Έφεσος] / Efes antik kenti. Günümüz Selçuk ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. İyonya Birliği'nin on iki kentinden birisidir. Ephesus [Έφεσος] / Efes antik kenti antik dünyanın yedi harikasından birisi olan Artemis tapınağı ile bilinmektedir. Ephesus [Έφεσος] / Efes Antik kentinde darp edilmiş olan Yunan Sikkeleri üzerinde sürekli olarak bir Arı tasviri vardır. Arı, doğa ve avcılık ile ilişkili bir Tanrıça olan Artemis'in sembollerinden birisidir. Antik kent ismi Antik Sikkeler üzreinde Ε- Φ olarak görülmektedir.


Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikke görselleri Ephesus [Έφεσος] / Efes antik kentinde darp edilmiş olan Antik Yunan Sikke görselleridir.

14- Miletus [Μίλητος] / Milet antik kenti. Ege bölgesinde Büyük Menderes Nehrinin hemen ağzına yakın deniz kıyısında bulunan antik İyon liman kentidir. Arkaik dönemde Milet, Antik Sikkelerin ön yüzünde bir aslan başı ve arka yüzünde bir dalgalı kare bulunan elektron sikkeler darp etmişlerdir. 4. yüzyıl boyunca Antik Sikkelerin ön yüzünde Apollon, arka yüzünde ise gül veya yıldız bulunan bir aslan tasviri vardır.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikke görselleri Miletus [Μίλητος] / Milet antik kentinde darp edilmiş olan Antik Yunan Sikke görselleridir.

15- Mytilene [Μυτιλήνη] / Midilli adası. MÖ 326'ya kadar elektron sikke basmaya devam eden tek şehir Mytilene [Μυτιλήνη] antik kentidir. Elektron Antik Sikkeler için tercih edilen değer hekte olarak adlandırılmıştır. Midilli Antik Sikkeleri belirli bir ikonografiyi takip etmemiştir ve genellikle anepigrafiktir [yazıtsız] olarak Antik Sikke darp etmişlerdir. Midilli Antik Sikkeleri görüntülerinden değil, kalitelerinden ve nadir malzemelerinden dolayı farklıdır. Apollon, Artemis, Zeusun eşi Leda ve Lir tasvirlerinin yanı sıra Antik kentte darp edilmiş Antik Sikkeler üzerinde çeşitli tanrılar, kahramanlar ve semboller darp edilmiştir.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikke görselleri Mytilene [Μυτιλήνη] / Midilli antik kentinde darp edilmiş olan Antik Yunan Sikke görselleridir.

 

Antik Sikkeler

Φιλομμειδής
Βασιλιάς
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
2,973
Beğeni
9,839
Aegina [Egine - Αίγινα ] Antik kenti 

Antik Sikkeler

Φιλομμειδής
Βασιλιάς
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
2,973
Beğeni
9,839
Chios Sakız Adası [Χίος] 

Bu sitedeki tasarım ve tüm yazılar Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır. Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur.