Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340

I. Konstantin Sikkeleri

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A O ΜΕΓΑΣ

I. Konstantin veya Büyük Konstantin | Constantine I

Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_constantine I.jpg

Büyük Konstantin en etkili Roma imparatorlarından biridir. Onlarca yıllık bir iç savaşı kazandıktan sonra, imparatorluğun en önemli anında iktidara gelmiştir. Roma İmparatorluğu'nun tek hükümdarı olarak I. Konstantin, güçlü ve istikrarlı dördüncü yüzyıl devletinin temellerini atarak büyük parasal, askeri ve idari reformları bizzat denetlemiş ve Roma İmparatorluğu'nu üç oğluna bırakarak güçlü bir imparatorluk hanedanı kurmuştur.

Diokletianus'un Tetrarşisinde imparator olan babası Constantius Chlorus, 306'da Britanya'da York'ta öldü ve yerine, ileride Dünya tarihinin en büyük adamlarından biri olacak, Konstantinopolis kentinin ve Doğu Roma [Bizans] İmparatorluğu'nun Büyük lakabıyla anılacak kurucusu, oğlu Gaius Flavius Valerius Constantinus [Büyük Konstantin] ordu tarafından imparator ilan edilmiş, meritokratik Tetrarşi açıkça ihlal edilmiş ve ardından yirmi yıl süren iç savaş gelmiştir.

İç savaşta belirleyici an, MS 312'de I. Konstantin'in rakibi imparator Maxentius'u Roma'nın dışındaki, Maxentius'un tamamen yenildiği ve kesilen kafasının Roma'da geçit törenine tabi tutulduğu Milvian Köprüsü Savaşı'nda mağlup etmesiyle gelmiştir. Bu zaferle Büyük Konstantin, Tetrarşik hükümet sistemine son vermiş ve Batı'nın tek imparatoru olmuştur.


Savaştan yıllar sonra Büyük Konstantin, bu savaştan kısa bir süre önce başına gelen mucizevi olayı Caesarea Piskoposu Eusebius'a [ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ] şöyle anlatır: Öğleye doğru, gün çoktan alçalmaya başladığında, kendi gözleriyle göklerde, güneşin üzerinde bu işaretle fethedeceksin [ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ - In hoc signo vinces XP] yazılı bir ışık haçı gördüğünü söyledi. Bu manzara karşısında, kendisi ve bu seferde onu takip eden ve mucizeye tanık olan tüm ordusu da hayrete düşmüştür.

Gece uykusunda, Mesih'in ona göklerde gördüğü alametle göründüğünü ve bütün birliklerin kalkanlarında koruyucu olarak Chi - Rho seombolü ile işaretlenirse kesinlikle tüm düşmanların üstesinden geleceğini [ XP İsa'yı simgeleyen baş harfler ] söylediğini aktarmıştır. Daha önce ilahi koruyucusu olarak Sol Invictus'u seçmiş olmasına rağmen, Constantine tavsiyeye uyarak tüm ordunun kalkanlarına XP monogramını ekletmiş ve 28 Ekim 312'de Maxentius'u mağlup etmiştir. Chi Rho, Yunanca'da Christ adının ilk iki harfi olan Ch [X] ve Rho [P] iki Yunanca harfinin üst üste bindirilmesiyle yazılan Mesih için bir Hristiyan sembolüdür.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.png


Büyük Konstantin, en çok Roma İmparatorluğu'nun hızlı bir şekilde Hristiyanlaşmasına yol açan ve yalnızca İmparatorluğun değil tüm dünyanın kaderini değiştiren bir dönüm noktası olan Hristiyanlığı kabul etmesiyle tanınır. Büyük Konstantin iparatorluk başkentini yeni kurulan Konstantinopolis'e taşıyarak, Roma'nın düşüşünden yüzyıllar sonra İmparatorluğun Doğu'da hayatta kalmasını sağlamıştır. 325'de Konstantin, son rakibi Licinius'u yenerek Roma dünyasının tek efendisi olmuştur.

Diocletian'ın reformlarını temel alan Konstantin, imparatorluk ordusunu sınır muhafızları [limitanei] ve seçkin birimlerden [palatini] oluşan daha küçük ama hareketli bir saha ordusu [comitatensis] olarak yeniden düzenledi. Eski Praetorian Muhafızları İtalya'da ona karşı savaştı ve bu yüzden Konstantin onları feshetti. Birliklerine ödeme yapmak ve İmparatorluğun ekonomisini güçlendirmek için imparatorluk parasını güçlendirdi ve som altın içeren yeni altın antik sikke olan solidus'u tanıttı. Solidus on birinci yüzyıla kadar değerini korumuştur.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_KOSTANTIN.jpg


Konstantin tarafından verilen en geniş kapsamlı kararlardan biri, hızla Hristiyanlaşan İmparatorluğun yeni başkenti olan Konstantinopolis'in MS 324'te kurulmasıydı. Roma'nın aksine, Konstantin şehri, birinci sınıf coğrafi konumu ve iyi korunan limanları sayesinde kolayca savunulabilirdi. Ayrıca Tuna ve Doğu'daki tehlikeli sınır bölgelerine yakındı ve daha hızlı bir askeri müdahaleye izin veriyordu. Ayrıca Avrupa ve Asya'nın kavşağında ve ünlü İpek Yollarının ucunda yer alması, şehrin hızla inanılmaz derecede zengin ve gelişen bir metropol haline gelmesi anlamına geliyordu. Roma Batısının düşüşünden sonra, Konstantinopolis bin yılı aşkın bir süre imparatorluğun başkenti olarak kalmıştır.

Sadık bir Hristiyan ve ilk hacılardan biri olan annesi Helena'nın aksine, imparator ölüm döşeğinde vaftiz edilmiştir. Otuz bir yıllık saltanatından sonra, Büyük Konstantin Nikomedia antik kentinde ciddi bir şekilde hastalandı ve 22 Mayıs MS 337'de ölümünden kısa bir süre önce vaftiz edildi. Ölümünü anmak ve anısını kutlamak için, imparatorluk ailesinin tanrılara yükselen üyelerini onurlandırmak için üretilen eski Roma CONSECRATIO antik sikke geleneğini takip ederek, ölü imparatoru yas kıyafetleri içinde tasvir eden hatıra antik sikkeler darb edilmiştir. Ancak Konstantin bir Hristiyan olduğundan, onun yeni bir ilahi imparator olarak tanrılaştırıldığını öne sürmek uygun olmazdı. Bunun yerine, altta paylaşmış olduğumuz antik sikkenin arka yüzünde, Tanrı'nın eline teslim edilmek üzere bir savaş arabasıyla cennete doğru giderken gösterilmektedir.

Caesarea Piskoposu Eusebius [ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ] Vita Constantini eserinde Büyük Konstantin öldükten sonra anısına darb edilen antik sikke hakkında şunu belirtir; Bir tarafta kutsanmış prensimizin başının sıkıca örtülü figürü ortaya çıktı; diğer taraf [antik sikkenin arka yüzü] prensimizi dört atın çektiği bir arabacı olarak gösteriyordu, tanrının eli ise onu cennete almak için yukarıdan aşağıya doğru uzanıyordu.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_constantine.jpg


Konstantin, Konstantinopolis'teki Kutsal Havariler Kilisesi'ne [Havariyyun Kilisesi] gömülmüştür. İmparator, İmparatorluğu üç oğluna II. Constantius, II. Constantine ve Constans'a bırakarak güçlü imparatorluk hanedanını kurmuştur. Oğulları arasındaki rekabetler, sonunda imparatorluğun tek hükümdarı olan II. Constantius tarafından kazanılan bir iç savaşa yol açmıştır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg

İmparator Konstantin'in yasalarından bazı örnekler;

1-]
İlk defa kızlar kaçırılamıyordu.

2-] İzin verilen miktarın üzerinde vergi toplayan herkese ölüm cezası verildi.

3-] Bir mahkum artık zifiri karanlıkta tutulmamalı, açık havada ve gün ışığında bırakılmalı.

4-] Kızlarının baştan çıkarılmasına izin veren ebeveynler, boğazlarından aşağı erimiş kurşun döktürülecekti.

5-] Gladyatör oyunlarının 325'te ortadan kaldırılması emredildi, ancak bunun çok az gerçek etkisi oldu.

6-] Bir köle sahibinin hakları sınırlıydı, ancak bir köle yine de ölümüne dövülebilirdi.

7-] Çarmıha gerilme, Hristiyan dindarlığı nedeniyle kaldırıldı, ancak Roma hukuku ve adaletinin olduğunu göstermek için asılarak değiştirildi.

8-] Paskalya alenen kutlanabilirdi.

9-] Pazar, pazarların yasaklandığı ve kamu dairelerinin kapatıldığı [köle azat etme amacı dışında] tatil günü ilan edildi.

10-] Bununla birlikte, tarım işlerinde herhangi bir kısıtlama yoktu.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz antik sikkeler İmparator Konstantin'e ait antik sikke görselleridir. Antik Sikke sorularınız için forumda yeni konu açarak bilgi alabilirsiniz.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03XCK (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03XCK (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03XCK (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03XCK (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03XCK (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03XCK (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03XCK (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03XCK (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03XCK (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03XCK (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_V900XZA (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_V900XZA (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_V900XZA (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_V900XZA (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_V900XZA (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_V900XZA (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_V900XZA (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_V900XZA (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_V900XZA (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_V900XZA (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_x900cd (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_x900cd (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_x900cd (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_x900cd (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_x900cd (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_x900cd (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_x900cd (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_x900cd (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_x900cd (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_x900cd (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_zs912x (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_zs912x (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_zs912x (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_zs912x (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_zs912x (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_zs912x (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_zs912x (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_zs912x (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_zs912x (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_zs912x (10).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_zs912x (11).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_569xcv0 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_569xcv0 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_569xcv0 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_569xcv0 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_569xcv0 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_569xcv0 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_569xcv0 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_569xcv0 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_569xcv0 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_569xcv0 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JY900X (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JY900X (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JY900X (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JY900X (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JY900X (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JY900X (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JY900X (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JY900X (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JY900X (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JY900X (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_8452 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_8452 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_8452 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_8452 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_8452 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_8452 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_8452 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_8452 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_8452 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_8452 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03XCK (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03XCK (12).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03XCK (13).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03XCK (14).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03XCK (15).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03XCK (16).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03XCK (17).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_90VC.jpg