The title of the page

Caria Kaunos Antik Kenti

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
4,455
Beğeni
11,573
Kaunos antik kentinde darb edişmiş Stater kategorisinde olan antik sikke.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_KAUNOS.jpg


Sikke ön yüzde kerykeion ve çelenek tutan tanrıça İris tasviri.
Arka tip ortada baitylos taşı solda Δ K],sağda Γ lejantları.

Antik kentte darb edilen antik sikkelerin ön yüzlerinde kanatlı Tanrı figürü arka yüzlerde Baitylos taşı görülmektedir. Baitylos Yunanca da kutsal taş veya sütun anlamına gelir. Antik kentte ilk dönem darb edilen Antik Sikkeler üzerinde KB harfleri görülmektedir. K ve B harfleri Kaunos [Καῦνος] antik kentinin ilk ismi olan KBID isminin ilk iki harfidir. Yine aynı şekilde antik kentte darb edilen Antik Sikkeler üzerinde Δ - Γ harfleri görülmektedir. Karya dilinde Δ - Γ harflerinin karşılığı KB [KBID] harfleridir.


Kerykeion Nedir ? [Caduceus]

Caduceus, Yunan mitolojisinde Hermes ve dolayısıyla Greko-Mısır Mitolojisinde'da Hermes Trismegistus tarafından taşınan asadır. Aynı asa genel olarak haberciler tarafından örneğin Hera'nın habercisi İris tarafından da taşınırdı. İki yılanın dolandığı, bazen kanatları bulunan kısa bir asadır. Hekimlik tanrısı Asklepios'un tepesi çatallı ve tek yılanlı asasına benzediği için, kerykeion günümüzde de hekimliğin simgesi olarak kullanılır.

Antik dönem ismi Kaunos [Καῦνος] olan antik kent günümüz Muğla-Ortaca-Dalyan ilçesinin karşısında Çandır ve Dalyan sınırları içerisinde bulunmaktadır. Antik kent Kalbis [Calbys-Dalyan Çayı] akarsuyunun etrafından geçtiği dağlık tepenin yamacında kurulmuştur. Strabon'un tersanelere ve kapanabilir bir limana sahip olduğunu söylediği kent, şu an denizden yaklaşık 3-4 km içeride bulunmaktadır. Antik kentin merkezi akropol tepesinin altında yer alan alüvyonlarla dolmuş ve günümüz Sülüklü adıyla anılan bataklık bir göle dönmüştür. Antik kenti ikiz kızkardeşi ile birbirine aşık oldukları için sürülen Miletos’un oğlu Kaunos'un kurduğu inancı vardır. Antik kentin baş tanrısı Zeus'tur.

Kaunos'taki gibi Baetyl'ler genellikle göktaşlarıydı ve bu nedenle tanrılar tarafından gönderilmişti ve saygı gösterilmesi gerekiyordu. Antik sikke ön yüzde görülen tanrıça İris, gökkuşağının tanrıçası ve Hera'nın habercisiydi [gökkuşağı yer ile göğü birbirine bağlıyor gibi göründüğü için muhtemelen iki rol bir aradaydı] ve bu nedenle antik sikkelerde görünmesi için çok uygun bir tanrıydı. Gökyüzünden fiziksel bir mesaj almış şehir Kaunos [Καῦνος].
 

Bu sitedeki tasarım ve tüm yazılar Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır. Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur.