Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Efes Antik Kentinin İsmi Değişiyor

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Efes'in İsmi Değişiyor


İyonya [Ionia], Arkaik dönemde kültürel ve ekonomik gelişmeler ve şehirciliğin yayılması açısından Yunanistan'ın belki de önde gelen bölgesiydi. Lysimakhos, MÖ 295'te kendisini Ephesos'un efendisi ilan etti ve kısa bir süre sonra şehrin adını, Ptolemy I Soter'in kızı olan eşi kraliçe Arsinoe II'nin onuruna Arsinoeia/Arsinoe olarak değiştirmiştir. Lysimakhos, ayrıca MÖ 294'te Ephesos'un [Efes] nüfusunu, özellikle Lysmakhos'a karşı isyanları sonrasında vatandaşlarının çoğu yerinden edilen Kolophon ve Lebedos antik kentinin sakinleriyle genişletmiştir. Ancak isim değişikliği uzun sürmemiş Lysimakhos'un 281'deki ölümünden sonra, Efesliler şaşırtıcı olmayan bir şekilde geleneksel isimlerine geri dönmeyi tercih etmişlerdir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_EPHESOS.jpg


Ephesos - ΕΦΕΣΟΣ [Efes], MÖ 295-287 yılları arasında Küçük Asya'daki Lysimakhos'un önemli bir darphanesiydi ve bu darphane öncelikle drahmi kategorisinde olan antik sikkeler darb ediyordu. MÖ 281 yılında Lysimakhos'un ölümünden sonra kraliçe Arsinoe, üvey kardeşi Ptolemy Keraunos ve daha sonra öz kardeşi Ptolemy II Philadelphos ile evlendi. Mısır tapınaklarına tapınak paylaşan tanrıça [Synnaos Thea - ΣΥΝΝΑΟΣ ΘΕΑ] olarak giren ilk Ptolemaios hükümdarı oldu ve daha sonraki Ptolemaioslar tarafından saygıyla karşılanmıştır.

Bir ölümlünün bir tanrıyla birlikte yaşayabileceği fikri Homeros'un Odysseia [Od.7-8] destanında zaten görülmektedir. Ancak başka bir tanrının tapınağını [ Naos - ΝΑΟΣ ] paylaşan Tanrı/Tanrıça | ΣΥΝΝΑΟΣ ΘΕΟΣ - ΣΥΝΝΑΟΣ ΘΕΑ, yalnızca Helenistik Dönem'de tanrılaştırılmış insanların yanı sıra tanrılara da atıfta bulunmaktadır. Özellikle hükümdar kültünde Synnaos Theos/Thea ΣΥΝΝΑΟΣ ΘΕΟΣ - ΣΥΝΝΑΟΣ ΘΕΑ kavramı, geleneksel tanrıları ve tanrılaştırılmış insanları ortak ritüel ve teoloji düzeyinde birleştirmektedir.

Efes antik kentine ait daha fazla antik sikke görselleri için Tıklayınız.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ARSINOE.jpg