Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

II. Abdülhamid İmtiyaz Madalyaları

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Osmanlı İmparatorluğu adına olağanüstü sadakat ve cesaret için Liyakat Madalyası - Nishan-i-Imtiaz [ Nişan-ı İmtiyaz ]

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_OTTOMAN (1).jpg


İmtiyaz Madalyası, MS 1882/3'te II. Abdülhamid tarafından başlatılan Osmanlı İmparatorluğu'ndaki en yüksek rütbeli askeri ödüldü. Bu ödül genellikle Türkiye'nin müttefikleri arasındaki devlet başkanlarına ayrılmıştı, ancak zaman zaman diğer üst düzey askeri veya diplomatik şahsiyetlere de verildiği görülmektedir. İmtiyaz Madalyasını ilk alanlar Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorları oldu. Ödüllerine padişahın mektupları eşlik ediyordu.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_OTTOMAN (3).jpg


Altın ve gümüş olmak üzere iki sınıfta darb edilmiştir. Altın İmtiyaz madalyası, Osmanlı İmparatorluğu'nun en yüksek askeri nişanıydı, gümüş madalya ise altın Liyakat'ın altında yer alıyordu.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg


Madalyaların arka yüzlerinde Osmanlıca kabaca Osmanlı İmparatorluğu'na Olağanüstü Sadakat ve Cesaret Gösterenler Madalyası anlamına gelen bir kitabe bulunmaktadır. Bunun altında alıcının adının kazınabileceği kavisli dikdörtgen bir alan vardır ve altta 1300 [1882/3] tarihi bulunmaktadır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_OTTOMAN (2).jpg