Antik Sikkeler Nümzimatik

İmparator Trajan Herkül Gaditanus

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır. Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Herkül Gaditanus

Marcus Ulpius Nerva Traianus, daha çok Trajan adıyla bilinen Roma İmparatoru'dur. Roma İmparatorluğu'nun Beş İyi İmparatorundan ikincisidir. İmparatorluk onun döneminde en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

İmparator Trajan, Herkül'ün figürünü ve özelliklerini antik sikkelerinde tasvir eden ilk Roma imparatorudur. Bu belki de Trajan'ın, Herkül'e özellikle Herkül Gaditanus [İspanya'nın güney kıyısındaki Fenike şehri Gadir'in dışındaki Herkül tapınağına ait olan] olarak saygı duyulduğu güney İspanya'daki Italica'da doğmuş olmasından kaynaklanmaktadır. İmparator Hadrian ise antik sikkelerinde Hercules Gaditanus'a özel atıfta bulunur ve Herkül'ü tamamen farklı bir bakış açısıyla ayakta tasvir etmektedir.

İmparator Trajan'a ait Aureus altın sikke. Ön yüzde imparator Trajan büstü. Soldan sağa IMP•CAES•NERVA•TRAIAN•AVG•GERM - Imperator Nerva Caesar Traianus Augustus Germanicus lejantı. Lejantın türkçesi Yüce komutan [İmparator] Nerva Sezar Trajan İmparator [Augustus] Almanların Fatihi. Arka tip Herkül sağ elinde sopa ve sol elinde aslan postu tutuyor soldan sağa P•M•TRP• COS•IIII•P•P - Pontifex Maximus Tribunicia Potestas Consul Pater Patriae lejantı. Lejantın türkçesi Tribünlük yetkisine sahip, dördüncü kez konsül senato kararı.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_TH3.jpg