Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Karia Myndos Antik Kenti

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

İsis Kültü

Antik dönem ismi Myndos [Μύνδος] olan antik kent Bodrum yarımadasının batı ucunda günümüz Gümüşlük ilçesinde Bozdağ denen tepe üzerinde MÖ 640 yılında Anadolu'nun en eski medeniyetlerinden Lelegler tarafından kurulmuştur. Myndos [Μύνδος] Antik Kenti Karia bölgesi’nin önemli kıyı yerleşmelerinden birisidir. MÖ 334'te Büyük İskender tarafından kuşatılan kent bir yıl sonra İskender'in komutanı Orontobades tarafından ele geçirilmiştir. MÖ 308-275 yılları arasında Ptolemaioslar'ın elinde olan Myndos [Μύνδος] Antik Kenti, MÖ 200 civarında Lysimakhos Hanedanlığı'nın egemenliği altına girmiştir. MÖ 197'de ise Rhodos'un koruması altında ilk sikkelerini basarak bağımsız bir kent olmuştur. Sonraki yıllarda Pergamon Krallığı'na dahil olup, MÖ 133'te Roma'nın hakimiyetine girmiştir.

İsis'in antik sikkeler üzerindeki sembolleri veya tasvirleri, Mısır'ın bu toprakları Roma tarafından fethinden önce nadiren Mısır dışında ortaya çıkar. Uygarlıklarında İsis kültünün bir ölçüde önemli olduğu görülen Kartaca dizilerinde istisnalar bulunabilmektedir.

Mısır'ın Alexander III of Macedon [ Ἀλέξανδρος] Büyük İskender tarafından fethinden ve kültürlerinin Helenleştirilmesinden sonra, İsis hızla Demeter, Astarte veya Afrodit ile ilişkilendirilmiştir. Doğu Akdeniz'de siyasi nüfuzu ve ticaret merkezleri yaygın olan Ptolemieslar döneminde, İsis kültleri önemli liman kentlerinde hızla ortaya çıkmış ve ardından Antik Yunan topraklarına yayılmıştır.

Myndos antik kenti tarihte çok az öneme sahip bir şehirdi. İlgili olduğu belgelenmiş birkaç olaydan birisi, Büyük İskender'in Karia'yı işgaliyle ilgilidir. Myndos'u bölge başkenti Halikarnassos'tan önce almak isteyen Büyük İskender, şehri kuşattı, ancak şehir içinde kapıları açmaya söz veren bir grubun başarısızlığı üzerine, Halikarnassoslu adamlar tarafından takviye edilen Myndialılar tarafından bir miktar kayıpla geri püskürtülmüştür.

Karia Myndos Antik Kentinden darb edilmiş Drahmi kategorisinde olan antik sikke. Ön yüzde Zeus, arka tip İsis-Hathor'un başlığı altta yıldırım solda MYNΔIΩN - MYNDION sağda ΘEOΔΩΠOY - THEODOPOU lejantı.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MYNDOS.jpg