The title of the page
  • İçerikler Ziyaretçiler İçin Kapalıdır. İçeriklere Erişim Sağlamak İçin Üye Olmanız Gerekmektedir | Our content is closed for visitors. You must be a membership to access our content | Antik Sikkeler Nümizmatik

Karya Satrapları Antik Sikkeleri

Antik Sikkeler

Φιλομμειδής
Νικηφόρος
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
3,500
Beğeni
10,423
Karya/Karia [Καρία] Satrapları

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Y78931.jpg


Karya/Karia [Καρία] küçük Asya'nın güneybatısında, günümüz Aydın ve Muğla'nın büyük bir bölümü ile Denizli ilinin batı uç kısmını kapsamaktadır. Antik dönemde doğu ve güneydoğuda Frigya ve Likya, kuzeyde Lidya ve İyonya bölgeleri ile komşudur. Bölgenin batısı ve güneyini tümüyle Ege Denizi çevreler. 12 üyeli meclisle yönetilen adalar grubuna bağlı Karya Bölgesi içinde olan adalar vardır. Bölgenin doğal sınırını kuzeyde Aydın Dağları [Όρη Αϊδινίου] ile Batı Anadolu’nun en büyük nehri olan Büyük Menderes [Μαίανδρος/Maiandros] ırmağı oluşturmaktadır.

Persler Anadolu'yu egemenlikleri altına aldıklarında bu geniş coğrafyayı satraplıklara [valiliklere] bölerek yönetmiştir. Pers satraplarının tümü Büyük Kral tarafından anayurttan gönderilen Pers yüksek memurlarıdır. Bu kurala uymayan tek satraplık Karya/Karia [Καρία] satraplığıdır. Karya satrapları Karyalı bir hanedana mensuptur. Bu hanedan Hekatomnid Hanedanı olarak adlandırılmaktadır.

Karya'nın kurucu satrapı, MÖ 4. yüzyılın başlarında Karya hükümdarı Hekatomnos [Ἑκατόμνος].
Satrap Maussollos [Μαύσσωλλος]. Hekatomnos’un oğlu, Güneybatı Anadolu'daki Karya bölgesinin Pers satrapı. Pers hükümdarına bağlı olmakla birlikte daha çok bağımsız bir kral gibi hareket etmiştir. Daha çok eşi tarafından kendisi için yaptırılan ve Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Halikarnas Mozolesi ile bilinmektedir. MÖ 350’lerde Rodos, Chios [Sakız] ve Kos adasını istila etmiştir. Ölümünden sonra eşi Artemisia II [Ἀρτεμισία] tek başına hüküm sürdü.
Artemisia II [Ἀρτεμισία] Hecatomnus'un kızı, satrap Maussolos'un eşi ve halefidir. MÖ 353'ten 351'e kadar iki yıl hüküm sürmüştür. Tahta çıkışı, emrindeki bazı ada ve kıyı kentlerinin kadın hükümdara karşı çıkmaları nedeniyle isyanlara yol açmıştır.
Satrap Idrieus/Hidrieos [Ἱδριεύς]. Hecatomnus'un ikinci oğlu. Ahameniş [Pers] İmparatorluğu altında Karya hükümdarıdır.
Ada [Ἄδα] Karia satrapı Hecatomnus'un kızı, Mausolus, Pixodarus, Artemisia ve Idrieus'un kızkardeşidir. MÖ 4. yüzyılın ortalarında, önce Pers Satraplığı ve daha sonra Karia hükümdarıydı. Büyük İskenderin himayesinde Karya'nın kraliçesi olmuştur.
Satrap Pixodaros [Πιξώδαρoς] MÖ 340-334 arasında hüküm sürmüş Hekatomnos'un oğlu Karya'nın gaspçı satrapı. Kız kardeşi Ada sınır dışı edilmiş ve başa geçmiştir. Hecatomnus'un üç oğlunun en küçüğüdür. Ölümünden sonra, Orontobates [ Ὀροντοβάτης] Pers kralı tarafından Pixodaros'un halefi olarak gönderilmiştir. Pers olan Orontobates [ Ὀροντοβάτης] 335'ten 334'e kadar hüküm sürmüştür.

 

Antik Sikkeler

Φιλομμειδής
Νικηφόρος
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
3,500
Beğeni
10,423
Aşağıda paylaşmış olduğımız antik sikkeler Satrap Hekatomnos'a [Ἑκατόμνος] ait Stater, Diobol, Hemiobol, Drahmi ve Tetradrahmi kategorisinde olan antik sikkelerdir.

 

Antik Sikkeler

Φιλομμειδής
Νικηφόρος
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
3,500
Beğeni
10,423
Aşağıda paylaşmış olduğumuz antik sikkeler Satrap Maussolos'a [Μαύσσωλλος] ait Stater ve Tetradrahmi kategorisinde olan antik sikke görselleridir. Tetradrahmi kategorisinde olan antik sikkeler ön yüzlerde Apollo tasvirleri, arka tiplerde Zeus Labraundos ayakta çift başlı balta tutuyor ve MAYΣΣΩΛΛO/MAUSSOLLO lejantları görülmektedir. Stater kategorisinde olan antik sikkelerin ön yüzlerinde kükreyen aslan ve MA lejantları, arka tiplerde ise Yıldız tasvirleri görülmektedir.

 

Medya

Haber Editörü
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
177
Beğeni
483
muhteşem bir sunum hazırladığınız için çok teşekkürler numizmatik severler olarak bizi antik sikke görsel ziyafetine davet etmeniz büyük incelik
@Antik Sikkeler
 

Antik Sikkeler

Φιλομμειδής
Νικηφόρος
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
3,500
Beğeni
10,423
Satrap Idrieus/Hidrieos'a [Ἱδριεύς] ait Tetradrahmi kategorisinde olan antik sikkeler. Sikke ön yüzlerde Apollon tasvirleri, arka tiplerde Zeus Labraundos ayakta çift başlı balta tutuyor önde IΔPIEΩΣ/IDRIEOS lejantı görülmektedir. 

Antik Sikkeler

Φιλομμειδής
Νικηφόρος
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
3,500
Beğeni
10,423
Aşağıda paylaşmış olduğumuz antik sikkeler Satrap Pixodaros'a [Πιξώδαρoς] ait Tetradrahmi,Drahmi ve Stater kategorisinde olan antik sikke görselleridir. Tetradrahmi kategorisinde olan antik sikkeler ön yüzlerde Apollo tasvirleri, arka tiplerde Zeus Labraundos ayakta çift başlı balta tutuyor ve ΠIΞOΔAPOY/PIKSODAROU lejantları görülmektedir. Drahmi kategorisinde olan antik sikkeler ön yüzlerde Apollo tasvirleri, arka tiplerde sekiz köşeli yıldız veya yıldız benzeri çiçek deseni çevresinde ΠIΞOΔAPOY/PIKSODAROU lejenatı görülmektedir. Stater kategorisinde olan antik sikke ön yüzde Apollo, arka tip çift balta ve ΠI/PI lejantı görülmektedir. Bir diğer Stater sikke ön yüzde Apollo, arka tip Zeus Labraundos ayakta çift başlı balta tutuyor ve ΠIΞOΔAPOY/PIKSODAROU veya ΠIΞΩΔ/PIKSOD lejantları görülmektedir. Farkı bir tip Stater sikke ön yüzde süslü trident tasvri, arka tip çit başlı balta ve ΠIΞΩ/PIKSO lejantı görülmektedir. 

Antik Sikkeler

Φιλομμειδής
Νικηφόρος
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
3,500
Beğeni
10,423
Satrap Tissaphernes [Τισσαφέρνης], önemli bir Pers ailesine mensup, Kral Xerxes'in Yunanistan'ı işgali sırasında Ölümsüzler'in komutanı olan seçkin bir Pers generali olan Hydarnes'in torunu, Pers İmparatorluğunun Lidya ve Karya satrabı. Sparta ile ittifak yaparak kısa sürede Batı Anadolu'daki Ionia-İyonya kentlerini ele geçirmiştir. Aşağıda paylaşmış olduğumuz antik sikkeler Satrap Tissaphernes'e [Τισσαφέρνης] ait antik sikke görselleridir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_F346G (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_F346G (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_F346G (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_F346G (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_F346G (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_F346G (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_F346G (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_F346G (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_F346G (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_F346G (10).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_F346G (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_F346G (12).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_F346G (13).jpg
 

Antik Sikkeler

Φιλομμειδής
Νικηφόρος
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
3,500
Beğeni
10,423
Satrap Memnon [Μέμνων ὁ Ῥόδιος]
MÖ 380 de Rhodes-Rodos antik kentinde doğmuş olan Pers Ahameniş İmparatorluğu'nun hizmetinde önde gelen bir Rodoslu Yunan komutanı. Kız kardeşinin satrap II. Artabazus ile evlenmesiyle Pers aristokrasisine bağlı olarak, kardeşi Mentor ile birlikte hayatının büyük bir bölümünde MÖ 380'de Rodos'ta Pers kralına hizmet etti ve Büyük İskender'in işgali sırasında ve ondan önceki on yıllarda önemli bir rol oynamıştır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Y78WJD56 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Y78WJD56 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Y78WJD56 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Y78WJD56 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Y78WJD56 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Y78WJD56 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Y78WJD56 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Y78WJD56 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Y78WJD56 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Y78WJD56 (10).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Y78WJD56 (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Y78WJD56 (12).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Y78WJD56 (13).jpg
 

Bu sitedeki tasarım ve tüm yazılar Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır. Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur.