Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Kilikya Kralı Syennesis

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Kral Syennesis [Συέννεσις]

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg


Syennesis III olarak da bilinen MÖ 5. yüzyılda antik Kilikya'nın kralı Syennesis [Συέννεσις].

Syennesis; Kilikya'nın yerel Tarsiote hanedanlarının sahip olduğu unvandır ve bunlardan en az üçü Yakın Doğu tarihinde belirgin bir şekilde yer almıştır. Kendi başına bağımsız bir Kral olan ilki, MÖ 610 dolaylarında Medyalı Cyaxares ile Lidyalı Alyattes arasında arabuluculuk yapmak için Nebuchadnezzar'a katılmıştır. İkincisi, Ahameniş kralı I. Darius'un bir tebaası olarak görünür ve kızı Maussolos'un oğlu Pixodaros ile evlidir. Son olarak Syennesis, Xenophon'un Anabasis'inde ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi, Genç Cyrus'un II. Artaxerxes'e karşı isyanına katılmıştır.

Anabasis veya Onbinlerin Dönüşü Hellen tarihçi Ksenofon'un ünlü düzyazı yapıtıdır. Ksenofon tarafından MÖ 400 yıllarında kaleme alınmış olan kitapta anlatılanlar üzerine çok sayıda kitap yazılmıştır. Ksenefon, Sokrates'in öğrencilerinden birisidir ve onun yanında eğitim almıştır.

Paylaşmış olduğumuz antik sikkenin ön yüzünde kral Syennesis at üzerinde sağ elinde nilüfer çiçeği tutuyor. Sikke arka tip Tarsoslu Nergal sağ elinde nilüfer çiçeği ve sol elinde mızrak tutuyor. Arkasında Hayat Ağacı. Solda Aramice LNRGL | Nergal'e - Nergal için lejantı.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg


Nergal, bir savaş ve ölüm tanrısı olmanın yanı sıra, aynı zamanda bir bitki örtüsü ve yeniden doğuş tanrısıdır. Yunanlıların Kore | Persephone ile ilişkilendirdiği nitelikler gibi. Nilüfer, Mısır sanatı ve efsanesinde iyi kanıtlanmış bir kullanımına sahip olmasına rağmen, Yunan ve yakın Doğu mitolojisinde yalnızca ara sıra görünür. Nilüfer fiziksel davranışı nedeniyle güneşin sembolik bir temsilidir. Aynı zamanda sonsuz ölüm döngüsünün bir sembolü haline gelmiştir.

Mezopotamya'daki Hatra'daki ve çok daha sonra Palmyra'daki kültler, Nergal'in Helenik Herakles ile eşit olduğunu göstermektedir. Bu Nergal'i Melqart'a eşit gören Asurlular tarafından başlatılan bir asimilasyondur. Antik sikkenin arka yüzündeki ikonografi bir tür geçiş için, bir ölüm ve yeniden doğuşa, bir son ve bir başlangıca, geçmiş ve gelecek için Tanrı Nergal'in onayının arandığını anlatmaktadır.