Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Makedonya Krallığı Alexander I Sikkeleri

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340

Makedonya Krallığı Alexander I - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ALEX_I.jpg


Herodot tarafından oldukça ikiyüzlü bir karakter olarak tasvir edilen kendi adına antik sikke darbı yapan ilk Makedon kralı I. Alexander. MÖ altıncı yüzyılın sonuna gelindiğinde, Pers İmparatorluğu ile Yunanistan şehir devletleri arasında stratejik bir konuma sahip olan Makedonya Krallığı, etkili bir bölgesel güç haline gelmişti. Perslerle yapılan savaşlar Makedonya'nın, özellikle de Amyntas'ın oğlu genç prens I. Alexander'in önemini daha da arttırmıştır. Zeki bir politikacı olan I. Alexander, babasının ölümünden sonra MÖ 498'de tahta çıktı ve Persler güçlerini ve nüfuzlarını Yunanistan'a kadar genişletirken, bu istikrarsız durumu ustaca manevralarla atlattı. Her ne kadar MÖ 514-513'te bir Pers büyükelçiliğinin zorbalığına karşı aldığı intikamın cezasını telafi etmek için kız kardeşine bir Pers ile evlenme teklifinde bulunmuş olsa da I. Alexander, Trakya ve Makedonya'dan geçen Perslerle mesafeli ama samimi bir ilişki sürdürdü ve diğer kabileleri haraç olarak toprak ve su sunmaya zorladı. Aynı zamanda Makedonya'yı hâlâ yarı barbar olarak gören Yunanlılarla daha güçlü bir ilişki kurmaya çalışmıştır. MÖ 480'de Xerxes'in başlattığı büyük Yunanistan istilası, I. Alexander'i Pers yönetimine boyun eğmeye zorladı; ancak Persler ve diğer Yunan devletleri arasında sözde arabulucu olarak hareket ederken, derebeylerine karşı gizlice komplo kurdu ve müttefik Yunan ordusuna MÖ 479'daki Plataea savaşı öncesinde, büyük bir zafer elde etmelerine yardımcı olan kritik istihbarat verdi. Hayatta kalan Pers askerleri Makedonya'dan geçerken, I. Alexander Strymon nehri yakınlarında onlara saldırdı ve 43.000 kişilik ordunun çoğunu katletti.

Herodotos [9.44], Plataia'daki savaşın arifesinde I. Alexander'in Atina kampına girdiğini ve Perslerle çatışmanın gecikmesinin zaten az olan stoklarının daha da azalmasına yardımcı olacağını bildirdiğini söylüyor. Buna karşılık, zamanı geldiğinde Yunanlıların [özellikle Atinalıların] kendisine yardım edeceğini, böylece kuzeyde yükselen güç ile yükselen Yunan şehir devletleri Atina, Sparta ve onların müttefikleri arasında bir ilişki kuracağını umuyordu. MÖ 476'da kendisinin de safkan bir Yunan olduğu kabul edildi ve o yılın Olimpiyat Oyunlarına katılmasına izin verildi. I. Alexander'in MÖ 480/79'daki Pers istilasından sonraki faaliyetleri hakkında çok az şey biliniyor, ancak Herodot, kendi zamanında Delphi'de Makedon Kralı I. Alexander'in altın bir heykelinin durduğundan bahseder [Hdt. 8.121]. I. Alexander sarayını Atina'dan örnek alarak Pindar ve Bakkhylides gibi şairleri destekledi. Yunan kültürüne ve kimliğine olan sevgisinden dolayı Helensever [ΦΙΛΕΛΛΗΝΕ] lakabını kazandırmıştır. I. Alexander MÖ 454'te öldü ve tahtı büyük oğlu Alketas'a bıraktı. Her ne kadar Romalı tarihçi Curtius Rufus onun bir suikasta kurban gittiğini öne sürse de, ölümünün kesin koşulları bilinmemektedir.


Aşağıda paylaşmış olduğumuz antik sikkeler Makedonya Kralı Alexander I'e [ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ] ait antik sikke görselleridir. Tarihin her dönemine ait antik sikke sorularınız için forumda yeni konu açarak bilgi alabilirsiniz.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEX1 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEX1 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEX1 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEX1 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEX1 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEX1 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEX1 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEX1 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEX1 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEX1 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEX1 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEX1 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEX1 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEX1 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEX1 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEX1 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEX1 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEX1 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEX1 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEX1 (10).jpg
 

Medya

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
225
Beğeni
471
harika görseller emekleriniz için teşekkürler @Antik Sikkeler
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEXIX (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEXIX (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEXIX (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEXIX (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEXIX (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEXIX (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEXIX (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEXIX (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEXIX (9).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ALXI (1).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ALXI (2).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ALXI (3).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ALXI (4).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ALXI (5).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ALXI (6).jpg