Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Patrae Antik Kenti Sikkeleri

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340

Patrae - Patrai [ΠΑΤΡΑΙ] Antik Kenti - ΠΑΤΡΕΩΝ - COL A A PATR


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg


Patrae antik kenti adını, yurtlarından sürüldükten sonra kendilerine yeni bir sığınak arayan Spartalı Akhaların lideri Patreus'dan almıştır. Antik kent üç İyon kentinin birleşmesiyle oluşmuştur: Aroe, Mesatis ve Antheia. MÖ 280'de Patrae , Akha Birliği'nin [Achaean] oluşumunda çok önemli bir rol oynamıştır. Antik kentin mitolojik kökenleri, Triptolemus'tan tarımı öğrenen ve Triptolemus'un armağanına atıfla saban kelimesinden türetilen Aroe adında bir şehir kuran Kral Eumelos'a kadar uzanmaktadır. Daha sonra yakınlarda oğlu Antheias'ın adını taşıyan Antheia adında ikinci bir şehir kurdu. Daha sonra bu iki antik kentin arasında üçüncü bir yerleşim yeri olan Mesatis'i kurdu; adını kelimenin tam anlamıyla diğer ikisinin arasındaki orta konumdan alır. Dor göçleri sırasında, Spartalı kahraman Patreus, yerleşim yerlerini tek bir varlık altında birleştirdi ve buraya kendi adını verdi; Patra. Ancak akropolün hala Aroe olarak adlandırılmaktadır.

Peloponnesos Savaşı sırasında Patrae Atinalıları destekledi. Korint Körfezi'ne erişimin kontrolünü sağlamak için MÖ 429'da bir Sparta / Korint filosu ile Phormio komutasındaki bir Atina filosu arasında şehrin kıyılarında bir deniz savaşı yapıldı. Savaştan Atinalılar galip ayrıldılar ve körfezin deniz kontrolünü sürdürdüler. MÖ 419'da Patrae halkı, Alcibiades tarafından şehri limana bağlayan, Atina'nın yaptığı gibi uzun duvarlar inşa etmeye ikna edildi. Büyük İskender'in ölümünün ardından şehir, Kassander'ın kontrolüne geçti ve Kassander, MÖ 314'te Antigonid generali Aristodemus tarafından kovulmuştur. Patrae, güneybatıdaki kıyı boyunca uzanan bir başka yerleşim yeri olan Dyme ile birlikte MÖ 280'de Makedonları sınır dışı eden ilk şehirdi. Bu, Patrae'nin Yunanistan'daki Makedon gücüne karşı Akha Birliği'nin [Achaean] yeniden kurulmasında önemli bir rol oynamasına yol açmıştır. Ertesi yıl Patrae, Galya istilaları sırasında Aetolia'lılara yardım etmek için asker gönderen birkaç Akha [Achaean] şehri arasındaydı. Patrae, Sosyal Savaş sırasında Mora Yarımadası'ndaki seferler sırasında V. Philip'in karaya çıktığı ve bu noktada Achaean Birliği'nin Makedonlarla ittifak kurduğu bir noktadır. Achaean Birliği'nin MÖ 146'da Romalılar tarafından yenilgiye uğratılması, Patrae'nin ya yıkılmasına ya da büyük çapta terk edilmesine yol açmıştır.

Sezar'ın İç Savaşları sırasında Genç Cato, MÖ 48'de Patrae'yi ele geçirdi, ancak kısa bir süre sonra antik kent Quintus Fufius Calenus tarafından yeniden ele geçirildi. Actium Savaşı'ndan önce Marcus Antonius, MÖ 32/31'de Patrae'de kışı geçirdi. Şehir, savaştan kısa bir süre önce Agrippa tarafından ele geçirildi. Savaşın ardından, limanın Yunanistan ve İtalya arasındaki seyahat için elverişli konumu, Augustus'un MÖ 14'te Legio X Gemina ve Legio XII Fulminata gazileriyle birlikte bir koloni kurmasına yol açtı. Aktium Savaşı'ndan [MÖ 31] sonra , Roma imparatoru Augustus burayı kolonileştirdi [Colonia Aroe Augusta Patrensis].

Patraikos Körfezi'nde bulunan antik Patrae limani, Mora Yarımadası [Peloponnese] yarımadasının ana limanıdır ve Yunanistan'ın en büyük limanlarından biridir. Patrae antik kenti Yunanistan'ın Atina ve Selanik'ten sonra üçüncü büyük şehri olan günümüz Patras şehridir.
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PATRAS (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PATRAS (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PATRAS (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PATRAS (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PATRAS (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PATRAS (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PATRAS (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PATRAS (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PATRAS (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PATRAS (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PATRAS (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PATRAS (12).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PATRAS (13).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PATRAS (14).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PATRAS (15).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PATRAS (16).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PATRAS (17).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PATRAS (18).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PATRAS (19).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PATRAS (20).jpg