Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Pherae'li Tiran Alexander

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Pherae'li Tiran Alexander


Pherae antik kenti, Pelasgiotis bölgesinde yer alan antik Teselya bölgesinin en eski şehirlerinden biriydi. Antik kentin şöhreti, Herakles'in Pherai kralı Admetos'a karısı Alkestis'i Hades'ten kurtarmasına yardım ettiği efsane çağlarına kadar uzanmaktadır. Pherae'nin güçlü tiranı ve Teselya Birliği'nin liderlerinden [Tagos-τᾱγός] olan babası Jason'ın MÖ 370/69'da suikasta uğramasının ardından iktidara Alexander geçmiştir.

Gençliği nedeniyle ilk başta Pherae'de başarılı olması göz ardı edildi ve amcaları Polydoros ve Polyphron ortak tiranlar olarak hemen iktidara geldi. Ancak bu düzenleme uzun sürmemiştir. MÖ 369'da Polyphron önce Polydorus'u zehirledi, daha sonra Alexander amcası Polyphron'u mızrakla öldürdü. Bu cinayet eylemiyle Alexander, Pherae'nin tek tiranı haline geldi ve doğal olmayan şiddet konusundaki itibarını pekiştirdi. Hatta Alexander bir türbe yaptırarak amcasını öldürmüş olduğu mızrağa tanrı gibi tapınmıştır.

Jason, Teselya şehirlerinin farklı çıkarlarını güç ve diplomasi yoluyla güçlü bir Tesalya Birliği halinde birleştirmeyi başarmıştı, ancak Pherae'nin geleneksel rakibi Larissa [Larisa] antik kenti, her zaman birliğin gidişatı üzerinde kendi nüfuzunu kullanmayı umuyordu. Alexander'ın Pherae'de iktidarı kanlı bir şekilde ele geçirmesi, birlik üyeliğinde derin bir çatlak yarattı ve Teselya Birliği'nin, biri tagosu olarak Alexander tarafından yönetilen, diğeri ise Pheraean'ın otoritesini tanımayı reddeden Larissa'nın [Larisa] Aleuadai ailesi tarafından yönetilen iki karşıt birliğe bölünmesine neden olmuştur.

MÖ 360'ların büyük bölümünde birleşik Teselya Birliği'ni zorla yeniden kurmak için mücadele etti. Sık sık Larissa'yı [Larisa] ezmeye hazırlanıyordu ancak Makedonyalı Alexander II ve Boeotian Birliği'nin zamanında yaptığı askeri müdahaleler nedeniyle başarısız olmuştur. Her ne kadar Pherae tiranı ünlü Boeotarch Pelopidas'ı MÖ 368/7'de ele geçirmeyi başarmış ve hatta onu MÖ 364'teki savaşta öldürmüş olsa da, Alexander Teselya Birliği'nin liderliği iddiasından vazgeçmek zorunda kalmıştır.

Alexander Teselya'da gücünün büyük bir kısmını kaybetmiş olmasına rağmen şiddet içeren ve kanunlara aykırı karakterini ifade etmeye devam etti. MÖ 362 yılında bir korsan filosu kurarak Kiklad adalarını ve Ege kıyılarını yağmalamıştır. Alexander, Atina'nın Piraeus [Günümüz Pire] şehrine saldıracak kadar küstahtı, ancak bu hareket onun Atina filosu tarafından denizden sürülmesi ile son bulmuştur. Bu noktada Pherae halkı, şiddet yanlısı ama pek de başarılı olmayan tiranından oldukça yorulmuştu. En sonunda, MÖ 358'de Alexander, kendi karısı olan üvey kız kardeşinin yardımıyla kendi kardeşleri tarafından yatağında öldürülmüş ve cesedi Pherae sokaklarında köpeklere atılmıştır.

Paylaşmış olduğumuz Stater kategorisinde olan antik sikkenin ön yüzünde Pherae'nin tiranlarının genel olarak Teselyan kimliğinin bir ifadesi olarak tanıtmaya çalıştığı Pherae'nin koruyucu tanrıçası Ennodia tasvir edilmiştir. Adı kelimenin tam anlamıyla yol kenarı anlamına gelen Ennodia, gücü cadılar ve büyücüler tarafından düzenli olarak çağrılan korkunç bir yol kenarı ve ölüm tanrıçasıydı. Ennodia kültü, Pherai'li Jason'ın yönetimi altında, yerel bir Pherai tanrısı kadar ulusal bir Selanik tanrısı olarak tanınana kadar Teselya'ya yayılmış ve Tesalya dışında Hekate ile özdeşleştirilmesine neden olmuştur. Antik sikkenin arka yüzünde ise Pherae'li tiran Alexander'ı at sırtında tasvir etmektedir. Bu tür portreler, Büyük İskenderin babası Philip II yönetimindeki komşu Makedon krallığının antik sikkeleri üzerindeki kral tasvirlerinin gelişimini etkilemiştir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Alexander.jpg