Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Phokis Delphi Antik Kenti

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Delfi [Δελφοί] Antik Kenti

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg


Paylaşmış olduğumuz antik sikkenin dünyada bilinen 10 örneği vardır. Antik sikke ön yüzde koçbaşı şeklinde iki Rhyton ve üzerlerinde iki yunus bulunmaktadır. Çevresinde ΔAΛΦI-KON - DALPHIKON lejantı.

Yunuslar Apollon için kutsaldır ve cinas türüdür. Aynı zamanda Delphi Yunus anlamına gelir. Antik kent adını Yunanca Yunus anlamına gelen Delphis [Δελφοί] kelimesinden almıştır. Tanrı Apollon ünlü mabedini burada kurmak için Yunus kılığına girmiştir.

Sikke arka yüzde her birinin kapağı bir yunus ve bir defne yaprağı serpiştirmesi ile süslenmiş dört tavan kasası şeklinde kare şeklindedir. Apollon Tapınağı'na ait olan süslü bir tavanı tasvir etmektedir.

Antik sikkenin ön yüzünde görülen Rhytons, köken olarak Pers kökenlidir ve bunların kullanımı, Herodotus'un bahsettiği gibi MÖ 479'da Plataea savaşından sonra Perslerden elde edilen ganimetler ile Yunan dünyasına yayılmıştır. Delfi sikkelerinde olmalarının nedeni muzaffer Yunanlılar tarafından Apollon'a adanan Pers ganimetlerinin bir parçasını oluşturmalarıdır.

Rhyton|Riton; hayvan başı ya da gövdesi biçiminde yapılmış antik kaplara verilen genel isimdir. Hem içki kabı olarak hem de dini törenlerde adak sıvısı olan libasyonu dökmek için kullanılmışlardır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg


Delfi [Δελφοί], antik Yunan dünyasında en önemli dört dini merkezinden biridir. Yunanistan'ın en önemli tarihi yerlerinden biridir ve en çok Kahini ile ünlüdür. Yunanistan’da Phokis bölgesinde, Parnassos Dağı’nın eteklerindedir. Eski Yunanlılar burasının dünyanın merkezi olduğunu düşünürlerdi.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_DELFİ.jpg


Antik Sikkeler Nümizmatik | 2023