Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340

Pontus Krallığı


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_pontos.jpg


Pontos deniz anlamına gelen Yunanca bir kelimedir ve genellikle antik dünyada Karadeniz, Pontos Euxeinos veya Axeinos için kullanılır [Strabon 1.2.10 C21]. Aynı zamanda Pontos MÖ 4. yüzyılın sonunda Kuzey Küçük Asya'da ortaya çıkan Mithradates hanedanı hükümdarlarının Helenistik krallığına da uygulanmaya başlandı. Strabon, hem Pontos'un hem de güney komşusu Kapadokya'nın Pers İmparatorluğu'nun iki Kapadokya satraplığından geliştiğini ve birine Pontos, diğerine Kapadokya adını verenlerin muhtemelen Makedonlar [Seleukoslar'ı kastediyor] olduğunu söylemektedir [12.1.4 C534]. Bununla birlikte, Mithradates hanedanının kendilerini Pontus kralları olarak adlandırdıklarına dair çağdaş bir kanıt yoktur ve her ne kadar atalarının toprakları hakkında bir fikirleri olsa da, bu daha çok muhtemelen VI. Mithradates'in ölümünden sonra MÖ 63'te kurulan Roma eyaleti Pontos'un etkisidir. Xenophon [Anab. v. 6.15), ülkenin adı olarak Pontos'u kullanan ilk antik yazardır.

Pontos Krallığı, Pers kökenli Helenistik bir devletti. Mithradates I Ktistes veya Kios'lu Mithradates III olarak bilinen bu kişi, yaygın olarak Pontus Krallığı'nın kurucusu olarak kabul edilmektedir. Ktistes [ΚΤΙΣΤΗΣ] kelimesi Yunanca'da kurucu anlamına gelir. Büyük İskender'in hükümdarlığı boyunca Kios, Pontos krallığının kurucusunun babası olan ve 337'den 302'ye kadar orayı yöneten Pers hanedanı II. Mithradates'in elindeydi. Antigonos MÖ 318'de Hellespontine satrapını [II. Mithradates] kovduğunda Kios'a kaçtmıştı. II. Mithradates MÖ 302'de Antigonos tarafından öldürüldü ve böylece Mithradates I Ktistes babasının hanedanını miras almıştır.

Aynı yıl Mithradates, arkadaşı Demetrius Poliorketes tarafından hayatının Antigonos yüzünden tehlikede olduğu konusunda uyarıldı ve bunun sonucunda kaçarak Paflagonya'daki Kimiata'daki kalesine yerleşti. Burada 36 yıl hüküm sürdü ve bir noktada kendisini başkenti Amasya olan Pontos Kralı ilan etmiştir [MÖ 281]. İlk başta Pontos Kapadokya'sının çoğunu fethettikten sonra, büyük bir hızla tüm Pontos'u fethetmeye devam etti ve bu da Seleukoslardan kopmasına yol açmıştır.

Daha sonra Seleukos Krallığı Kralı I. Seleukos'a karşı Herakleia, Halkidona, Byzantium, Kios ve Tios gibi bağımsız şehirlerden oluşan Kuzey İttifakı'na [Enosi] katıldı. Mithradates I Ktistes genişleme politikasını Euxine kıyılarına kadar genişletmeye başladı ve bu girişimlerin sonucunda Amastris [Amasserah], Sinope, Amisos, Kotyora, Themiskyra, Pharnakeia, Kerasunta ve Trapezunta gibi zengin sahil şehirlerini fethetti. Mithradates I Ktistes'in MÖ 266'da ölümünden sonra yerine oğlu Galat istilası sırasında öldüğü için devletini genişletmeyi başaramayan oğlu I. Ariobarzanes geçmiştir.

Pontos Kralları


I. Mithradates - ΜΙΘΡΙΔΑΤΕΣ ΚΤΙΣΤΗΣ

I. Ariobarzanes - ΑΡΙΟΒΑΡΖΑΝΗΣ

II. Mithradates - ΜΙΘΡΙΔΑΤΕΣ B

III. Mithradates - ΜΙΘΡΙΔΑΤΕΣ Γ

I. Pharnakes - ΦΑΡΝΑΚΗΣ A

IV. Mithradates - ΜΙΘΡΙΔΑΤΕΣ Δ | Kraliçe Laodike - ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΛΑΟΔΙΚΗΣ

V. Mithradates - ΜΙΘΡΙΔΑΤΕΣ E

VI. Mithradates - ΜΙΘΡΙΔΑΤΕΣ ΣΤ


II. Pharnakes - ΦΑΡΝΑΚΗΣ Β | Pontus ve Boğaziçi Kralı [Kimmer]

Hem Büyük İskender hem de Pers Kralı I. Darius'un soyundan geldiğini iddia eden Mithradates VI Eupator'un genişleme programı ve kendisini Yunanlıların Roma'ya karşı şampiyonu olarak görmesinden dolayı Mithradates VI Eupator Roma ile çok büyük çatışmalar içine girecek, üç yıllık bir savaşın ardından Büyük Pompey'e yenilecek, bu yenilginin sonucunda Pontos Krallığı yok olacak, Pontos'un batı kısmı Roma topraklarına, doğu kıyıları ise tamamen ortadan kaldırıldığı MS 64 yılına kadar Roma'ya yarı bağımlı olarak kalacaktı.

Pontos Krallığında en çok antik sikke darbı VI. Mithradates döneminde darb edilmiştir ve bölgedeki kentlerin çoğu Hellenistik Dönem’de Pontos kralı VI. Mithradates döneminde antik sikke darbı yapmıştır. VI. Mithridates'ten önce Pontos antik sikkeleri yok denecek kadar çok nadirdir. Pontos bölgesinde Kraliyet ve Şehir sikkeleri arasında farklılık vardır. Pontos kraliyet antik sikkeleri altın ve gümüş olarak darb edilmiş olup antik kentlerin darb etmiş olduğu antik sikkeler bronzdur.
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340

Pontus Krallığı Mithradates III - BAΣIΛEΩΣ MIΘPAΔATOY


agesilaos-antik-sikkeler-numizmatik_mithra_iii-jpg.63615


MÖ üçüncü yüzyılın sonları ve ikinci yüzyılın başlarında Pontus'ta tarihi kayıtlar yoktur; dolayısıyla hanedanın üçüncü ve dördüncü kralları olan II. ve III. Mithradates hakkındaki bilgiler kısıtlıdır. Pontos kralı III. Mithradates, Pontos kralı II . Mithradates'in ve kraliçe Laodike'nin oğludur. III. Mithradates'in hükümdarlığı yaklaşık olarak MÖ 220-185 olarak tarihlenir. III. Mithradates'in çocukları IV. Mithradates, I. Pharnakes ve Laodike adında bir kız çocuğudur. Pontus, sonraki yüzyıllarda konumunu istikrarlı bir şekilde geliştirecek ve Mithradates VI Eupator'un [MÖ 120-63] hükümdarlığı sırasında Roma'ya dünya hakimiyeti için meydan okuyabilecek kadar güçlü hale gelecekti.

Pontos Krallığında en çok antik sikke darbı VI. Mithradates döneminde darb edilmiştir ve bölgedeki antik kentlerin çoğu Pontos kralı VI. Mithradates döneminde antik sikke darbı yapmıştır. Mithridates VI'dan önceki krallara ait antik sikke yoktur [I. Mithradates - I. Ariobarzanes - II. Mithradates], sadece Pontus kralı III. Mithradates'e ait çok nadir bilinen bir kaç örnek antik sikke mevcuttur. III. Mithradates kendi portresi ile antik sikke darbı yapan ilk Pontos kralıdır. III. Mithradates'in yerine şiddetli ve kibirli bir kral olan oğlu I. Pharnakes geçmiştir.
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340

Pontus Krallığı Pharnakes I - BAΣIΛEΩΣ ΦAPNAKOY


agesilaos-antik-sikkeler-numizmatik_pharnakes-jpg.63619


Şiddetli ve kibirli bir kral olan I. Pharnakes, babası III. Mithradates'in MÖ 200 dolaylarında ölümünden sonra tahta çıktı. Saltanatının çoğunu, MÖ 181 dolaylarında, birbirleriyle müttefik olan Bergama Kralı II. Eumenes ve Kapadokya Kralı IV. Ariarathes ile çatışmaya sokan, krallığının sınırlarını genişletmeye çalışarak geçirmiştir. Roma Cumhuriyeti temsilcilerinin çatışmaya arabuluculuk yapmak için gelmesiyle çatışmalara kısa bir ara verilmesine rağmen, Pharnakes MÖ 179'da çiğneyebileceğinden daha fazlasını ısırdığını fark edene kadar savaş devam etmiştir. Bergama Kralı II. Eumenes ve Kapadokya Kralı IV. Ariarathes'in birleşik güçlerini yenemeyen I. Pharnakes, barış karşılığında Sinope [Sinop] hariç Galatya ve Paphlagonya'daki fetihlerinden vazgeçmek zorunda kalmıştır. Pontus kralı I. Pharnakes'in saltanatı hakkında çok az şey bilinmektedir. Antik sikkeleri sınırlı sayıdadır.

Pharnakes antik sikkelerinin arka yüzünde ayların ilerleyişine başkanlık eden Frig ay tanrısı Men tasvirleri görülmektedir. I. Pharnakes, hükümdarlığı sırasında, Pontus bölgesinin antik kenti Komana [Tokat-Kılıçlı köyü] yakınlarında, Men'e ve onun Yunan eşi Selene'ye [ayın kişileştirilmiş hali] adanmış bir tapınak inşa ettirmişti. Bu yeni kutsal alan, komşu Kapadokya krallığındaki önemli Ma tapınağıyla rekabet edebilmek amacıyla inşa edilmişti. Pharnakes'in tarikata olan yakın ilgisi, yeni tapınağındaki tanrının Men Pharnakou - Pharnakes'in Adamları olarak tanımlanmasına yol açmıştır.
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340

Pontus Krallığı IV. Mithradates Philopator Philadelphos

BAΣIΛEΩΣ MIΘPAΔATOY ΦΙΛOΠATOPOΣ KAI ΦΙΛΑΔΕΛΦΟY

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΙΘΡΑΔΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΛΑΟΔΙΚΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΩΝ


agesilaos-antik-sikkeler-numizmatik_mithra_0t5-jpg.63630


Pontus Kralı IV. Mithradates'in kullanmış olduğu ΦΙΛΟΠΑΤΩΡ - Philopator sıfatı; Babasını seven, Babasının sevgilisi, ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ - Philadelphos sıfatı ise Kardeş sevgisi, Kardeş, Kardeşçe, dostlar arasındaki sevgiye atıfta bulunur.

Mithradates IV Philopator, Pontus kralı olarak kardeşi I. Pharnakes'in yerini aldı ve I. Pharnakes'in komşu Bitinya ve Attalid krallıkları ile olan çatışmalarının Pontus krallığına verdiği zararı telafi etmek için büyük çaba harcamıştır. IV. Mithradates tahtın beklenmedik bir halefiydi çünkü o, Pontus Kralı Pharnakes'in [MÖ 196-155] oğlu değil, kardeşiydi. Mithradates IV Philopator Pontus krallık tacını, yeğeni Mithradates [daha sonra Kral V. Mithradates olacak] babası I. Pharnakes öldüğünde henüz reşit olmadığı için üstlenmişti. MÖ 154 yılında Bitinya Kralı II. Prusias Kynegos'a karşı Pergamon kralı II. Attalos'u desteklemiş ve bu da onu Roma'nın dostu yapmıştır. IV. Mithradates'in hükümdarlığı hakkında, Bitinya Kralı II. Prusias'a karşı yaptığı savaşta II. Attalos'u desteklemesi, Capitoline Tepesi'ndeki adanmışlığından da anlaşılabileceği gibi Roma'nın yanında yer alması ve kardeşi Laodike ile evlenmesi dışında hakkında çok az bilgi vardır. Ayrıca IV. Mithradates'in çok nadir çok az sayıda bilinen antik sikkesi vardır.

Pontus Kralı IV. Mithradates Philopator Philadelphos'un Pontus ile Romalılar arasında kurduğu dostane ilişki, daha sonraki Pontus kralı Mithradates VI Eupator'un 80.000 Romalı ve İtalyan vatandaşını katletmesine kadar sağlam kalmıştır.Pontus ile Romalılar arasında kurduğu dostane ilişki, Pontus kralı Mithradates VI Eupator'un 80.000 Romalı ve İtalyan vatandaşını katletmesine kadar sağlam kalmıştır. MÖ 150 civarında ölen Mithradates IV Philopator Philadelphos'un yerine abisi I. Pharnakes'in oğlu yeğeni Mithradates V Euergetes geçmiştir.

Roma, İtalyan müttefiklerine karşı Sosyal Savaşla meşgulken, Karadeniz'in güney kıyısındaki Pontos kralı Mithridates VI Eupator komşu Kapadokya ve Bitinya'yı ilhak etti. MÖ 88'de, Asya'daki Romalılara duyulan nefretin bir ölçüsü olarak Mithridates VI Eupator, tüm satraplarına ve tüm şehir valilerine talimat vererek, kasabalarındaki tüm Romalıların ve İtalyanların, onların tüm eşlerinin, çocuklarının ve yaşlılarda dahil olmak üzere istisnasız herkesin bir gecede öldürülmesini emretmiştir. Cesetler gömülmeyecek elde edilen tüm ganimet Pontus Kralı Mithridates VI Eupator ile paylaşılacaktı. Pontus Kralı Mithridates VI Eupator aynı zamanda öldürülenlerin gömülmesini önlemek için, ölüleri gömen veya Romalıların saklanmasına yardım eden kişilere de ceza uygulamıştır. Onbinlerce kişi katledildi. Valerius Maximus [XI.2.4] 80.000, Plutarch [Sulla, XXIV.4], 150.000 kişinin Asya'da öldüğünü kaydeder. Bu kurbanların çoğu, hiç şüphesiz, Mithradates'e karşı herhangi bir suç işlememiş masum insanlardı.

Bu olay Asya Akşamları veya Efes Akşamları olarak MÖ 88'de Batı Anadolu'nun bazı bölgelerinde yaşayan Romalı ve diğer Latince konuşan halkların Mithridates VI Eupator'a sadık güçler tarafından soykırımına tabi tutulması olayıdır. Manius Aquillius; Hakkında endişe dışında konuşulamayan ve sessizce geçilemeyen bir adam [Mithridates VI Eupator] her zaman savaşa hevesliydi, olağanüstü bir cesarete sahipti, her zaman ruhen ve bazen başarıda büyüktü, stratejide bir generaldi, bedensel cesarette bir asker, Romalılara karşı nefrette ise bir Hannibal.
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340

Kraliçe Laodike Epiphanes Philadelphos - ΛΑΟΔΙΚΙΣ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΥ


agesilaos-antik-sikkeler-numizmatik_laodike-jpg.63635


Laodike Pontus Kralı III. Mithradates'in kızıydı. Babaları III. Mithradates'in ölümünden sonra Pontus Kralı olarak hüküm süren kardeşleri I. Pharnakes ve IV. Mithradates'ti [aynı zamanda kocası]. Kraliçe Laodike tarafından darb edilen ve günümüze ulaşan eşsiz çok nadir olağanüstü güzellikte bilinen tek altın antik sikke [ Sorunlu - Aksi iddia edilene kadar IV. Mithradates'in karısı kraliçe Laodike ] ile kendisi ve kocası IV. Mithradates tarafından ortaklaşa darb edilen bilinen çok nadir bir kaç antik sikke, onun MÖ 162 ile MÖ 150'ler arasında kocası-kardeşi ile birlikte Pontus Kraliçesi olarak ortak hüküm sürdüğünü açıkça göstermektedir. Antik kaynaklarda Laodike’den söz edilmiyor. Kendisi yalnızca hayatta kalan bilinen antik sikkeler, heykeller ve yazıtlar sayesinde tanınmaktadır.

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΙΘΡΑΔΑΤΟΥ KAI ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΛΑΟΔΙΚΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΩΝ : Kral Mithradetes ve Kraliçe Laodike. ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ - Philadelphos sıfatı; Kardeş sevgisi, Kardeş, Kardeşçe, dostlar arasındaki sevgiye atıfta bulunur.

agesilaos-antik-sikkeler-numizmatik_mithra_0p4-1-jpg.63631
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340

Pontus Krallığı V. Mithradates - BAΣIΛEΩΣ MIΘPAΔATOY ΕΥΕΡΓΕΤOΥ


Pontus kralı I. Pharnakes'in oğlu V. Mithradates, halası Laodike ve amcası IV. Mithradates'in yerini almıştır. Mithridates V, seleflerinin başlattığı Roma Cumhuriyeti ile ittifak siyasetini sürdürdü. Üçüncü Pön Savaşı sırasında [MÖ 149 - MÖ 146] Kartaca'daki Roma kuvvetlerine gemiler ve küçük bir yardımcı kuvvetle desteklemiştir. Ayrıca Aristonikos'a karşı yapılan savaşta da kuvvet sağladı ve bu hizmetinden dolayı Roma konsülü Manius Aquillius tarafından Frigya [Phrygia Maior] eyaleti ile ödüllendirildi. Aristonikos'un savaşını sona erdiren konsül Aquillius, hem Nikomedes III hem de V. Mithradates'ten rüşvet almakla suçlandı ve Roma konsülünün işlemleri rüşvet gerekçesiyle Roma Senatosu tarafından iptal edilmiş olsa da V. Mithradates'in Frigya'daki mülkiyetini ölümüne kadar sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Mithridates V, Antiochos IV Epiphanes ve IV. Laodike'nin kızı olan Yunan Seleukos Prensesi VI. Laodike ile evliydi. Bu evlilikten yedi çocuğu olmuştur. Kapadokya'lı Laodike, Mithradates VI, Mithradates Chrestus, Laodike, Nysa [Nyssa], Roxana ve Statira. MÖ 63 yılında Pontus Krallığı'nın yıkılmasından sonra Nysa, Roxana ve Statira idam edilmiştir.

V. Mithradates, MÖ 120 civarında Sinope'de [Günümüz Sinop] düzenlediği lüks bir ziyafette kendi yakınlarının komplosu sonucu öldürüldü [Strab.xp477]. Krallık karısı Laodike ile iki oğulları Mithradates VI Eupator ve Mithradates Chrestus'un ortak yönetimine kalmıştır. Kardeşler reşit olmadıkları için Kraliçe Laodike naip olarak tüm gücü elinde tutmuş ve oğlu Mithradates Chrestus'u tercih etmişti. Bu yüzden Mithradates VI Eupator kendisini tehdit altında hissediyordu ve annesi kraliçe Laodike'nin komplosundan kaçarak saklanmıştır.

Mithradates VI Eupator yaklaşık beş yıl sonra sonra ortaya çıkacak, hem annesini hem de küçük erkek kardeşini ortadan kaldıracak, Pontus krallığının Büyük Mithradates olarak bilinecek en ünlü kralı kralı olacak, Roma'nın en zorlu düşmanlarından biri olacak ve Mithradates VI Eupator'u yenmek için Roma'nın en iyi üç generali Sulla, Lucullus ve Büyük Pompey ortaya çıkacaktı.

V. Mithradates'in alttaki tablo üzerinde göstermiş olduğumuz bilinen çok nadir [Özel Müzede] bir kaç Tetradrahmi kategorisinde olan BAΣIΛEΩΣ MIΘPAΔATOY ΕΥΕΡΓΕΤOΥ [ Hayırsever Kral Mithradates ] lejantlı antik sikkesi mevcuttur.

agesilaos-antik-sikkeler-numizmatik-jpg.63636
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340

Pontus Kralı Mithradates VI Eupator Dionysos - BAΣIΛEΩΣ MIΘPAΔATOY EYΠATOPOΣ


agesilaos-antik-sikkeler-numizmatik_mithradates_pn-1-jpg.63659


Pontos Kralı VI. Mithradates'in kariyeri Saddam Hüseyin'in kariyerine benzer. Çünkü o, sayısız yenilgiye rağmen sonunda köşeye sıkıştırılıp devasa ve maliyetli bir savaşta dibe çökene kadar onlarca yıl boyunca dünyanın egemen gücü Roma açısından sürekli bir baş belası olmuştur. Roma, MÖ 133'te son Bergama kralı III. Attallus'tan miras aldığı topraklar üzerindeki otoritesini sıkılaştırmaya ve hatta etki alanını genişletmeye çalışırken, hesaba katılması gereken birkaç zorlu kral ve çok sayıda küçük hükümdar vardı. Bunların başında Romalılara, onların mülklerine ve siyasi çıkarlarına o kadar çok zarar veren Pontus Kralı VI. Mithradates [120-63] vardı ki onun kötü şöhreti Hannibal'in şöhreti ile eş değerdi. Hem Büyük İskender hem de Pers Kralı I. Darius'un soyundan geldiğini iddia eden Mithradates VI Eupator'un genişleme programı ve kendisini Yunanlıların Roma'ya karşı şampiyonu olarak görmesinden dolayı Mithradates VI Eupator Roma ile çok büyük çatışmalar içine girecek, sonunda Büyük Pompey'e yenilecek ve bu yenilginin sonucunda Pontos Krallığı yok olacak, Pontos'un batı kısmı Roma topraklarına, doğu kıyıları ise tamamen ortadan kaldırıldığı MS 64 yılına kadar Roma'ya yarı bağımlı olarak kalacaktı.

Pontus kralı V. Mithradates, MÖ 120 civarında Sinope'de [Günümüz Sinop] düzenlediği lüks bir ziyafette kendi yakınlarının komplosu sonucu öldürülmüştür [Strab.xp477]. Krallık karısı Laodike ile iki oğulları Mithradates VI Eupator ve Mithradates Chrestus'un ortak yönetimine kalmıştır. Kardeşler reşit olmadıkları için Kraliçe Laodike naip olarak tüm gücü elinde tutmuş ve oğlu Mithradates Chrestus'u tercih etmişti. Bu yüzden Mithradates VI Eupator kendisini tehdit altında hissediyordu ve annesi kraliçe Laodike'nin kendisine karşı komplo kurabileceğini düşünerek kaçarak saklanmıştır [Babası V. Mithradates komplo kurbanıdır]. Mithradates VI Eupator, MÖ 116'da başkente döndükten sonra krallığının kontrolünü ele geçirdi ve babasının ölümüyle ilgisi olan herkesi saraydan temizletti. Annesi Laodike ve küçük oğlu idam edildi [App., Mith. 112] bir başka görüşe göre ise hapishanede ölmüşlerdir.

MÖ 88'e gelindiğinde, Küçük Asya'daki Roma varlığına duymuş olduğu nefretin bir ölçüsü olarak Mithridates VI Eupator, tüm satraplarına ve tüm şehir valilerine talimat vererek, Küçük Asya'daki kasabalarındaki tüm Romalıların ve İtalyanların, onların tüm eşlerinin, çocuklarının ve yaşlılarda dahil olmak üzere istisnasız herkesin bir gecede öldürülmesini emretmiştir. Cesetler gömülmeyecek elde edilen tüm ganimet Pontus Kralı Mithridates VI Eupator ile paylaşılacaktı. Pontus Kralı Mithridates VI Eupator aynı zamanda öldürülenlerin gömülmesini önlemek için, ölüleri gömen veya Romalıların saklanmasına yardım eden kişilere de ceza uygulamıştır. Onbinlerce kişi katledildi. Valerius Maximus [XI.2.4] 80.000, Plutarch [Sulla, XXIV.4], 150.000 kişinin Asya'da öldüğünü kaydeder. Bu kurbanların çoğu, hiç şüphesiz, Mithradates'e karşı herhangi bir suç işlememiş masum insanlardı. Bu olay Asya Akşamları veya Efes Akşamları olarak MÖ 88'de Batı Anadolu'nun bazı bölgelerinde yaşayan Romalı ve diğer Latince konuşan halkların Mithridates VI Eupator'a sadık güçler tarafından soykırımına tabi tutulması olayıdır. Mithridates VI Eupator'un bu katliamı açıkça Romalıların misilleme yapmasına yol açmıştır [Birinci Mithridates Savaşı]. Mithridates VI daha sonra Yunanistan'ı tam anlamıyla işgal etti, ancak orada Sulla komutasındaki Roma lejyonları tarafından iki sefer mağlup edildi [Chaeronea - Oropus]. Mithridates VI Eupator, Atina ve Yunanistan'ı Romalılara bıraktıktan sonra Küçük Asya'ya çekildi. [Birinci Mithradates Savaşı'nı sona erdiren Dardanos barış antlaşması].

On yıl sonra Mithridates VI Eupator yeniden iş başındaydı. Bu sefer Roma'nın himayesindeki Bitinya bölgesine saldırıyordu. Ancak Pontus kralı VI. Mithridates, Lucius Licinius Murena komutasındaki Roma kuvvetleri, Mithridates'in yeniden silahlandığını ve Roma'nın Küçük Asya'sına doğrudan bir tehdit oluşturduğunu iddia ederek kendi yetkisine dayanarak Pontus'u işgal etti. Birkaç sonuçsuz çatışmanın ardından Mithradates, Lucius Licinius Murena'yı küçük bir yenilgiye uğrattı ve onu Pontus'tan çekilmeye zorladı. Sulla'nın emriyle barış sağlandı. Daha sonra General Pompey ve Romalılar Üçüncü Mithridates [MÖ 74] savaşını kazanarak Pontus Krallığı'nın dağılmasına yol açmıştır.

Mithradates VI, MÖ 65'te Pompey'e yenilmesinin ardından küçük bir orduyla Kolhis'ten [Gürcistan'ın batısı] Kırım'a [Bosporos Krallığı] kaçtı ve Romalıları alt etmek için başka bir ordu kurmaya çalıştı ancak bunu başaramadı. Mithradates VI MÖ 63'te Panticapaeum/Pantikapaion antik kentindeki kaleye çekilmiştir. Babasının son yenilgisinden ve Pantikapaion'a kaçışından sonra Pharnakes'in, babasının Romalılarla savaşma konusundaki devam eden arzusunu destekleme arzusu yoktu. Bu nedenle babası Mithradates'i iktidardan uzaklaştırmak için Pompey ve Roma ile anlaşarak babasına ihanet etmiştir. MÖ 63'te kuşatılan VI. Mithradates'in seçenekleri sona ermişti ve hayatı boyunca büyük bir gururla kendini zehirlere karşı bağışıklık kazanmış olan kral, bir kılıç darbesiyle ölümcül dozda zehir tüketerek intihar etmiştir.

VI. Mithradates, Kimmer Boğazı'nın [Bosporos Krallığı] tahtını güvence altına alan oğlu II. Pharnakes'in [ΦΑΡΝΑΚΗΣ Β] ihanetiyle uçurumun eşiğine itilmiştir. Yeni müttefikleri Romalılar, onu ve tebaasını Roma halkının dostları ve müttefikleri [Amicorum Et Socium Populi Romani] ilan etmişlerdir. Pharnakes, babası Pontos Kralı VI. Mithradates'e ihaneti nedeniyle Pompey tarafından Boğaziçi Krallığı ile ödüllendirilmiştir. Tahtını babasına ihanet ederek ve yeminli bir düşmanla gizli anlaşma yaparak kazanmış olmasına rağmen, II. Pharnakes [ΦΑΡΝΑΚΗΣ Β] on yedi yıl hüküm sürmüş ve darb ettirmiş olduğu antik sikkeler üzerinde utanmadan Kralların Kralı Büyük Pharnakes [ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΑΡΝΑΚΟΥ] ünvanını kullanmıştır. Başka hiçbir Pontos veya Bosporos kralı bunu yapmamıştır.

agesilaos-antik-sikkeler-numizmatik_mithradates_pn-2-jpg.63658
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340

II. Pharnakes - ΦΑΡΝΑΚΗΣ Β - Pontus ve Boğaziçi Kralı [Kimmer-Bosporos Krallığı]


agesilaos-antik-sikkeler-numizmatik_mithradates_pn-2-jpg.63658


II. Pharnakes [ΦΑΡΝΑΚΗΣ Β], Pontus kralı VI Mithradates'in en küçük oğlu olarak doğmuş olmasına rağmen kardeşleri Arkathios [86'da Makedonya'da seferdeyken öldü] ve Makhares'in [Mithradates'e isyan ettikten sonra intihar etti] ölümlerinden sonra tek mirasçı olmuştur. Babasının Üçüncü Mithradates Savaşı'nda [MÖ 73-63] Romalılar tarafından mağlup edilmesi ve MÖ 63'te ölmesinin ardından Romalılar Pontus'un batı kısmını ilhak edip burayı eski Bitinya Krallığı ile birleştirdi ve Roma'nın Bitinya ve Pontus eyaletini kurdular. Pontus'un doğu kısmı, ölümüne kadar bir bağımlı krallık olarak Pharnakes'in egemenliği altında kalmıştır.

Roma, Mithradates VI Eupator ile yapılan Üçüncü Mithridates savaşını kazanarak Pontus Krallığı'nın dağılmasına yol açmıştır. Mithradates VI Eupator, MÖ 65'te Pompey'e yenilmesinin ardından küçük bir orduyla Kolhis'ten [Gürcistan'ın batısı] Kırım'a [Bosporos Krallığı] kaçtı ve Romalıları alt etmek için başka bir ordu kurmaya çalıştı ancak bunu başaramadı. Mithradates VI Eupator MÖ 63'te Panticapaeum/Pantikapaion antik kentindeki kaleye çekilmiştir. Babasının son yenilgisinden ve Pantikapaion'a kaçışından sonra II. Pharnakes'in, babasının Romalılarla savaşma konusundaki devam eden arzusunu destekleme arzusu yoktu. Bu nedenle babası Mithradates'i iktidardan uzaklaştırmak için Pompey ve Roma ile anlaşarak babasına ihanet etmiştir. MÖ 63'te kuşatılan VI. Mithradates'in seçenekleri sona ermişti ve hayatı boyunca büyük bir gururla kendini zehirlere karşı bağışıklık kazanmış olan kral, bir kılıç darbesiyle ölümcül dozda zehir tüketerek intihar etmiştir.

Pontos kralı VI. Mithradates, Kimmer Boğazı'nın [Bosporos Krallığı] tahtını güvence altına alan oğlu II. Pharnakes'in [ΦΑΡΝΑΚΗΣ Β] ihanetiyle uçurumun eşiğine itilmiştir. Yeni müttefikleri Romalılar, II. Pharnakes ve tebaasını Roma halkının dostları ve müttefikleri [Amicorum Et Socium Populi Romani] ilan etmişlerdir. II. Pharnakes, babası Pontos Kralı VI. Mithradates'e ihaneti nedeniyle Pompey tarafından Boğaziçi Krallığı ile ödüllendirilmiştir. Tahtını babasına ihanet ederek, yeminli bir düşmanla gizli anlaşma yaparak kazanmış olmasına rağmen, II. Pharnakes [ΦΑΡΝΑΚΗΣ Β] on yedi yıl hüküm sürdü ve darb ettirmiş olduğu antik sikkeler üzerinde utanmadan Kralların Kralı Büyük Pharnakes [ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΑΡΝΑΚΟΥ] ünvanını kullanmıştır. Başka hiçbir Pontos veya Bosporos kralı bunu yapmamıştır.

Pharnakes, antik kaynaklarda hain, güce aç ve kibirli olarak tanımlanır. Romalı bir kral olmasına rağmen, babasından fetih arzusunu miras almıştı ve MÖ 49'da Sezar [Gaius Julius Caesar] ile Pompey arasında iç savaş patlak verdiğinde II. Pharnakes, babasının kaybettiği devasa imparatorluğu geri alma fırsatını hissetti ve Roma eyaletlerine ve Küçük Asya'nın bağımlı krallıklarını işgal etti. Sezar'ın generali Domitius Calvinus'a karşı bir zafer kazandı ve bölgedeki Romalıların hadım edilmesini veya kılıçtan geçirilmesini emretti. II. Pharnakes'in [ΦΑΡΝΑΚΗΣ Β] ihaneti, Sezar [Gaius Julius Caesar] tarafından MÖ 47'de Zela'da [Tokat-Zile] ezici bir yenilgiyle ödüllendirilmiş [Pharnakes'in ordusu Sezar'ın tecrübeli lejyonlarının dengi değildi] ve ardından, Yunan tarihçi Plutarkhos'a [ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ] göre Sezar [Gaius Julius Caesar], Roma'daki bir arkadaşına [veya Senato'ya] yazdığı bir mektupta kısa savaş hakkında şu meşhur ifadeyi kullanmıştır; Geldim, gördüm, yendim [Veni, Vidi, Vici].

Sezar [Gaius Julius Caesar] Pharnakes'in hükümdarlığını sürdürmesine izin verdi ve Pharnakes'in hayatı ancak asi halefi Asander'e karşı sahaya çıktıktan sonra sona ermiştir. II. Pharnakes, Sezar’ın iç savaşlarla ilgili kroniklerinde ünlenen keskin bir esprinin [Veni, vidi, vici] konusu olması dışında genel olarak tarihte çok az bilinmektedir. Bilinen çok az sayıda antik sikkesi vardır. II. Pharnakes'in [ΦΑΡΝΑΚΗΣ Β] antik sikkelerindeki portreleri Makedon kralı Büyük İskender [III.Alexander] portreleri örnek alınarak darb edilmiştir, bu onun babasından miras aldığı bir gelenektir.