Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Roma Bizans Sikkelerinde Unvanlar Kısaltmalar ve Yazıtlar

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,194
Beğeni
12,341
Roma Bizans Sikkelerinde Unvanlar Ve Kısaltmalar

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg


Aşağıda hazırlanmış olan içerik Antik Roma | Bizans sikkelerinde kullanılan kısaltmalar ve lejantların açıklamaları hakkındadır. Detaylı antik sikke lejant açıklamaları kategorisi için Tıklayınız.

Antik sikkelerin lejantlarında çoğul olarak kullanılan çift harfler, örneğin bir İmparator için AVG ve iki İmparator için Augusti AVGG, bir Sezar için CAES ve iki Sezar için CAESS veya DN - D D N N burada N N bizim olarak okunur.

DN | Dominus Noster [Efendimiz|Rabbimiz] lejantları daha çok geç Roma Bizans antik sikkelerinde görülmektedir.

Antik Roma dönemine ait sikkeler üzerinde kısaltma olarak darp edilmiş IMP lejantının açılımı İmparator, Komutan. İmparatorluk döneminde, kişisel olarak komuta edip etmediğine bakılmaksızın, imparatorun saltanatı sırasında kazandığı zaferleri sıralamak için sıklıkla kullanılmıştır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_1.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_2.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_3.jpgAntik Roma dönemi sikkeler üzerinde kısaltma olarak darp edilmiş COS lejantının açılımı CONSUL = KONSÜL. Konsül Antik Roma medeniyetinin cumhuriyet ile yönetildiği dönemdeki en üst düzey yöneticileri ifade eder, aynı zamanda anlamı yüksektir [Ύπατος]. Roma Cumhuriyeti'nin yıllık olarak seçilen en yüksek yönetici. MÖ 509'dan Cumhuriyet'in düşüşüne kadar her yıl geçici devlet başkanı olarak görev yapmak üzere iki konsül atanırdı. Konsüller, İmparatorluk anayasası altında görev yapmaya devam ettiler ve oldukça sık olarak imparatorun kendisi veya varisi pozisyonunu işgal etmiştir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_01.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_02.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03.jpgAntik Sikkeler üzerinde kısaltma olarak darp edilmiş PM lejantının açılımı PONTİFEX MAXİMUS = BAŞ RAHİP. Pontifex Maximus antik Roma devlet dini kurumlarından Pontifler Koleji'nin en büyük rahibi. PONTİFEX MAXİMUS Papalıkların En Büyüğü. On altı Papalık, Roma'daki dört üst düzey rahip kolejinden birini oluşturdu ve devlet diniyle bağlantılı törenleri denetlemekle görevlendirildi. Papalıkların başı, Pontifex Maximus'du [bu unvan bugün hala Papa tarafından taşınmaktadır]. Augustus bu unvanı MÖ 13'te son Cumhuriyetçi sahibi olan eski Triumvir Lepidus'un ölümü üzerine aldı. Bundan sonra, normalde her imparator tarafından tahta çıktığı sırada kabul edilmiştir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PM.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PM1.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PM2.jpgSikkeler üzerinde kısaltma olarak darp edilmiş PP lejantının açılımı PATER PATRİAE = VATANIN | ÜLKENİN BABASI. PATER PATRİAE [PP] Roma İmparatorluğu döneminde verilen onur unvanıdır. Augustus bu unvanı MÖ 2'de aldı ve daha sonra haleflerinin çoğu tarafından katılımları sırasında benimsenmiştir.. Daha eski bir versiyon [Parens Patriae], MÖ 63'te Catilina komplosunu ifşa ettikten sonra Cicero'ya ve hayatının son aylarında Sezar'a verilmiştir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_34.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_35.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_36.jpg
Sikkeler üzerinde kısaltma olarak darp edilmiş AVG lejantının açılımı AUGUSTUS = MAJESTELERİ. MÖ 16 Ocak 27'de Senato tarafından Octavianus'a verilen ve daha sonra tüm halefleri tarafından en yüksek otoritelerinin bir göstergesi olarak kabul edilen onursal unvandır. [İmparatorluk dönemine ait daha eski bazı madeni paralarda AVG kısaltması, Roma'nın dört ana rahip kolejinden biri olan Kahinlerin üyeliğini belirtmek için kullanılabilir].

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_AVG.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_AVG2.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_AVG3.jpgRoma sikkeleri üzerinde kısaltma olarak darp edilmiş CAES lejantının açılımı CAESAR = SEZAR. İmparatorlara verilen bir unvandır. CAESAR unvanı Roma Cumhuriyeti'nin İmparatorluğa dönüşmesini sağlayan Jül Sezar'dan gelmektedir. Julio-Claudian hanedanının yok olmasından sonra Sezar, halefleri tarafından imparatorluk unvanı olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, en yüksek otoriteyi üstlenmesinden önce tahtın varisi tarafından da taşınmış bir unvandır. CAESAR lejantını C olarak da görebilirsiniz. Sikkeler üzerinde CAES lejantını kısaltma olmadan CAESAR olarak da darp edilmiş olduğunu görebilirsiniz.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_CAES.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_CAES2.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_CAES3.jpg

 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,194
Beğeni
12,341
Sikkeler üzerinde kısaltma olarak darp edilmiş TRP lejantının açılımı TRİBUNİCİA POTASTES = TRİBÜNLÜK GÜCÜ. Tribunus antik Roma’da çeşitli sivil ve askeri görevlilere verilen unvandır. Örnek olarak askeri tribunusları, hazine tribunusları gibi. Aynı zamanda halk tarafından seçilen devlet görevlisi. Tribunicia Potestas, Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan Plebler Tribünü makamı, nihayetinde kişi dokunulmazlığı da dahil olmak üzere geniş kapsamlı yetki ve korumaları beraberinde getirmiştir. 1 Temmuz MÖ 23'te Augustus, kendisine Senato'yu toplama yetkisinin yanı sıra mutlak veto hakkı verdiği için bir otokrasinin kurulmasında önemli bir adım olan tribün gücü yetkisini ömür boyu elde etti. Bazı imparatorlar seleflerinin hükümdarlığı sırasında [Örneğin Tiberius, Titus, Marcus Aurelius, vb.] zaten bu yetkiye sahip olsa da, tribün gücü genellikle her yeni saltanatın başlangıcında kabul ediliyordu.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_1.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_2.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_3.jpgAntik sikkeler üzerinde kısaltma olarak darp edilmiş PIVS/PIUS lejantının anlamı DİNDAR demektir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.j1.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.j2.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpgAntik sikkeler üzerinde kısaltma olarak darp edilmiş FELIX lejantının anlamı ŞANSLI / MUTLU demektir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_FELIX.1.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_FELIX.2.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_FELIX.jpgAntik sikkeler üzerinde kısaltma olarak darp edilmiş GER lejantının açılımı GERMANİCUS = ALMANYA FATİHİ. Antik sikkeler üzerinde kısaltma olmadan GERMANICVS = GERMANİCUS olarak da darp edilmiş olduğunu görebilirsiniz.

antik sikkeler nümizmatik_Ger1.jpg
antik sikkeler nümizmatik_Ger2.jpg
antik sikkeler nümizmatik_Ger3.jpg
antik sikkeler nümizmatik_Ger4.jpg


Antik sikkeler üzerinde kısaltma olarak darp edilmiş DAC lejantının açılımı DACİCUS = DACİA FATİHİ. Sikkeler üzerinde DACIA olarak da darp edilmiştir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_04G.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_05G.jpg

Antik sikkeler üzerinde kısaltma olarak darp edilmiş ARM lejantının açılımı ARMENİACUS = ARMANİA FATİHİ.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_N5.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_N6.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_N7.jpg


Antik sikkeler üzerinde kısaltma olarak darp edilmiş SARM lejantının açılımı SARMATİCUS = SARMATİA FATİHİ. Sikkeler üzerinde SARMATIA - SARMAT olarak da darp edilmiş olduğunu görebilirsiniz.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK1.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK2.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK3.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK4.jpg

 

Hera

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
21
Beğeni
80
Sikkelerin üzerindeki lejantları öğrenmek büyük keyif çabanız ve emeğiniz için teşekkürler anlayarak bakmayı sağlaladı sunulan bilgiler.
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,194
Beğeni
12,341
CONOB lejantı Constantinopolis Obryza | Konstantinopolis'in Saf Altını anlamına gelen kısaltmadır. CON=Constantinople/Constantinopolis OB= Antik sikkenin darb edildiği altının test edildiğini ve saf olduğunun garanti edildiğini göstermektedir. CONOB lejantı Antik sikkenin İstanbul'un saf altınından darb edilmiş olduğunu anlatır.
[Her zaman antik sikkenin İstanbul'da darb edilmiş olduğu anlamına gelmez]
Başlangıçta, diğer darphaneler benzer bir formül kullanmıştır. Örnek olarak Antakya için ANTOB, Mediolanum için MDOB gibi. Ancak sonunda CONOB, gerçek basım yerine bakılmaksızın evrensel olarak kullanılmaya başlanmıştır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_CONOB (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_CONOB (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_CONOB (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_CONOB (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_CONOB (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_CONOB (6).jpgDoğuda darb edilen antik sikkelerde bulunan CONOB lejantı yerine batı emisyonları için dışsal yazıt olan COMOB lejantı kullanılır.

8598866.jpg
8598874.jpg
9259721.jpg
10108178.jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,194
Beğeni
12,341
DN lejantı Dominus Noster, Efendimiz, Rabbimiz anlamına gelir. MS 4. yüzyılın ilk yıllarında Birinci Tetrarşi altında tanıtılmıştır. Sikkeler üzerinde lejantların başında bulunan IMP [İmparator] lejantının yerini aldığı yüzyılın ortalarından sonra yaygınlaşmıştır. Geç Roma Bizans antik sikkeleri üzerinde görülmektedir.


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_DN (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_DN (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_DN (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_DN (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_DN (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_DN (6).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,194
Beğeni
12,341
DD NN lejantı Dominorum Nostrorum. Dominus Noster'ın çoğul halidir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Y593L (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Y593L (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Y593L (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Y593L (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Y593L (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Y593L (6).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,194
Beğeni
12,341
SC Nedir ?

SC
lejantı Senatus Consultum, Senato Kararnamesi ile anlamına gelir. Bazen antik sikkeler üzerinde tam olarak EX S C - Ex Senatus Consultum [Senato kararnamesi ile] lejantı ile ifade edilir. Sorunun yapıldığı makama atıfta bulunulur. 3. yüzyılın ortalarına kadar İmparatorluk sikkelerinin çoğunda görülür, ancak ara sıra Cumhuriyet'in ve erken İmparatorluğun değerli metal ihraçlarında da görülür.

1537722.jpg
3712227.jpg
4063936.jpg
5805402.jpg
6896707.jpg
6896839.jpg
7473155.jpg
9625977.jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,194
Beğeni
12,341
SPQR lejantı Senatus Populusque Romanus, Roma Senatosu ve Halkı anlamına gelir. Askere alınan babaların ve sıradan vatandaşların ortak otoritesini ifade eden geleneksel formüldür. Eski Roma Cumhuriyeti'nin gücünü temsil eden figürleri içeren bir kısaltmadır. Senato ve Roma'nın temeli olan halk, patrici ve plebler. İmparatorluk döneminde çok az anlamı olmasına rağmen, Büyük Konstantin zamanına kadar antik sikkelerde oldukça düzenli bir şekilde görünmeye devam etmiştir. Günümüzde SPQR logoları antik şehirlerde halen pek çok binada ve kamu alanında görülebilir. İmparator Augustus dönemine kadar Roma Cumhuriyeti 3 büyük aile ve S.P.Q.R. yani senato yönetimi altındaydı.

antik sikkeler nümizmatik_y7634 (1).jpg
antik sikkeler nümizmatik_y7634 (2).jpg
antik sikkeler nümizmatik_y7634 (3).jpg
antik sikkeler nümizmatik_y7634 (4).jpg
antik sikkeler nümizmatik_y7634 (5).jpg
antik sikkeler nümizmatik_y7634 (6).jpg
antik sikkeler nümizmatik_y7634 (7).jpg
antik sikkeler nümizmatik_y7634 (8).jpg
antik sikkeler nümizmatik_y7634 (9).jpg