Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Roma Cumhuriyeti Sikkeleri | Marcus Herennius

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,194
Beğeni
12,341

Roma Cumhuriyeti Marcus Herennius Sikkeleri


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Marcus Herennius.jpg


MÖ 108-107 yılının Roma Cumhuriyeti'nin paracısı ve MÖ 93'te Konsül olan Marcus Herennius. Herennia ailesi, Roma'da pleb bir aileydi. Bu gensin üyelerinden ilk kez Samnit Savaşları sırasında İtalyan soyluları arasında bahsedilir ve MÖ 93'ten itibaren Roma Fasti'sinde [Kayıt] görülürler. İmparatorluk zamanlarında çok sayıda taşra teşkilatı ve askeri komutanlıklarda bulunuyorlardı. Roma İmparatoriçesi Herennia Etruscilla bu ailenin soyundan geliyordu. Herennii'nin geniş ticari çıkarları, ailenin Sicilya ve Afrika ticaretine katılımını ve özellikle de antik çağda büyük değere sahip şifalı bir bitki olan ve silphium'un satın alınması ve ihracatına katılımları olmuştur.

Marcus Herennius'un darb ettirmiş olduğu antik sikkelerin arka yüzündeki ikonografi her biri değerli olan iki olası yorumu vardır. İlki, Sicilya ile bağlantısı olan paracı Marcus Herennius'un dindarlığın yerel bir örneğini seçmiştir. Ebeveynlerini Etna Dağı'nın patlamasından sonra tehlikelerden omuzlarında taşıyarak kurtardıkları söylenen Amphinomus ve Anapias kardeşler. İkincisi ise Roma'nın mitolojik kuruluşuna kadar uzanmaktadır. Aeneas, Truva'nın düşüşü sırasında babası Anchises'i şehrin yanan kalıntılarından kurtarmıştır.

Roma şehrinin kurucuları Romulus ve Remus, onun soyundan gelerek Aeneas'ı Roma halkının atası yaptılar. Virgil'in Aeneid adlı eserinde dindar Aeneas'a gönderme yapmasından çok önce, Roma'nın dindarlık kavramı üç yönlüydü. Tanrılara, kişinin anavatanına ve ailesine karşı görevi. Bu da, antik sikkelerinin arka yüzünü düzgün bir şekilde ön yüzlerde görülen tanrıça PIETAS ile ilişkilendirmektedir.

PIETAS - Pietas; bireyin ailesine, tanrılara ve devlete karşı görev duygusunu, sadakatini ve bağlılığını temsil ediyordu. Pietas, Roma ahlak kurallarının temel taşıydı ve iyi bir Roma vatandaşının sahip olması gereken temel bir özellik olarak görülüyordu.

Marcus Herennius'un darb etmiş olduğu antik sikkelerin ön yüzlerinde Pietas tasvirleri, arka yüzlerde ise Amphinomus babasını Etna Dağı'nın patlamasından kurtarıp güvenli bir yere taşıması tasvir edilmiştir.
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,194
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Marcus Herennius (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Marcus Herennius (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Marcus Herennius (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Marcus Herennius (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Marcus Herennius (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Marcus Herennius (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Marcus Herennius (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Marcus Herennius (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Marcus Herennius (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Marcus Herennius (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,194
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Marcus Herennius (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Marcus Herennius (12).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Marcus Herennius (13).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Marcus Herennius (14).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Marcus Herennius (15).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Marcus Herennius (16).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Marcus Herennius (17).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Marcus Herennius (18).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Marcus Herennius (19).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Marcus Herennius (20).jpg