Antik Sikkeler Nümzimatik

Roma İmparatorluğu Gratianus | Antakya

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır. Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
5,412
Beğeni
12,120
Antakya antik kentinde darb edilmiş Solidus kategorisinde olan Antik Sikke

Sikke ön yüzde imparatoru Gratian büstü. Soldan sağa DN GRATIANVS PF AVG - Dominus Noster Gratianus Pius Felix Augustus | Efendimiz Gratianus Dindar ve Mutlu Augustus lejantı.


Sikke arka yüzde Victoria [Nike]. Soldan sağa VICTORIA AVGVSTORVM - İmparatorun zaferi lejantı. Zafer tanrıçasının elindeki kalkanın içindeki VOT V MVL X lejantı. Votis V= Quinquennalibus Multis X = Decennalibus | Beşinci Saltanat Yıldönümü Yemini ve Yaklaşan Onuncu Yıldönümü lejantı.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ANTAKYA.jpg


Roma imparatoru Gratianus'a ait daha fazla antik sikke görselleri için Tıklayınız.

Antakya antik kentine ait daha fazla antik sikke görselleri için Tıklayınız.

367'de Valentinianus, işgalci alamanlara karşı yürüttüğü sefer sırasında Galya'da ciddi şekilde hastalandı. Komutanları arasında, ölmekte olan hükümdarın yerine yeni imparatorun seçimi konusunda hemen anlaşmazlıklar çıkmıştır. Valentinianus iyileşir iyileşmez Gratian'ı askeri kampına çağırdı ve iktidarın sürekliliğini sağlamak için 8 yaşındaki oğlunu Augustus unvanıyla eş yöneticisi, yani imparator ilan etmiştir.

Gratian, babası MS 375'te öldüğünde ve onu Batı Roma İmparatorluğu'nun tek hükümdarı olarak bıraktığında kendi başına yönetemeyecek kadar gençti, bu yüzden üvey annesi Justina, reşit olana kadar naip olarak hareket etti. Bu süre zarfında Gratian, Roma yaşam tarzında eğitim gördü ve başarılı bir yönetici olmaso için gerekli beceriler, askeri tatikler ve strateji konusunda eğitildi. Aynı dönem, Pannonia'daki [Sırbistan] birlikler, Valentinianus'un küçük oğlunu [Valentinianus'un ikinci eşi Justina'nın oğlu] II. Valentinianus unvanıyla imparator ilan ettiler. Gratian seçimlere razı olmuştur.

Roma kuvvetlerinin Hadrianopolis'te [Edirne] feci yenilgisinden ve Bizans imparatoru amcası Valens'in öldürülmesinden sonra Doğu imparatorluğu da onun yönetimi altına girmiştir. Trakya'daki barbar istilalarıyla tek başına baş edemeyince I. Theodosios'u Doğu'nun [Bizans] imparatoru yapmıştır.

Gratianus, Batıdaki hakimiyetlerinden uzakta Gotlarla savaşarak geçirdiği zaman, oradaki konumunu zayıflatmış ve Magnus Maximus adlı bir gaspçının ayaklanmasına izin vermişti. Batıya dönen Gratian, Magnus ile Paris dışında bir savaşta karşılaştı. Birlikleri onu terk etti ve yenildi. Lugdunum'a [Günümüz Lyon] kaçtı ve burada Magnus'un bir destekçisi olan Andragathius tarafından 25 Ağustos 383'te öldürüldü, böylece Gratian'ın saltanatı sona ermiştir. Gratian'ın 383'te ölümü üzerine, üvey kardeşi Valentinian II batıdaki tek meşru augustus olmuştur.

Pontifex Maximus [Yüce Rahip] unvanını reddetti ve Zafer Altarını Senato Binasından kaldırmıştır. Bu sunak, Zafer tanrıçasına adanmıştı ve yüzyıllardır Roma'da uygulanan pagan dininin bir simgesiydi. Gratian'ın sunağı kaldırma kararı, artık pagan dinine müsamaha göstermediğinin ve bunun yerine Hristiyanlığı benimsediğinin açık bir işaretiydi.