Antik Sikkeler Nümzimatik

Roma İmparatorluğu | Hadrian İlahi Trajan'la Birlikte

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır. Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Roma İspanya'sında aristokrat bir ailede doğan Publius Aelius Hadrianus, MS 86 yılında biyolojik anne ve babasını kaybetti ve bir başka İspanyol olan geleceğin imparatoru Trajan'ın vesayeti altına girmiştir.

Hadrianus genç bir adamken Roma hükümetinde ve ordusunda kariyerine başladı ve yaklaşık MS 100 yılında Trajan'ın sevilen büyük yeğeni Sabina ile evlendi. Ayrıca imparator Trajan'ın karısı imparatoriçe Plotina'nın dostluğunu da geliştirdi. Hadrianus her ne kadar tahtın favorisi olarak kabul edilse de, Trajan büyük doğu [Part] seferinden Roma'ya dönerken Kilikya'da Selinus [Antalya - Gazipaşa] antik kenti bölgesinde ölümcül bir şekilde hastalanana kadar resmi olarak Sezar ünvanını almamıştır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HADRIAN.jpg


Bu evrensel olarak popüler bir seçim değildi ve Hadrianus'un evlat edinilmesinin Trajan öldükten sonra imparatoriçe Plotina tarafından sahneye konduğuna dair söylentiler ortaya atılmıştır. Suriye valisi olarak görev yapan Hadrianus, tahtı güvence altına almak için derhal harekete geçerek doğudaki lejyonların onu yüklü bir ikramiye yoluyla imparator olarak ilan etmelerini sağlamıştır. Daha sonra Senato'ya bir mektup yazarak Trajan'ın tanrılaştırılmasıyla birlikte resmi olarak imparator olarak atanmasını talep etmiştir. Gerçek bir alternatif olmadığı için talep Senato tarafından hemen kabul edilmiştir.

Hadrianus'un portresini [ön yüzde] yeni tanrılaştırılan Trajan'ın portresiyle [arka yüzde] eşleştiren paylaşmış olduğumuz aureus kategorisinde olan antik sikke, hem yeni bir imparatorun tahta çıkışını hem de açıkça onun babası olarak anılan yeni bir tanrının yaratılışını işaretlemek için saltanatının ilk aylarında Roma'da darb edilmiştir.

İmparator Hadrianus'a ait daha fazla antik sikke görselleri için Tıklayınız.

İmparator Trajan'a ait daha fazla antik sikke görselleri için Tıklayınız.

Sikke ön yüzde Hadrian büstü. Soldan sağa IMP CAES TRAIAN HADRIANO OPT AVG G D PART - Imperator Caesar Traianus Hadriano Optimus Augustus Germanicus Dacicus Parthicus | Baş komutan [İmparator], Sezar Trajan Hadrian en iyi imparator [Augustus] Almanların fatihi, Daçyalıların fatihi, Partların fatihi lejantı.

Sikke arka yüzde imparator Trajan büstü. Soldan sağa DIVO TRAIANO PATRI AVG - Divo Traiano Patri Augusti| İmparatorun babası ilahi Trajan'a lejantı.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HADRIANUS.jpg