Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Roma İmparatorluğu Vespasian

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Vespasian Judaea Capta Antik Sikkeleri

Imperator Caesar Vespasianus Augustus. Asıl adı Titus Flavius Vespasianus olan, 69 - 79 yılları arasında tahta çıkmış Roma İmparatoru. Vespasian, etkili ancak kısa ömürlü bir hanedan olan ve yerine geçen oğulları Titus ve Domitian'ında dahil olduğu Flavian Hanedanı'nın kurucusudur.

MS 68'de İmparator Nero'nun ölümünün ardından aylarca süren iç savaştan sonra ortaya çıkan hanedan değişikliğinin hikayesi, Vespasian ve Titus'un MS 71'in ortalarında ortak bir zaferle Judea'nın barışçıllaştırılmasını kutlamak için Roma'ya döndüklerinde başlamıştır. Bunun sonucunda gerçekleşen zafer alayı, yalnızca onların zaferini değil, aynı zamanda iç savaşların da sona erdiğini, barışın geleceğini ve her şeyden önce Roma devletinin üstün gücünü işaret etmektedir. Bu coşkulu bağlamda, hem Judaea Capta yazıtı hem de ele geçirilen eyaletin bir kişileştirmesi ile yeni tip antik sikkeler darb edilmiştir. Judaea Capta, Roma İmparatoru Vespasian tarafından ele geçirilmeyi kutlamak için darb ettirilen hatıra antik sikkelerdir. Judaea Capta antik sikkeleri ilk olarak Roma İmparatoru Vespasian tarafından, Birinci Yahudi İsyanı sırasında MS 70'de oğlu Titus tarafından Yahudi İkinci Tapınağının yıkılmasını ve Yahudiye'nin [ Roma eyaleti Judaea-Iudaea ] ele geçirilmesini kutlamak için darb edilen antik sikkelerdir. Antik sikkelerin birkaç çeşidi bulunmaktadır. Roma'da antik kentler kişileştirilmektedir. Roma eyaleti Judaea da bunlardan birisidir.

Bu tip antik sikkelerin iki yüzü, zaferin bu ikili sembolizmini açıkça antik sikkeler üzerinde göstermektedir. Altın, gümüş ve bronz olarak darb edilen bu tip antik sikkeler, hem Titus hem de Domitian döneminde yirmi beş yıl boyunca darb ettirilmiştir. Bu antik sikkelerin arka yüzleri geçmişteki zaferi anlatmaktadır. İlk hanedanın portreleriyle karşılaştırıldığında Vespasianus'un portresinde belirgin bir fark vardır, keldir, yüzü buruşuktur ve güçlü bir fizyonomi sergileyen portresi antik sikke üzerinde görülmektedir.

İmparator Vespasian'a ait Aureus kategorisinde olan antik sikke.
Sikke ön yüzde İmparator Vespasian soldan sağa IMP CAESAR VESPASIANVS AVG - Imperator Caesar Vespasianus Augustus [ Yüce komutan [İmparator] Caesar Vespasian, İmparator [Augustus] lejantı, arka tip eli kafasında Judaea oturuyor sağında kupa altta IVDAEA-JUDAEA lejantı.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_S4.jpg