Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Roma İmparatorluğu | Vitellius

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

MS 68'de Nero'nun çalkantılı saltanatı dağılmış ve tüm Roma dünyasını da beraberinde götürmüştür. Gallia Lugdunensis valisi Julius Vindex, imparatoru devirmek amacıyla tehlikeli ancak sonuçta başarısız bir isyan çıkarmıştı ve bu, Hispania Tarraconensis valisi Servius Sulpicius Galba'nın tahta çıkmasına yol açmıştır. Haziran ayında Praetorian Muhafızlar da Galba'yı desteklediğini açıklayınca Senato Nero'yu devletin düşmanı ilan ederek onu başkentten kaçmaya zorlamışlardır. Kaçacak hiçbir yer olmadığını anlayan talihsiz imparator intihar etti ve Galba'yı, Neron çağının aşırılıklarından kurtarıcısı olarak Roma'ya girmeye bırakmıştır.

Galba'nın sevgisi geçiciydi. Nero'nun Roma'daki pek çok varlıklı ve etkili kişiye fayda sağlayan reformlarını iptal etti ve onu tanımayan kasabaları ya yok etti ya da felç edici ağır para cezaları uygulamıştır. Ancak en tehlikelisi Praetorian Muhafızları sadakatlerinden dolayı ödüllendirmemesi ya da Galba'yı sevmeyen Alman lejyonlarının endişelerini gidermemesiydi.

Germania Inferior'un valisi Aulus Vitellius'un komutası altında olan lejyonların ikincisi, aslında devlete karşı bir isyanı sadakatle bastırdıkları halde Vindex isyanı sırasında Galba'nın yolunda durdukları yönündeki suçlamalardan dolayı öfkelenmişti. Böylece, MS 1 Ocak 69'da tüm Roma ordusu imparatora geleneksel sadakat yemini ettiğinde, Alman lejyonları Vitellius'u rakip imparator olarak selamlayarak bunu reddettmişler ve böylece felaketle sonuçlanan Dört İmparator Yılı başlamıştır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_VITELLUS.jpg


Roma'daki konumunu güçlendirmeye çalışan Galba, ünlü bir soyağacına sahip genç ve hırslı bir senatör olan Lucius Calpurnius Piso Licinianus'u varisi olarak evlat edinmişti. Dikkatle düşünülmüş bu siyasi hamle, Galba'nın beklediği gibi sonuçlanmadı çünkü şehirdeki diğer birçok hırslı ve zengin adamı rahatsız etmiştir. Bunalardan en önemlisi, imparatorluk hedefi için askeri güç sağlaması amacıyla Praetorian Muhafızlara rüşvet veren Marcus Salvius Otho idi. Bu darbe, halkın desteğini kendine çekmek için aptalca bir girişimle sokaklara çıkan Galba'nın cesaretini daha da kırmıştır. Kamuoyunun pek ilgisini çekmedi ve hem Galba hem de varisi Forum'da Praetorian Muhafızları tarafından öldürüldü ve Otho Roma'nın yeni imparatoru olarak kalmıştır.

Otho, kendi takdirine göre, Vitellius'un kızıyla evlenmeyi teklif ederek daha fazla kan dökülmesini engellemeye çalıştı ve böylece bir Othon-Vitellian imparatorluk hanedanı kurdu, ancak olaylar çoktan kontrolden çıkmıştı. Askerleri tarafından yükseltilen Vitellius, lejyonlarının yarısını Roma'yı ele geçirmek için güneye göndermişti. Otho başlangıçta Vitellian kuvvetlerine karşı birkaç küçük zafer kazandı, ancak MS 14 Nisan 69'da Birinci Bedriacum Muharebesi'nde ağır bir yenilgiye uğramıştır. Otho, yeniden toplanıp Alman lejyonlarının ilerleyişine direnmek yerine 16 Nisan'da intihar etti. Bu noktada Vitellius tartışmasız imparatordu ancak önceki selefleri gibi saltanatı kısa sürecekti.

Vitellius'un Roma'ya vardığında sürekli ziyafetler ve zafer alaylarıyla imparatorluk kasasını boşalttığı ve ardından kendisini mirasçıları olarak adlandıran zengin dalkavukların ölümlerini planlayarak yeni fonlar toplamaya çalışmıştır. Büyük Yahudi İsyanını bastırmakla görevli Suriye lejyonlarının komutanı Vespasian 1 Temmuz'da İskenderiye'de rakip imparator ilan edilmiştir. Vespasianus kısa süre sonra Roma'ya yürüyüşe başlayan Tuna lejyonlarının komutanı Marcus Antonius Primus tarafından da desteklenmiştir. Vitellius'un güçleri, MS 24 Ekim 69'da İkinci Bedriacum Muharebesi'nde onlarla karşılaştı ancak Tuna lejyonları tarafından büyük bir yenilgiye uğratılmıştır. Kendisinden önceki Otho gibi Vitellius da iktidarı sürdürme konusunda çok az umudunun kaldığını biliyordu.

Bedriacum'daki yenilginin ardından Vitellius, Vespasianus lehine barışçıl bir şekilde tahttan çekilmesini müzakere etmek için Primus'a bir elçilik gönderdi. Primus'un bu düzenlemeyi kabul ettiği söylenmektedir, ancak Praetorian Muhafızlar, imparatorluk nişanını Concord Tapınağı'na bırakmaya giderken Vitellius'u yakaladı ve Primus'a teslim olup Vespasian'ı tanımak yerine onu saraya dönmeye zorlamışlardır.

Roma, MS 69 yılının Aralık ayında Primus tarafından ele geçirildiğinde, Vitellius saklanmaya çalıştı ama yakalandı. En azından Tiberius'un zamanından beri şehirde geleneksel bir idam yeri olan Gemonian Merdivenleri'ne götürüldü ve orada öldürüldü. Cellat hayatına son vermeden önce olayların bu ölümcül gidişatı karşısında şok olan Vitellius'un, Yine de ben bir zamanlar sizin imparatorunuzdum dediği billinmektedir. Vitellius'un cesedi Tiber'e atıldı ve başı şehirde gezdirildi. Vitellius soyundan hiçbir çocuğun daha sonra Vespasianus'un yeni Flavian hanedanına karşı çıkmayacağından emin olmak için Vitellius'un hem erkek kardeşi hem de küçük oğlu da idam edilmiştir.

Paylaşmış olduğumuz antik sikkenin ön yüzünde imparator Vitellius, arka yüzünde ise Vitellius'un çocuklarının büstleri yer almaktadır.

Roma imparatoru Vitellius'a ait daha fazla antik sikke görselleri için
Tıklayınız.


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_VITELLUS2.jpg