Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Samothrace Adası Antik Sikkeleri

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,194
Beğeni
12,341

Büyük Tanrıların Tapınağı Samothrake [ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ] Adası - Samothrace - ΣΑΜΟ


Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Samothrace.jpg


Antik dönem ismi Samothrace [ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ] olan ada, günümüz Yunanistan'ın Meriç iline bağlı olan günümüz Türkçe ismi Semadirek adası ve bu adanın en büyük yerleşim merkezidir. Kalıntıları Palaeopolis [eski şehir] olarak adlandırılan Semadirek'teki antik kent, adanın kuzey kıyısında yer alır. Antik kayıtlar Semadirek adasının ilk olarak Pelasgyalılar ve Karyalılar'ın, daha sonra da Trakyalıların yaşadığını belirtir. MÖ 8. yüzyılın sonlarında adanın Samoslu Yunanlılar tarafından kolonileştirilmiştir. Bu nedenle Trakya'nın Samos'u, daha sonra Semadirek adını almıştır. Paleopolis'teki Büyük Tanrıların Tapınağı veya Hieron ton Megalon Theon ile en iyi bilinen bu yer, 2,5 metre uzunluğundaki Nike mermer heykelinin eviydi. Paros mermerinden [Yunanistan'ın en iyi mermerlerinden biri] yapılan heykel, denizcileri yeni bir deniz savaşı kazanmış bir gemiye inmek üzere olan Zafer tanrıçasını temsil ediyor. MÖ 190 yılına tarihleniyor ve bu zaferi kutlamak için yaptırılmıştır. Kazananlar, belki de Rodos adasının sakinleri, onu Semadirek'te, Yunan dünyasının her yerinde tapınılan adanın Büyük Tanrıları Cabeiri'ye teşekkür etmek için inşa ettiler. Antik Yunan denizcilerinin, kayalık adanın etrafında güvenli geçişlerini güvence altına almak için Semadirek'teki kutsal alanın bulunduğu yere adak bıraktıkları bilinmektedir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg


Burası şehrin resmi mabedi değil Olympia ve Delphi'deki gibi uluslararası bir sığınaktı. Semadirek'in Helen öncesi Trakyalı sakinleri ile ilişkilendirilmesi nedeniyle antik çağlardan beri kutsal bir yer olarak işlev görmüştür. Ancak daha sonra Yunanlılar bu ibadeti benimseyerek ona yeni bir soluk ve boyut kazandırdılar. Büyük Tanrıların mabedinde, yerel deyimle Axieros olarak adlandırılan ve Demeter ile özdeşleştirilen, doğanın dişi tanrısı [Frigya Kybele'sine karşılık gelen] Büyük Ana'ya tapınılırdı. Aslanların arasında otururken, elinde bir asa ve bir matara tutarken tasvir edilmiştir. Büyük Tanrıça'nın babası ve kocası, Hermes'le özdeşleştirilen, yöre halkının Kadmilo veya Kasmilo adını verdiği, itifallik bir bereket tanrısıydı. Sembolleri koç ve caduceus'tu. Kutsal çiftin takipçileri iki genç itifallik iblis"ti. Yunanlıların Dioscuri ile özdeşleştirdiği, Tanrıçalar Demeter, Persephone ve Hekate'nin onuruna düzenlenen Semadirek gizemlerinin coşkulu danslarına başkanlık eden ikiz tanrılar Kabeiroi [ΚΑΒΕΙΡΟΙ] - Kabeiros [ΚΑΒΕΙΡΟΣ] adı verilen kişiler. Kabeiroi aynı zamanda Kaber Gizemlerinin kurucuları olarak kabul edilen Dardanus ve Iasion/Hetion kardeşlerle özdeşleştirilir.

Antik kayıtlar Semadirek adasının ilk olarak Pelasgyalılar ve Karyalılar'ın, daha sonra da Trakyalıların yaşadığını belirtir. MÖ 8. yüzyılın sonlarında ada Samoslu Yunanlılar tarafından kolonileştirilmiştir. Bu nedenle Trakya'nın Samos'u, daha sonra Semadirek adını almıştır. Homer, Semadirek'i Poseidon'un adası olarak adlandırır. Semadirek ayinlerine katılanlar arasında Herodot, Sparta Kralı Lysander, Ptolemaios kraliçesi II. Arsinoe ve İmparator Hadrianus yer alır. Büyük İskender'in anne ve babası, Makedon Philip ve Olympias adadaki törenlerde buluşmuşlardır.

MS 70'de imparator Vespasianus tarafından ada Roma İmparatorluğu'na dahil edilmiştir. Roma imparatorlarının ilgisi sayesinde, Büyük Tanrıların kutsal alanının enerjisi adanın sınırlarını aşmış ve Samothrace [ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ] Adası Roma dünyasının her yerinden hacıların akın ettiği uluslararası bir dini merkez haline gelmiştir. Hem kölelere hem de özgür insanlara açık olan gizemli ayinlerin yapıldığı antik tarikat ritüelleri [Pan-Helen] için kullanılan kutsal alan ve tapınak kalıntıları günümüzde görülmektedir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SMTH3.jpg


Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikkeler Samothrace [ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ] antik kentinde darb edilmiş Antik Sikke görselleridir. Tarihin her dönemine ait antik sikke sorularınız için forumda yeni konu açarak bilgi alabilirsiniz.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Samothrace1 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Samothrace1 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Samothrace1 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Samothrace1 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Samothrace1 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Samothrace1 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Samothrace1 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Samothrace1 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Samothrace1 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Samothrace1 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,194
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ samothrace3 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ samothrace3 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ samothrace3 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ samothrace3 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ samothrace3 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ samothrace3 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ samothrace3 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ samothrace3 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ samothrace3 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ samothrace3 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,194
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SAMOTHRACE5 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SAMOTHRACE5 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SAMOTHRACE5 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SAMOTHRACE5 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SAMOTHRACE5 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SAMOTHRACE5 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SAMOTHRACE5 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SAMOTHRACE5 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SAMOTHRACE5 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SAMOTHRACE5 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,194
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SAMOTHRACE9 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SAMOTHRACE9 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SAMOTHRACE9 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SAMOTHRACE9 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SAMOTHRACE9 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SAMOTHRACE9 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SAMOTHRACE9 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SAMOTHRACE9 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SAMOTHRACE9 (9).jpg
 

Medya

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
225
Beğeni
471
böylesine güzel bilgi ve antik kent sikkelerini inceleme fırsatı sağladığınız için çok teşekkürler
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,194
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Samothrace (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Samothrace (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Samothrace (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Samothrace (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Samothrace (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Samothrace (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Samothrace (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Samothrace (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Samothrace (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Samothrace (10).jpg