Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Sasani İmparatorluğu Yazdgard I Sikkeleri

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340

Sasani İmparatorluğu I. Yazdgard - I. Yazdegerd

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_yz.jpg

Yazdgard ismi üç Sasani kralı ve Sasani ve sonraki dönemlerin bazı ileri gelenleri tarafından taşınmıştır.


I. Yazdgard, barışçıl doğası ve dini hoşgörüsüyle tanınan aydınlanmış bir kraldı. Diğer Sasani hükümdarları arasında genellikle Hristiyan kral olarak kabul edilir. Çünkü MS 410'da Seleukeia'daki Hristiyan piskoposların Danışmanı'nın başkanı olarak hizmet etme noktasına gelecek kadar onlara karşı özellikle hoşgörülü davranmıştır. Doğal olarak onun güçlü batı yanlısı duruşu doğudaki soyluların pek çoğunu rahatsız ettmiştir.

I. Yazdgard'ın hükümdarlığı sırasında Romalılar tehlikeli tehlikelerle karşı karşıyaydı. Ostrogotlar Balkanları yağmalıyordu, Franklar isyan halindeydi, iç savaş tüm şiddetiyle sürüyordu ve doğu eyaletleri isyan halindeydi. Bu durumdan yararlanmak yerine, I. Yazdgard, Perslerin işgalci Hun ordusunu bozguna uğrattıktan sonra kurtardığı Romalı Hristiyan esirleri geri vermiştir. İyi niyeti o kadar iyi biliniyordu ki, İmparator Arkadius, düşmanlarının kapıda olduğunu ve tek oğlu Theodosius'un henüz bebek olduğunu görünce, vasiyetinde I. Yazdgard'ı çocuğun vasisi olarak atadı ve tüm gücü ve öngörüsüyle Theodosius için imparatorluğu korumasını ondan istemiştir. I. Yazdgard imparator Arkadius'un emirlerini sadakatle yerine getirerek, Romalılarla derin bir barış politikasını benimsedi ve kesintisiz olarak sürdürdü ve böylece Theodosius için imparatorluğu korumuştur. I. Yazdgard Hyrcania'nın çok uzağında ölmüştür. Ancak yaygın olarak bildirilen yerli gelenek, onun Hyrcania'da kalırken bir kaynaktan çıkan muhteşem bir at tarafından öldürüldüğünü iddia etmektedir. Daha sonra at ortadan kaybolunca insanlar, at, Tanrı'nın kralın zulmüne son vermek için gönderdiği bir melektir dediler. Bu, Hyrcania'da nefret edilen kralı öldüren soylular tarafından yaratılan bir efsanedir.

I. Yazdgard'ın ölümünden sonra kodamanlar Yazdgard'ın oğullarını [IV. Shapur, V. Bahram ve Narse] tahttan mahrum etmeye karar vermiştir. 416'dan beri Ermenistan'ın kralı olan Shapur, krallık iddiasında bulunmak için aceleyle Ktesiphon'a gitti ancak saray mensupları tarafından haince öldürüldü. Haira kralı tarafından yetiştirilen Bahram, bir Arap ordusunu Ktesiphon kapısına getirdi ve soyluları kendi yönetimini kabul etmeye zorlayarak kabul ettirmiş ve Narse'yi Horasan'a vali olarak atamıştır.

Sasani kökenli kaynaklar I. Yazdgard'ı birçok günah işlemiş bir zorba ve günahkar olarak değerlendirmektedir. Kapsamlı olarak din ve tarih bilgini Tabari [Ebu Cafer Taberi] kralı şu şekilde anlatır: Keskin zekasını, iyi eğitimini ve çok yönlü bilgisini kötüye kullanmış, aşırı şüphe ve bencillik göstermiş, başkalarına küçümsemiş, en ufak başarısızlığı sert bir şekilde cezalandırmış, ancak yaptığı en küçük iyilik için bile büyük bir minnettarlık beklemiştir. Sözüne ve vasiyetine karşı hiçbir muhalefete tolerans gösterilmeyeceği uyarısında bulundu, yabancı elçiler dışında hiçbir tavsiyeyi dinlemedi ve çevresindekilerin birbirleriyle yakın dostluk kurmasını engelledi. İktidarını pekiştirince soyluları o kadar küçümsemiş, zayıfları ezmiş, o kadar çok kan dökmüştü ki tebaası onun zulmüne son vermesi için Tanrı'ya dua etmişti.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz antik sikkeler Sasani Kralı Yazdgard I'e a ait antik sikke görselleridir. Tarihin her dönemine ait antik sikke sorularınız için forumda yeni konu açarak bilgi alabilirsiniz.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_YZ2 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_YZ2 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_YZ2 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_YZ2 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_YZ2 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_YZ2 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_YZ2 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_YZ2 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_YZ2 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_YZ2 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H23X (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H23X (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H23X (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H23X (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H23X (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H23X (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H23X (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H23X (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H23X (6).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_YZ8X (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_YZ8X (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_YZ8X (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_YZ8X (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_YZ8X (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_YZ8X (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_YZ8X (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_YZ8X (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_YZ8X (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_YZ8X (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Yazdgard (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Yazdgard (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Yazdgard (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Yazdgard (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Yazdgard (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Yazdgard (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Yazdgard (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Yazdgard (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Yazdgard (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Yazdgard (10).jpg