Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Seleukos Krallığı Alexander Balas - Zeus Casios

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Seleukos Krallığı Alexander I Balas - Zeus Casios


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (1).jpg


Paylaşmış olduğumuz tetradrahmi kategorisinde olan antik sikke, Seleukos imparatorluğunun tarihinde çok ilginç bir dönemi temsil etmektedir. Mütevazı bir kökene sahip olan Alexander Balas, Antiochos IV Epiphanes ve Laodike IV'ün oğlu ve dolayısıyla imparatorluk tahtının varisi olduğunu iddia etmiştir. IV. Antiochos'un eski bakanı ve hükümdar kral Demetrios I Soter tarafından idam edilen Media'daki gaspçı Timarchus'un kardeşi Herakleides tarafından keşfedilmiştir. Alexander I Balas'ın iddiaları Roma Senatosu ve Mısır'ın Ptolemy Philometor'u tarafından kabul edildi ve hatta kendisine Ptolemaios hanedanının kızı Kleopatra Thea ile evlenme hakkı bile verilmiştir. Alexander I Balas'ın isyanı başlangıçta başarısız olmasına rağmen, MÖ 150'de Alexander I Balas, Demetrios'u yenmeyi ve imparatorluğun derebeyliğini talep etmeyi başardı. Ancak zaferine rağmen Alexander I Balas büyük ölçüde Ptolemaios desteğine bağımlı kalmıştır.

Antakya [Antioch] darphanesinin kontrolüne sahip olmayan Alexander I Balas, daha önce sadece kenarda bir darphane olan, ancak saltanatının başlangıcında Kuzey Suriye'de tamamen kendi kontrolü altında olan tek şehir olan Seleukeia'da [Seleucia Pieria] kendi antik sikkelerini darb ettirmek zorunda kalmıştır. Paylaşmış olduğumuz antik sikke üzerinde darb edilmiş olduğu antik kentle ilgili türler kullanmıştır. Antik sikkenin ön yüzündeki Pheidian [Atina Akropolü'nde bulunan tanrıça Atena tapınağını ve Partenon´daki Zeus heykeli'nin kaidesini yapan Yunan heykeltıraş Pheidias - ΦΕΙΔΙΑΣ] etkisindeki Zeus portresi, Seleukeia [Seleucia Pieria] antik kentinde kültü çok iyi bilinen Zeus Casios'u temsil etmektedir. Antik sikkenin arka yüzünde görülen yıldırımın ters türü de Seleukeia'da [Seleucia Pieria] önemli bir kült sembolüydü ve Yunan tarihçi Appian'ın dediği gibi Seleukeia [Seleucia Pieria] sakinleri tarafından büyük saygı duyuluyordu. Zeus Casios'un kendisi de Zaphon Dağı'nın [Fırtına toplayan dağ - Hatay-Kel Dağı] efendisi rolündeki Kenanlı fırtına tanrısı Baʿal'in bir sıfatı olan Ba'al Zaphon'un Helenleştirilmesiydi ve MÖ 2. binyıldan itibaren kullanımda kalan Hazzi veya Yunanlılara göre Casios adlı dağdan türetilmiştir. Zeus Casios, yerel olarak, adı ve çeşitli özellikleri Zaphon'dan türeyen, Gaia ile Tartaros'un oğlu Typhon [ΤΥΦΩΝΑΣ - ΤΥΦΩΕΑΣ - ΤΥΦΩΣ - ΤΥΦΑΩΝ] olarak bilinen yüz başlı deniz canavarına karşı verdiği savaşla tanınan bir fırtına tanrısı olarak saygı görüyordu.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (2).jpg