Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Senato Ve Roma Halkından En İyi Prens Trajan'a

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
MS 98'den MS 117'deki ölümüne kadar hüküm süren Roma imparatoru. Trajan, imparator olmadan önce bir ordu komutanı, senatör ve yukarı Almanya valisiydi. Bu deneyimler, hem onu halefi olarak ilan eden görevdeki imparator Nerva'nın hem de Roma ordusunun generallerinin desteğini kazanmasına yardımcı olmuştur.

19 yıllık saltanatı sırasında Trajan'ın hegemonyasının en karakteristik unsuru, yaptığı savaşlar sayesinde imparatorluğun sınırlarının en büyük genişlemesini sağladığı zaman, imparatorluğun toprak genişlemesiydi. Birincil amacı savaştan çok barış arayışı olsa da, bu onun Roma'nın düşmanlarına karşı seferler düzenlemesini engellemedi. Küçük yaşlardan itibaren aldığı askerlik eğitimi ve sahip olduğu liderlik becerileri prestijini yükseltmiş, hatta ona Asker - İmparator lakabını bile vermiştir. Tahtta kaldığı süre boyunca, imparatorluğu bölgesel boyutunun zirvesine çıkardığı üç sefer düzenledi.İmparatorluk, İskoçya'dan Kuzey Afrika'ya kadar uzanıyordu ve doğuda Akdeniz boyunca Mezopotamya'ya veya günümüz Irak'ına kadar uzanıyordu. Trajan katı ama adil bir şekilde hüküm sürdü ve halkı için yüksek bir yaşam kalitesi sürdürmek arasında etkili bir denge kurmuştur. Hükümdarlığı sırasında, gelecek on yıllar boyunca öncü bir rol oynayacak olan bir imparatorluğun temelleri atılmıştır. Part seferinden Roma'ya dönerken Selinus [Antalya - Gazipaşa] antik kenti bölgesinde hastalanmış ve burada ölmüştür. Trajan'ın ölümünden sonra Hadrian 117'de 41 yaşında ordu ve Senato'nun desteğiyle tahta çıkmıştır. İmparator Trajan'a ait detaylı antik sikke görselleri için Tıklayınız.

Sikke ön yüzde imparator Trajan büstü. Soldan sağa IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P - Imperator, Caesar, Nervae Traiano Augustus, Germanicus, Dacicus, Pontifex Maximus, Tribunicia Potestate, Consul Quintum, Pater Patriae: Başkomutan [İmparator], Sezar, Nerva Trajan, İmparator [Augustus], Almanların Fatihi, Daçyalıların Fatihi, Yüksek Rahip, Tribün Gücünün Sahibi, Beşinci Kez Konsül, Ulusun Babası lejantı. Sikke arka yüzde Roma İmparatorluğu'nun erdemlerinden biri olan barışın vücut bulmuş hali Roma'nın barış tanrıçası Pax. Soldan sağa SPQR OPTIMO PRINCIPI - Senatus Populusque Romanus Optimo Principi: Senato ve Roma Halkından En İyi Prense lejantı. Ortada S C - Senatus Consultum: Senato Kararnamesi lejantı.

Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_TRAJAN.jpg