Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Sinope Antik Kenti Sikkeleri

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340

Sinope [ΣΙΝΩΠΗ] Antik Kenti - ΣINΩΠHΣ


Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_SINOPE.jpg


Adını nehir Tanrısı Asopos'un güzeller güzeli kızı Sinope'den alan Sinope [ΣΙΝΩΠΗ] antik kenti günümüz Sinop ilidir. Sinope [ΣΙΝΩΠΗ] Miletli koloniciler tarafından MÖ yedinci yüzyılda Küçük Asya'nın Karadeniz kıyısında bir ticaret merkezi olarak kurulmuştur. Güneye Mezopotamya'ya uzanan ve tahıl, lüks mallar ve tüm Yunan dünyasında resim yapmak için kullanılan kırmızı toprak pigmentinin ticaretinin yapıldığı bir kervan yolu için liman görevi görüyordu. Hematit bakımından zengin olan Sinop toprakları, Hematit ihraç etmesinden dolayı Sinopia veya Sinop Toprağı olarak biliniyordu, ancak aslında Sinope çevresinden ziyade komşu Kapadokya bölgesinde çıkarılıyordu.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE.jpg

Aynı dönem Sinop [ΣΙΝΩΠΗ] Atina ittifakının bir üyesidir. Atinalı asker/devlet adamı Perikles [ΠΕΡΙΚΛΗΣ] ve general Lamachos [Λάμαχος] Sinope [ΣΙΝΩΠΗ] antik kentine gelerek tiran Timiseleos'un devrilmesine yardım etmişlerdir.Bu dönemde 600 Atinalı Sinope [ΣΙΝΩΠΗ] antik kentine yerleşmiştir. Mitolojiye göre kurucusu Argonaut Autolycus'tur. Miletliler dışında Kimmerlerin de İskitlerden kaçtıktan sonra Sinope'ye yerleştikleri bilinmektedir. Sinop [ΣΙΝΩΠΗ] Pontus bölgesinin ilk Yunan kolonisidir. Koloni; bir devletin nüfusunun bir bölümünü yerleştirmek için denizaşırı bir ülkeyi ele geçirerek yurttaşlarını oraya iskan etmesi halinde meydana gelen yeni yurttur.
Sinop [ΣΙΝΩΠΗ] antik kenti Pers egemenliği döneminde satrap Datames [Pers satrapı ve MÖ 370’lerde bağımsız Kapadokya kralı.] tarafından işgal edilmiştir. Strabon yazıtlarında sağlam duvarlarla tahkim edilmiş, büyük kamu binaları ile süslenmiş, kemerli yapılar, meydan ve spor salonları ile süslü zengin, kalabalık ve görkemli bir kenttir diye belirtmektedir. Sinop bölgesinde antik kaynaklarda adı geçen en eski halk Kaşkalar'dır. Kaşkaların yaşam alanlarının sınırları günümüz Kargı/Merzifon/Taşköprü/Boyabat/Durağan ve Vezirköprü olarak bilinmektedir. Kaşkalar Hitit yazılı kaynaklarında Karadeniz bölgesinde yaşayan domuz besleyip, keten dokumacılığı yapan kabilelerden oluşan yarı göçebe bir halkın adı olup bu halkın varlıklarına dair arkeolojik bir çalışma yoktur. Maşat Höyük’te yapılan kazılarda Tapikka adlı Hitit kentini Kaşkalar’ın yağmaladığı yazmaktadır.
Sinop’un iki önemli limanından birisi olan Armene [ΑΡΜΕΝΗ] bölgesinde Roma dönemine ait balık işleme deposu ve Serapis tapınağının kalıntısı bulunmuş olup, buradan çıkarılan Yunan ve Roma dönemlerine ait aslan kabartmaları Kastamonu, Ankara ve Sinop müzelerinde sergilenmektedir. Bizans döneminden kalma bir kilise olan Balatlar Kilisesi ya da Sinope Koimesis Kilisesi günümüz Sinop'un Ada mahallesinde bulunmaktadır. Bölgede yapılan arkeolojik kazılarda çok sayıda mezar açılmış, Hristiyan inancında rölik olarak adlandırılan kutsal kalıntılar bulunmuş ve İsa'ya ait olduğu düşünülen bir sandık bulunmuştur. Bulunan sandık için kutsal bir kişinin sembolik bir mezarı olduğu sandığın içerisinden üzerinde haç işareti bulunan parça taş olduğu bu parçanın İsa’nın çarmıha gerildiği haçın bir parçası olduğu düşünülmektedir.
Roma Cumhuriyeti'ne karşı savaşan en başarılı ve zeki düşmanların başında sayılan Eupator’un [Mithradates VI] oğlu Pharnakes karadeniz ticareti için çok önemli olan Sinop limanı ve babasının eski ülkesini almak isteyince MÖ 47 yılında Roma İmparatoru Augustus, Romalı general Marcus Vipsanius Agrippa önderliğinde bir donanmayı Sinop’a göndermiş ve 3 yıl süren bir savaş olmuştur. 3 yıl süren savaştan general Agrippa, Zela [Tokat-Zile] bölgesinde Pharnakesi bozguna uğratmıştır. Daha sonra İmparator Augustus Sinop kentine Roma vatandaşlarını göndererek antik kentin ismini Colonia Iulia[Julia] Cesare[Sezar] Felix Sinope olarak değiştirmiş ve antik kentte sikke darp ettirmiştir.


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_75G (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_75G (2).jpg


Sinope antik sikkelerinin ön yüzlerinde su perisi Sinope [ΣΙΝΩΠΗ], arka tip yunus balığının sırtına konmuş kanatları açık kartal tasviri altında kentin ismi ΣΙΝΩ/SINO veya kanatları açık kartal figürü ile ΣΙ-Ν[Ω]/SINO lejantları görülmektedir. Aşağıda paylaşmış olduğumuz antik sikkeler Sinope [ΣΙΝΩΠΗ] antik kentinde darb edilmiş olan antik sikke görselleridir. Tarihin her dönemine ait antik sikke sorularınız için forumda yeni konu açarak bilgi alabilirsiniz.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE2 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE2 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE2 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE2 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE2 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE2 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE2 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE2 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE2 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE2 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
Kapadokya satrabı Ariarathes [Ἀριαράθης] döneminde Sinope [Σινώπη] antik kentinde darp edilmiş antik sikkeler.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE3 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE3 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE3 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE3 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE3 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE3 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE3 (7).jpg

 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE5 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE5 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE5 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE5 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE5 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE5 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE5 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE5 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE5 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE5 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE7 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE7 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE7 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE7 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE7 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE7 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE7 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE7 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE7 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE7 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE9 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE9 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE9 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE9 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE9 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE9 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE9 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE9 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE9 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE9 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE22 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE22 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE22 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE22 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE22 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE22 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE22 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE22 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE22 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE22 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE25 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE25 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE25 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE25 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE25 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE25 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE25 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE25 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE25 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE25 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (12).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (13).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (14).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (15).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (16).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (17).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (18).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (19).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SINOPE (20).jpg