Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Trakya Ainos Antik Kenti

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Hermes'in Koruyucu Tanrısı

Antik dönem ismi Ainos [Αίνος Θράκης] olan antik kent günümüz Edirne/Enez ilçesi sınırlarında bulunan Antik Yunan kentidir. Ainos [Αίνος Θράκης] antik kentinin sembolü keçi figürüdür. Ainos [Αίνος Θράκης] antik kentinde darb edilen antik sikkelerin ön yüzünde, pagan inancına mensup tanrıların habercisi olan Hermes tasvirleri yer almaktadır. Arka yüzünde ise Ainos [Αίνος Θράκης] antik kentinin sembolü olan dağ keçisi ve AINION lejant kısmı görülmektedir. Ainos [Αίνος Θράκης] antik kenti Antik çağdaki en önemli limanlardan biriyken, şimdi kıyıdan yaklaşık 5 km içeride bulunmaktadır.

Ainos şehri, ilk tetradrahmilerini ancak Xerxes'in [Pers kralı I. Serhas] Salamis'teki yenilgisini takiben Perslerin kuzey Yunanistan'dan sürülmesinden sonra darb etmeye başlamıştır. Ainos antik sikkeleri sürekli olarak bir tarafta Hermes ve diğer tarafta bir keçi tasvirlerini göstermektedir, bunun nedenleri keçinin Ainos'un refahının kaynağını temsil etmesi ve Hermes'in şehrin koruyucu tanrısı olmasıdır.

Kallimakhos'un [Καλλίμαχος] bir şiirine göre, Truva Atı'nı yapan heykeltıraş Epeios, Hermes'in denize dökülen ve balıkçılar tarafından Hebros nehri üzerinde bulunan ahşap bir heykelini [xoanon] yapmıştır. Balıkçılar, bunu sadece dalgaların karaya attığı bir odun parçası zannederek, şenlik ateşinde yakmaya çalışmıştır. Yanmayınca korkarak onu denize geri atmışlardır, deniz onu hemen geri fırlatmıştır. Yerliler onu tanrıların bir kalıntısı olarak kabul ettiler ve Ainos'un gelecekteki yerinde Hermes Perpheraios'un [Gezgin] tapınağını dikmişlerdir.

Ainos antik kentinde darb edilmiş Tetradrahmi kategorisinde olan antik sikke. Ön yüzde boncuklu bordürlü petasos giyen tanrı Hermes, arka tip keçi sağa doğru yürüyor üstte antik kentin ismi kısaltma AIN olarak darb edilmiştir. Sağda kerykeion. Kerykeion; Caduceus, Yunan mitolojisinde tanrı Hermes'in altından asasıdır. Ateş çıkarabilme ve uzlaştırma gücüne sahiptir. Mitolojiye göre Hermes'e, ağabeyi Apollon zenginlik ve servetin sihirli asasını verir. Asa, uyuşmazlık içinde olan herhangi iki şeyi uzlaştırma gücüne de sahiptir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_AINOS.jpg