Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Troas Abydos Antik Kenti

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
Abydos [ Ἄβυδος ] antik kentinde darb edilmiş Stater kategorisinde olan antik sikke.

ANTİKSİKKELERNÜMİZMATİK.COM02786.jpg


Sikke ön yüzde Apollo.
Arka tip sağa doğru duran kartal önünde Acrostolium.
Sağda antik kentin ismi ABY lejantı.
Solda sikke darbından sorumlu magistrate ismi ΛΑΜΠΙΝΗΣ / LAMPINES lejantı.

Acrostolium Nedir ?
Acrostolium, antik Yunan, Roma ve diğer ulusların kadırgalarının pruvalarında, geminin gövdesinin yukarıya doğru kıvrılan bir uzantısında bulunan ve genellikle bir miğfer, kalkan veya hayvan motifiyle biten dekoratif bir özelliktir.

Antik dönem ismi Abidos - Abydos [ Ἄβυδος ] olan antik kent günümüz Çanakkale / Nara burnunda Çanakkale Boğazı’nın [Hellespontos] en dar yerinde, Asya ile Avrupa arasındaki geçişin en kolay olduğu noktada bulunmaktadır.

M.Ö.VII. yüzyılda kendilerine yeni bir ticaret merkezleri arayan Miletoslular Abydos [ Ἄβυδος ] antik kentini kendi kolonileri haline getirmişlerdir. M.Ö.513’de Pers Kralı Darius İskit seferinden sonra Abydos [ Ἄβυδος ] antik kentini kendi topraklarına katmıştır. Atinalılar ile Spartalılar arasındaki Peleponnes savaşları sırasında Spartalı komutan Lysandros, Abydos [ Ἄβυδος ] antik kentini Spartaya bağlı bir eyalet merkezi haline getirmiştir.

Büyük İskender Asya Seferi sırasında ordularını Abydos [ Ἄβυδος ] antik kentinden geçirmiştir. Böylece şehir Makedonya hakimiyetine girmiş, daha sonra Roma’nın desteği ile Anadolu’da genişleyen Bergama Krallığına bölge bağlandığında V.Philippos Abydos [ Ἄβυδος ] antik kentini kuşatma altına almış, şehirleri için savaşan Abydos [ Ἄβυδος ] yenilince şehir düşmüştür. Kendisine karşı direndiği için Philippos Abydos [ Ἄβυδος ] antik kentini cezalandırarak yakıp yıkmıştır.

Delian birliğinin bir üyesi olan Abydos, MÖ 412/411'de Atina yönetimine karşı ayaklandı ve bunun yerine Sparta ile ittifak kurdu. Hellespont'un [Çanakkale] Asya kıyısında stratejik açıdan önemli bir noktada yer alan şehir, o kıyıdaki Sparta askeri üssü ve önemli bir liman haline geldi ve Attika standardında son derece nadir bir dizi altın stater çıkaracak kadar zenginleşmiştir.