Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Yunanlılar Yazı Yazmayı Öğreniyor

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Yunanlıların Fenike alfabesini MÖ 8. yüzyılın başlarında benimsedikleri genel olarak kabul edilir, ancak Herodot [Hdt. 5.58], Sur [Tyre] kralı Agenor'un en büyük oğlu Cadmus'un alfabeyi MÖ 2000 dolaylarında Helenlere tanıttığını kaydetmiştir.

Bu, Minos ve Miken yazı dilleri olan Doğrusal A [Linear A] ve Doğrusal B'nin [Linear B] hafızasını kaybeden Yunanlılar için bir dönüm noktasıydı. Yazılı dilin yeniden kullanılmaya başlanması, sözlü geleneklerin ve hikayelerin hayatta kalmasına ve Akdeniz'e yayılmasına olanak sağlamıştır. Sesli harflerle tamamlanan bu yeni yazılı alfabenin, Yunanca konuşulan dille eşleştirilerek uygulanması, bir bireyin ömrünün ötesine dayanabilecek ve bin yıl boyunca hayatta kalabilecek kolektif bir tarihin oluşmasına olanak sağlamıştır. Bu alfabeyle mitolojilerini, edebiyatlarını, felsefelerini, oyunlarını, astronomilerini, tıplarını ve diğer herhangi bir çalışma veya yaratım biçimini kalıcı biçimde kayıt altına alabiliyorlardı. Homerik Çağ'ın sözlü geleneği artık kültürel dönüm noktalarını korumanın tek önemli yöntemi değildi.

Paylaşmış olduğumuz antik sikkenin arka yüzü, Yunanlıların Fenikelilerden bir alfabe aldıkları anı kutlamaktadır ve antik sikke Herodot 5.58'de kaydedilen figürleri açıkça isimlendiriyor ve efsaneyi temsil etmektedir; Cadmus'la gelen Fenikeliler [aralarında Gephyraei'ler de vardı] ülkeye yerleşmelerinin ardından Yunanistan'a bir dizi başarı kazandırdılar. Bunlardan en önemlisi o zamana kadar Yunanlılar tarafından bilinmeyen bir sanat olan yazıydı. İlk başta diğer Fenikelilerle aynı karakterleri kullanıyorlardı ama zaman geçtikçe dillerini değiştirip harflerin şeklini de değiştirdiler. O dönemde mahalledeki Yunanlıların çoğu İyonyalılardı. Onlara bu harfler Fenikeliler tarafından öğretildi ve birkaç değişiklikle bunları kendi kullanımları için benimsediler ve onlardan Fenike karakterleri olarak bahsetmeye devam ettiler ki bu da Fenikelilerin onları tanıttığı gibi doğruydu.

Paylaşmış olduğumuz antik sikke Roma imparatoru I. Philip tarafından Sur [Tyre] antik kentinde darb ettirilmiştir. Antik sikkenin arka yüzündeki ikonografi Yunanlıların Fenikelilerden bir alfabe aldıkları anı tasvir etmektedir. Alfabeyi Helenlere [Yunanlılar] sunan Sur [Tyre] kralı Agenor'un en büyük oğlu Cadmus ayakta sağ eliyle dört Yunanlıdan ilkine bir papirüs sunmaktadır.

Roma imparatoru I. Philip'e ait daha fazla antik sikke görselleri için Tıklayınız.

Tyre antik kentine ait daha fazla antik sikke görselleri için Tıklayınız.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg