The title of the page

Trakya Krallığı Antik Sikkeleri

Trakya Krallığı, MÖ 323'ten 281'e kadar var olan Helenleşmiş bir Trakya aristokrat monarşisidir. Trakya Krallığı, Diadochi Savaşları sırasında Makedon satrap Büyük İskender'in kişisel korumalarından biri olan Lysimakhos [Λυσίμαχος,] tarafından kurulmuştur. Lysimakhos [Λυσίμαχος,], Küçük Asya ve Makedonya'yı yöneten kral unvanını sahiptir. Lysimakhos [Λυσίμαχος,], MÖ 342'den 341'e kadar Büyük İskenderin babası Makedon II. Philip tarafından Odrys Krallığı'ndan fethedilen Trakya'nın kıyı bölgelerini yönetmiştir. Lysimakhos [Λυσίμαχος,] 281'de İskender'in bir başka halefi olan Selevkos'a karşı savaşta öldürülmüştür. Trakya kabilesi Odrisyalılar tarafından kurulmuş olan Odrys Krallığı kralları Trakya Kralları olarak da bilinmektedir.