The title of the page

Antik Sikkeler Nümizmatik

Antik Sikkeler Nümizmatik Forum Duyuruları

Antik Sikkeler Nümizmatik

Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1

Forum Kuralları

Forum Kuralları. Üye olduktan sonra okuyunuz.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1

Sıkça Sorulan Sorular

Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1

Nümizmatik

Nümizmatik Nedir? Nümizmatik Bilimi Neye Yarar?
Konular
2
Mesajlar
4
Konular
2
Mesajlar
4

Antik Sikke Soruları

Antik Yunan Sikkeleri – Antik Roma Sikkeleri – Antik Bizans Sikkeleri – Beylik Paraları Tarihin Her Dönemine Ait Antik Sikke Sorularınız
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1

Antik Sikke Lejant Açıklamaları

Antik Kentlerde Darb Edilmiş Antik Yunan, Roma, Bizans Dönemine Ait Antik Sikke Görselleri ve Lejant Açıklamaları

Konular
86
Mesajlar
89
Konular
86
Mesajlar
89

Makaleler

Antik Sikkeler Hakkında Makaleler

Konular
33
Mesajlar
34
Konular
33
Mesajlar
34

Antik Yunan Dönemi

Antik Yunan Sikke Soruları

Konular
2
Mesajlar
8
Konular
2
Mesajlar
8

Magna Graecia / Sicilya Bölgesi Antik Sikkeler

Magna Graecia ya da Büyük Yunanistan [Μεγάλη Ἑλλάς-Megale Hellas] Antik Yunan koloni çağında İtalyanın Güneyi ve Sicilya Adasını belirtmek için kullanılan coğrafi bir adlandırmadır. Bölgedeki mevcut yoğun Yunan kolonilerine atıfta bulunarak, bu toprakların Yunan kültür sahasının bir parçası olduğunu vurgulamak için kullanılır. Güney İtalya'nın önemli şehirlerinden Napoli ve Taranto gibi birçok şehir antik çağda kurulan Yunan kolonilerden gelmektedir. Yine bir Yunan kolonisi olan Siraküza'da doğan Arşimet bölgede yetişen önemli isimlerdendir. MÖ 8. ve 7. yüzyılda, demografik krizler [kıtlık, aşırı kalabalık vb.], durağanlık , yeni ticari satış noktaları ve limanlar için gelişen ihtiyaç ve savaşlardan sonra ülkelerinden sürülme nedeniyle, Yunanlılar güney İtalya'ya yerleşmeye başlamışlardır Sicilya ve İtalya Yarımadası'nın güney kısmı da dahil olmak üzere, Akdeniz ve Karadeniz'in her yerinde [Kartaca'nın nüfuz alanındaki Kuzeybatı Afrika hariç] koloniler kurulmaya başlanmıştır. Romalılar bu bölgeye Magna Graecia [Latince "Büyük Yunanistan" anlamına gelir] adını verdiler çünkü burada çok yoğun bir şekilde Yunanlılar yaşıyordu. İtalya/Sicilya Bölgesinde bulunan antik kentler ve antik sikkeleri de bu kategori içerisinde paylaşılmıştır.

Konular
55
Mesajlar
180
Konular
55
Mesajlar
180

Antik Yunan Nümizmatiği

Konular
9
Mesajlar
45
Konular
9
Mesajlar
45

Paeonia Kralları Antik Sikkeleri

Güneydoğu Avrupa'nın güney Balkan Bölgesi'nde eski bir Yunan krallığıdır. Krallığın toprakları eski Makedonya'nın hemen kuzeyinde, eski Trakya'nın batısında, Dardanya krallığının güneyinde ve eski İlirya bölgesinin doğusunda bulunan Paeonians veya Paionians'ın [ Παίονες] ülkesi ve krallığıydı. Bölge, MÖ 4. yüzyılın ortalarında Makedon krallığı tarafından ve MÖ 2. yüzyılda eski Roma tarafından fethedilmiştir. Paeonia [Payonya] kralları, Agis, Lycceius, Patraus, Audoleon, Ariston, Leon, Dropion ve Bastareus. Erken Antik Çağ'da Paeonia, Vardar [Axius], Bregalnica [Astibus], Strumeshnica [Strumica bölgesi] ve Babuna [Veles bölgesi] nehirlerinin vadilerinin yanı sıra kuzeyde Üsküp ve Kumanova bölgelerine yayılmıştır. Günümüz Yunanistan , Makedonya ve batı Bulgaristan'ı içermektedir.

Konular
1
Mesajlar
4
Konular
1
Mesajlar
4

Epirus/Epir Krallığı Bölgesi Antik Sikkeleri

Epir, eski bir Yunan krallığı ve daha sonra Yunanistan'ın kuzeybatısındaki ve Arnavutluk'un güneyindeki Epir coğrafi bölgesinde yer alan bir cumhuriyettir. Antik Epirotlara ev sahipliği yapan eyalet, güneyde Aetolia, doğuda Antik Tesalya ve Eski Makedonya ve kuzeyde İlirya kabileleri ile sınırlanmıştır. Antik çağda Epirus, İlirya, Makedonya ve Teselya ile sınırlanan dağlık bir kıyı bölgesiydi. Güneyde Aetolia vardı. Epirus, kuzeyde Ceraunian Dağları ve Pindus Nehri ile İlirya'dan ayrıldı. Eski Yunanlılar tarafından Hades nehri olduğuna inanılan Acheron nehri bu bölgeden akıyordu ve burada Zeus için kutsal olan ve kehanetleriyle ünlü Dodona'nın meşe korusu da bulunuyordu. Yunan kralı Pyrrhus'un, Epirus'u Yunan krallığında [MÖ 280-275 yılları arasında] Antik Makedonya ve Antik Roma ile karşılaştırılabilir güçlü bir devlet haline getirmiştir.Günümüzde Yunanistan ve Arnavutluk arasında paylaşılan coğrafi ve tarihi bir bölgedir. Klasik Epirus üç bölgeye ayrılmıştır. Bölgeler orada yaşayan baskın kabilelerin adını taşımaktadır. Chaonia , Molossia , Thesprotia.

Konular
4
Mesajlar
10
Konular
4
Mesajlar
10

Antik Yunan Dönemi Küpeler

Antik Yunan Dünyasına Ait Küpeler
Konular
1
Mesajlar
15
Konular
1
Mesajlar
15

Antik Yunan Dönemi Yüzükler

Antik Yunan Dünyasına Ait Yüzükler
Konular
1
Mesajlar
10
Konular
1
Mesajlar
10

Antik Roma Dönemi

Antik Roma Sikke Soruları

Konular
2
Mesajlar
3
Konular
2
Mesajlar
3

Roma İmparatorları Antik Sikkeleri

Roma İmparatorluğu, 375 yılındaki Kavimler Göçü'yle başlayan iç karışıklıklardan sonra 395 tarihinde doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmış ve kuruluşundan ikiye ayrılışına kadar süper güç olarak kalmıştır. İmparatorluğun batıdaki kısmı olan Batı Roma İmparatorluğu Kavimler Göçü ile Avrupa'ya gelen Cermen kavimlerinin saldırıları sonucu 476 yılında yıkılmış, doğu kısmıysa varlığını Doğu Roma İmparatorluğu [Bizans İmparatorluğu] olarak 1453'te Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci Padişahı II. Mehmet'in İstanbul'u fethine kadar sürdürmüştür.

Konular
78
Mesajlar
163
Konular
78
Mesajlar
163

Roma İmparatoriçeleri Antik Sikkeleri

Roma İmparatoriçelerine Ait Antik Sikkeler

Konular
22
Mesajlar
29
Konular
22
Mesajlar
29

Antik Roma Nümizmatiği

Konular
5
Mesajlar
26
Konular
5
Mesajlar
26

Antik Roma Dönemi Yüzükler

Antik Roma Dünyasına Ait Yüzükler
Konular
1
Mesajlar
54
Konular
1
Mesajlar
54

Antik Roma Dönemi Küpeler

Antik Roma Dünyasına Ait Küpeler
Konular
1
Mesajlar
24
Konular
1
Mesajlar
24

Antik Bizans Dönemi

Antik Bizans Sikke Soruları

Konular
4
Mesajlar
11
Konular
4
Mesajlar
11

Bizans İmparatorları Antik Sikkeleri

Bizans İmparatorluğu veya Doğu Roma İmparatorluğu. Geç Antik Çağ ve Orta Çağ boyunca Roma İmparatorluğu'nun devamı şeklinde var olan ve başkenti Konstantinopolis [İstanbul-Byzantion] olan ülke. Beşinci yüzyılda Batı Roma İmparatorluğu'nun dağılışı ve çöküşü sürecinden sağ kalan imparatorluk, 1453'te Osmanlılara yenik düşene kadar, yaklaşık bin yıl var olmaya devam etmiştir.

Konular
30
Mesajlar
51
Konular
30
Mesajlar
51

Bizans İmparatoriçeleri Antik Sikkeleri

Bizans İmparatoriçelerine Ait Antik Sikkeler

Konular
6
Mesajlar
7
Konular
6
Mesajlar
7

Bizans Nümizmatiği

Konular
13
Mesajlar
23
Konular
13
Mesajlar
23

Bizans Dönemi Yüzükler

Antik Bizans Dünyasına Ait Yüzükler
Konular
1
Mesajlar
15
Konular
1
Mesajlar
15

Antik Bölgeler

Troas Bölgesi Antik Sikkeler

Anadolu'nun kuzeybatı kesiminde, kuzeybatıda Hellespont [Çanakkale], batıda Ege Denizi ile sınırlanan ve İda Dağı'nı oluşturan masif ile Anadolu'nun geri kalanından ayrılan antik bir bölgedir. Grenikos, Kebren, Simoeis, Rhesos, Rhodios, Heptaporos ve Aisepos, Troas bölgesinin yedi nehri ve her nehirde yaşayan nehir tanrılarının isimleridir. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler antik sikke darbı yapan ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.

Konular
26
Mesajlar
147
Konular
26
Mesajlar
147

Karya/Karia Bölgesi Antik Sikkeler

Karya/Karia küçük Asya'nın güneybatısında, günümüz Aydın ve Muğla'nın büyük bir bölümü ile Denizli ilinin batı uç kısmını kapsamaktadır. Antik dönemde doğu ve güneydoğuda Frigya ve Likya, kuzeyde Lidya ve İyonya bölgeleri ile komşudur. Bölgenin batısı ve güneyini tümüyle Ege Denizi çevreler. 12 üyeli meclisle yönetilen adalar grubuna bağlı Karya Bölgesi içinde olan adalar vardır. Bölgenin doğal sınırını kuzeyde Aydın Dağları [Όρη Αϊδινίου] ile Batı Anadolu’nun en büyük nehri olan Büyük Menderes [Μαίανδρος/Maiandros] ırmağı oluşturmaktadır.Persler Anadolu'yu egemenlikleri altına aldıklarında bu geniş coğrafyayı satraplıklara [valiliklere] bölerek yönetmiştir. Pers satraplarının tümü Büyük Kral tarafından anayurttan gönderilen Pers yüksek memurlarıdır. Bu kurala uymayan tek satraplık Karya/Karia [Καρία] satraplığıdır. Karya satrapları Karyalı bir hanedana mensuptur. Bu hanedan Hekatomnid Hanedanı olarak adlandırılmaktadır. Hanedanın kurucusu Mylasalı [Milas] Hekatomnos'tur. Hekatomnidler'in saltanatı Büyük İskender gelene kadar sürmüştür. Büyük İskenderin ölümünden sonra ilk olarak Antigonos Monophtalmos, MÖ 301'de Lysimachos imparatorluğu tarafından yönetilmiş ve daha sonra Ptolemaios imparatorluğunun bir eyaleti olmuştur. Daha sonraki dönemde bölge Seleukos İmparatorluğunun eline geçmiştir. MÖ 188'de Romalılar Seleukosları yenerek ülkeyi kuzeyde Bergama krallığı ile güneyde Rodos arasında bölüştürmüşlerdir. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.

Konular
46
Mesajlar
182
Konular
46
Mesajlar
182

Cilicia/Kilikya Bölgesi Antik Sikkeler

Anadolu'nun güneyindeki Cilicia/Kilikya iki bölümden oluşur. Bölgenin batısı Dağlık Kilikya [Cilicia Trachea], doğusu ise Ovalık Kilikya [Cilicia Pedias] olarak bilinmektedir. Anadolu ile Suriye ve Mezopotamya arasındaki ulaşımı sağlayan Toros Dağları üzerindeki Gülek Boğazı [Cilicia Panhormus] ve Suriye Kapıları olarak bilinen Belen Geçidi ile stratejik bir önemi vardır. Kilikya MÖ 546’dan sonra Perslerin Cilicia satraplığı olmuştur. Bölge Büyük İskenderin ölümünden sonra Seleukosların eline geçmiştir. Bölgede bulunan Antakya Suriye Seleukos İmparatorluğu'nun başkenti konumundadır. Suriye Tetrapolisi olarak bilinen [Antioch [Antakya], Seleucia Pieria[Samandağ] Epemiye, Laodicea] şehirlerden birisidir. Roma Döneminde Antakya Doğu’nun Kraliçesi olarak anılır ve imparatorluğun dört ana kentinden biri olarak kabul edilmiştir. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler antik sikke darbı yapan ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.

Konular
39
Mesajlar
209
Konular
39
Mesajlar
209

Makedonya Bölgesi Antik Sikkeler

Makedonya/Macedonia [Μακεδονία], Balkanlar’da bir devlet olan Kuzey Makedonya'yı, Bulgaristan'nın güneybatısında yer alan Blagoevgrad ilini ve Yunanistan'ın Güney Makedonya olarak da bilinen kuzeyinde Batı, Orta, Doğu Makedonya ve Trakya olarak idari bölüme ayrılmış araziyi kapsayan kültürel coğrafi bölgedir. Pella, Pydna ve Amphipolis antik kentleri bölgenin önemli antik kentleridir. Makedonya bölgesinin sınırları tarih boyunca sık sık değişmiştir. Makedonya/Macedonia [Μακεδονία] bölgesi tarihte birçok siyasi egemenlik içinde yer almıştır. İlk Makedonya Krallığı MÖ 700-600 yıllarında yaşamıştır. MÖ 336 yılında Büyük İskender bölgenin hakimi olarak tahta çıkmıştır. Birinci [MÖ 215-205] ve İkinci Makedonya Savaşları [MÖ 200-197], bölgenin o dönemde de değerli olduğunu göstermesi açısından önemlidir. MS 15-20 tarihlerinde Makedonya, Roma İmparatorluğu’nun bir eyaleti haine gelmiştir. Makedonya adı eski Yunanca μακεδνός [makednos] sıfatından türetilmiş olan Μακεδόνες [Makedones] etnoniminden gelir ve uzun/ince anlamına gelir, aynı zamanda Dorlarla akraba olan bir halkın adıdır.

Konular
26
Mesajlar
98
Konular
26
Mesajlar
98

Trakya/Thrace Bölgesi Antik Sikkeler

Thrace [Θράκη]-Trakya Bölgesi, Güneydoğu Avrupa'da coğrafi ve tarihi bir bölgedir. Günümüz Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye arasında bölünmüştür. Kuzeyde Balkan Dağları ile çevrili, güneyde Ege Denizi, doğuda Karadeniz, güneydoğu Bulgaristan [Kuzey Trakya], kuzeydoğu Yunanistan [Batı Trakya] ve Türkiye'nin Avrupa kısmını [Doğu Trakya] böglelerini içerir. Bölgenin sınırları Roma'nın Trakya Eyaleti'nin sınırlarına kadar uzanmaktadır.Eski Trakyalıların yaşadığı topraklar kuzeyde günümüz Kuzey Bulgaristan ve Romanya'sına ve batıda Makedonya bölgesine kadar uzanmaktadır.Trakya'nın yaklaşık dörtte biri Türkiye'de, yaklaşık onda biri Yunanistan'da ve geri kalanı Bulgaristan'dadır.Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler sikke darbı yapmış ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.

Konular
28
Mesajlar
157
Konular
28
Mesajlar
157

Girit/Crete Adası Antik Sikkeler

Girit Adası, Yunan adalarının en büyüğü ve en kalabalık, dünyanın 88. en büyük adası ve Akdeniz'in Sicilya, Sardunya, Kıbrıs ve Korsika'dan sonra en büyük beşinci adasıdır. Başkenti ve en büyük şehri, adanın kuzey kıyısında bulunan Kandiye'dir. Girit, MÖ 2700'den 1420'ye kadar Avrupa'nın ilk gelişmiş uygarlığı olan Minosluların merkezidir. Girit adası MÖ 69'da Quintus Caecilius Metellus Creticus tarafından fethedildi ve Metellus'a Creticus unvanı verilmiştir. Gortyna adanın başkenti yapılmış ve Girit, Creta et Cyrenaica [Girit] olarak adlandırılan Cyrenaica ile birlikte bir Roma eyaleti olmuştur

Konular
11
Mesajlar
34
Konular
11
Mesajlar
34

Kiklad/Cyclades Adaları Antik Sikkeler

Ege Denizi'nde, Yunanistan anakarasının güneydoğusunda ve Yunanistan'ın eski bir idari bölgesi olan ada grubudur. Ege takımadalarını oluşturan ada gruplarından biridir. Kiklad ismini çevresinde veya etrafında anlamına gelen Kuklas [κυκλάς] sözcüğünden almaktadır. Kiklad adaları kutsal Delos adasının etrafındaki adalardır. Kikladların en büyük adası Naxos'tur. Kiklad kültürü, güneyde Girit'te büyük Orta Tunç Çağı Minos uygarlığının ortaya çıkmasından yüzyıllar önce adaların saf beyaz mermerinden oyulmuş şematik, düz heykelleriyle tanınmaktadır.

Konular
9
Mesajlar
22
Konular
9
Mesajlar
22

Trakya Kralları Antik Sikkeleri

Trakya Krallığı, MÖ 323'ten 281'e kadar var olan Helenleşmiş bir Trakya aristokrat monarşisidir. Trakya Krallığı, Diadochi Savaşları sırasında Makedon satrap Büyük İskender'in kişisel korumalarından biri olan Lysimakhos [Λυσίμαχος,] tarafından kurulmuştur. Lysimakhos [Λυσίμαχος,], Küçük Asya ve Makedonya'yı yöneten kral unvanını sahiptir. Lysimakhos [Λυσίμαχος,], MÖ 342'den 341'e kadar Büyük İskenderin babası Makedon II. Philip tarafından Odrys Krallığı'ndan fethedilen Trakya'nın kıyı bölgelerini yönetmiştir. Lysimakhos [Λυσίμαχος,] 281'de İskender'in bir başka halefi olan Selevkos'a karşı savaşta öldürülmüştür. Trakya kabilesi Odrisyalılar tarafından kurulmuş olan Odrys Krallığı kralları Trakya Kralları olarak da bilinmektedir.

Konular
5
Mesajlar
16
Konular
5
Mesajlar
16

Seleukos Kralları Antik Sikkeleri

Seleukos İmparatorluğu [Βασιλεία τῶν Σελευκιδῶν].Helenistik Dönemde Batı Asya'da var olan bir Yunan devletidir. Seleukos İmparatorluğu, Anadolu [Küçük Asya günümüz Türkiyesi], İran, Levant ve modern Irak, Kuveyt, Afganistan ve Türkmenistan'ın bazı kısımlarını kapsayan topraklardan oluşmaktadır. Aynı zamanda Ahameniş Pers İmparatorluğu'nun Asya kısmının bölgelerini yöneten bir Makedon Yunan kraliyet ailesidir. İmparatorluğun kurucusu Makedonyanın muzaffer genarali ve Büyük İskenderin subaylarından olan Σέλευκος Νικάτωρ - Seleukos I Nikator'dür. Seleukos İmparatorluğu, MÖ 2. yüzyılın sonlarında ve 1. yüzyılın başlarında Roma Cumhuriyeti ve Part İmparatorluğu tarafından yenilene kadar Helenistik dünyanın en büyük güçlerinden birisidir.

Konular
23
Mesajlar
54
Konular
23
Mesajlar
54

Baktriya Kralları Antik Sikkeleri

Greko Baktriya Krallığı/Hint-Yunan Krallığı veya basitçe Greko Baktriya olarak bilinen Baktriya Krallığı. Helenistik dönemden kalma bir Yunan devletidir. Hint-Yunan Krallığı ile birlikte, Helenistik dünyanın en doğusundaki devlet. Orta Asya ve Hint Yarımadası'ndaki Helenistik dünya. Diodotus, MÖ 250 civarında Seleukos İmparatorluğu'ndan ayrılıp Baktriya Kralı I. Diodotus unvanıyla Greko Baktriya Krallığı'nı kurmuştur. Ai-Khanum ve Bactra'nın [Belh] başkentleri antik çağın en büyük ve en zenginleri arasındadır. Bactra [Belh] bin altın şehrin ülkesi olarak bilinmektedir. Hindikuş Dağları ve Ceyhun Irmağı arasında yeralan, merkezi Baktr [günümüz Afganistan’ın Mezar-i Şerif vilayetine yakın mesafedeki mevzi] şehri olan o dönemki adı ile Baktra/Balhika/Bahdi olarak anılan günümüzde Türkmenistan, kuzey Afganistan, güney Özbekistan günümüz Kaşkadarya, Surhandarya, Zarafşan bölgeleri], batı Tacikistan ve Sirderya ırmağının üst kısımlarını ihtiva eden antik bir ülkedir.

Konular
11
Mesajlar
23
Konular
11
Mesajlar
23

Hint Yunan Kralları Antik Sikkeleri

Tarihsel olarak Yavana Krallığı olarak da bilinen Hint-Yunan Krallığı veya Greko-Hint Krallığı. Afganistan'ın çeşitli bölgelerini Hindistan alt kıtasının kuzeybatı bölgelerini neredeyse tümünü kapsayan Helenistik dönemden kalma bir Yunan krallığıdır. Krallık birbirini takip eden 30 kral tarafından yönetilmiştir. Krallık, Greko-Bactrian kralı Demetrius ve daha sonra Eucratides MÖ 200'de Hindistan'ı Baktriya'dan işgal ettiğinde kurulmuştur. En ünlü Hint-Yunan Kralı Menander I olarak bilinmektedir.

Konular
28
Mesajlar
59
Konular
28
Mesajlar
59

Ptolemaic Kralları Antik Sikkeleri

Helenestik dönemde Mısır merkezli eski bir Helenistik devleti olan Ptolemaios Krallığı [Πτολεμαϊκὴ βασιλεία]. Bazen Lagid hanedanı olarak anılmaktadır. MÖ 305'te Makedonyalı Yunanlı general, Büyük İskenderin yoldaşı ve yedi korumasından birisi olan Ptolemy I Soter tarafından kurulmuş ve MÖ 30'da Kleopatra VII'nin ölümüne kadar sürmüştür. Yaklaşık üç yüzyıl boyunca hüküm süren Ptolemaioslar, antik kökenli en uzun ve en yeni Mısır hanedanıdır. Büyük İskender'in en güvendiği generallerinden ve sırdaşlarından Makedon Ptolemy, Mısır'ın kontrolünü rakiplerinden almış ve kendisini firavun ilan etmiştir. Hanedanlığın tüm erkek kralları Ptolemy adını alırken, prensesler ve kraliçeler Kleopatra, Arsinoe ve Berenice ismini almıştır. En son kraliçe VII. Kleopatra idi ve tarihte en ünlü Ptolemaios hanedanı kraliçesidir. Önce Roma idarecileri olan Julius Sezar ile Pompey arasındaki politik mücadelelere karışmış ve sonra da Oktavianus ile Marcus Antonius arasındaki siyasal ve askeri savaşa sevgilileri olan Julius Sezar ve Marcus Antonius yanında katılmıştır. Roma Cumhuriyeti'nin Mısır'ı işgal etmesi ile intihar etmiş ve böylece Ptolemaios Hanedanı Mısır'da son bulmuştur.

Konular
9
Mesajlar
34
Konular
9
Mesajlar
34

Fenike Bölgesi Antik Sikkeler

Phoenicia/Fenikeliler, MÖ 3000 civarında Levant'ta ortaya çıkan, kökeni bilinmeyen, Antik Sami dili konuşan bir halktır. Fenike şehirlerindeki en eski yönetim biçimi, zengin tüccar ailelerin gücüyle sınırlı olan krallıkmış gibi görünmektedir. Fenikeliler Akdeniz'in doğu kıyısı boyunca uzanan ve günümüz Suriye ve İsrail'in bitişik kısımlarıyla modern Lübnan'a karşılık gelen antik bölgedir. Fenike kültürünün geliştiği çekirdek bölge, kuzey Lübnan'daki Trablus ve Biblos'tan modern İsrail'deki Carmel Dağı'na kadar uzanmaktaydı. Fenike uygarlığı, anavatanının ötesinde Kıbrıs'tan Akdeniz'e, İber Yarımadası'na kadar uzanmıştır. Fenike'nin başlıca antik kentleri [koloniler hariç) Byblos, Sidon, Tire ve Berot'u [Beyrut] içermektedir. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler antik sikke darbı yapan ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.

Konular
11
Mesajlar
53
Konular
11
Mesajlar
53

Part Kralları Antik Sikkeleri

Part İmparatorluğu, Arşak İmparatorluğu olarak da bilinen, eski İran’da önemli bir siyasi ve kültürel güç olup Medler'den ve Ahamenişler'den sonra gelen üçüncü yerel hanedanlıktır. Hanedanlığın ismi MÖ 247 yılında, Helenistik krallık Selevkoslar'ın yönetiminde satraplık konumunda olan İran'ın kuzeydoğusunda bulunan Parthia bölgesini ele geçirdikten sonra bağımsızlığını ilan eden Parni kabilesi lideri I. Arşak'tan gelmektedir. Arşak'ın adı onursal bir unvan olarak kendisinden sonra gelen bütün Part kralları tarafından kullanılmıştır. Selevkoslar'ın hakimiyeti altında bulunan İranı, MÖ 3. yüzyılın sonlarına doğru ele geçirmeye başlayan Partlar, I. Mithridates döneminde Mezopotamya'yı Selevkoslar'ın elinden alarak imparatorluğu büyük ölçüde genişletmiştir.

Konular
32
Mesajlar
71
Konular
32
Mesajlar
71

Bosporos Krallığı Antik Sikkeleri

Bosporos Krallığı veya Kimmer Bosporos olarak da bilinir, günümüz Ukrayna'nın güneyindeki Kerç Boğazı üzerinde kurulmuş Antik Yunan-İskit devleti. MÖ 438'e doğru kurulmuştur. MÖ 4. yüzyılda antik kent gücünün doruğuna ulaşmıştır. En önemli antik kenti Pantikapaion antik kentidir [Günümüz Kerç] İÖ 480-438 arasında Arkhainaks, İÖ 438-110 arasında da Spartokos hanedanları tarafından yönetilmiştir. Bu iki hanedan, Pantikapaion'a Nymphaion'u ve bölgede İÖ 7-6. yüzyıllarda kurulmuş öteki Yunan kolonileri de katmışlardır. İÖ 5. yüzyılın ikinci yarısından sonra Bosporos kentlerinde Atina etkisi güçlenmiştir.

Konular
12
Mesajlar
27
Konular
12
Mesajlar
27

Sasani Kralları Antik Sikkeleri

Sasani İmparatorluğu, [Sasani Devleti veya Sasaniler ya da Üçüncü Pers İmparatorluğu].Dördüncü büyük İran Hanedanı ve ikinci Pers İmparatorluğu'nun adıdır [224 - 651]. Sasani İmparatorluğu, son Arşaklı hanedanı [Partlar] kralı IV. Artabanus'u yenmesinin ardından I. Ardeşir tarafından kurulmuş, son Sasani hükümdarı Şehinşah (Krallar kralı) III. Yezdigirt'in [632-651], erken Halifelik'le yani ilk İslam Devleti ile girdiği 14 senelik mücadeleyi kaybetmesiyle sona ermiştir. İmparatorluğun sınırları bugünkü İran, Irak, Azerbaycan, Ermenistan, Afganistan, Türkiye'nin doğu bölgesi [Büyük İran olarak bilinen bölge], Suriye'nin bir kısmı, Pakistan, Kafkaslar, Orta Asya ve Arabistan'ın bir kısmını kapsıyordu. II. Hüsrev'in hükümdarlığı [590-628] sırasında Mısır, Ürdün, Filistin ve Lübnan da kısa süreli olarak imparatorluğa dahil olmuştur.

Konular
18
Mesajlar
37
Konular
18
Mesajlar
37

Numidia Kralları Antik Sikkeleri

Numidia Krallığı. Günümüz kuzey Cezayir ile Tunus ve Libya'nın bazı kısımlarını kapsayan Kuzey Afrika bölgesinde yer alan eski bir Libyco-Punic krallığıdır. Krallık, MÖ 3. yüzyıldan 1. yüzyıla kadar vardır. Cezayir ve Berberilerin tarihindeki ilk büyük devletlerden birisidir. Yunan tarihçileri bu Numidia halklardan Νομάδες/Nomades yani Göçebeler olarak söz etmektedir.

Konular
3
Mesajlar
7
Konular
3
Mesajlar
7

Teselya Bölgesi Antik Sikkeler

Antik Yunanistan'ın geleneksel bölgelerinden biridir. Miken döneminde Tesalya, Yunanistan'ın en büyük kabilelerinden biri olan Aeolians ve onların Yunanca lehçesi olan Aeolic için kullanılmaya devam eden bir isim olan Aeolia olarak bilinmektedir. Tesalya [Θεσσαλία] Yunanistan'ı oluşturan 13 bölgeden biridir. Başkenti Larisa antik kentidir. Tesalya, öncelikle Teselyalıların antik çağda yaşadığı merkezi ovaları ifade eder. Ovalar antik çağda tetrad adı verilen dört idari bölgeye bölünmüştür. Pelasgiotis, Phthiotis, Thessaliotis ve Histiaeotis. Daha geniş anlamda Tesalya, Teselyalılara astlar, bağımlılar veya müttefikler olarak yakından bağlı olan farklı etnik grupların yaşadığı bölgeler olan perioikoi adı verilen çevre bölgeleri de içermekteydi. Perioikoi, Perrhaibia, Magnesia, Achaea Phthiotis, Dolopia, Ainis, Malis ve Oitaia'dan oluşuyordu. Tesalya'daki en büyük üç şehir Larisa [Pelasgiotis], Pherai [Pelasgiotis] ve Pharsalos'tur [Phthiotis] Antik Tesalya, en geniş haliyle kuzeyde Olimpos Dağı'ndan güneyde Spercheios Vadisi'ne kadar uzanan geniş bir alandı. Tesalya, dağlarla çevrili geniş merkezi ovalardan oluşan coğrafi olarak çeşitli bir bölgedir. Ovalar batıda Pindos Dağları, güneyde Othrys Dağı, doğuda Pelion ve Ossa sıradağları ve kuzeyde Olimpos Dağı ile sınırlıdır. Merkezi ovalar, Pineios Nehri tarafından Tempe Vadisi'ne akıtılan Larisa havzası ve Karditsa havzası olmak üzere iki havzadan oluşur.

Konular
20
Mesajlar
69
Konular
20
Mesajlar
69

Babür İmparatorluğu Antik Sikkeleri

Babürlüler veya Babür İmparatorluğu, günümüzdeki Hindistan ve çevresi üzerinde kurulmuş ve hüküm sürmüş Türk-Moğol kökenli devlet.

Konular
8
Mesajlar
40
Konular
8
Mesajlar
40

Makedonya Kralları Antik Sikkeleri

Makedonya/Μακεδονία, aynı zamanda Makedon olarak da adlandırılır. Arkaik ve Klasik Yunanistan ve daha sonra Helenistik Yunanistan'ın egemen devletidir. Krallık başlangıçta kraliyet Argead hanedanı tarafından kurulmuş ve yönetilmiştir, bunu Antipatrid ve Antigonid hanedanları takip etmiştir. Eski Makedonlara ev sahipliği yapan en eski krallık, Yunan yarımadasının kuzeydoğu kesiminde merkezlenmiştir ve batıda Epir, kuzeyde Paeonia, doğuda Trakya ve güneyde Teselya ile sınırlanmıştır. Büyük İskender'in MÖ 323'te ölümününün ardından gelen Diadochi savaşlarından ve Büyük İskender'in kısa ömürlü imparatorluğunun bölünmesinden sonra Makedonya, Ptolemaios, Seleukos İmparatorluğu ve Bergama Krallığı ile birlikte Akdeniz bölgesinde bir Yunan kültürel ve siyasi merkezi olarak kalmıştır. Pella, Pydna ve Amphipolis gibi önemli şehirler, bölgenin kontrolü için güç mücadelelerine girmişlerdir. Gaspçı Cassander tarafından Selanik gibi yeni şehirler kurulmuştur. Makedonya'nın gerilemesi, Makedonya Savaşları ve Roma'nın önde gelen Akdeniz gücü olarak yükselişi ile başlamış, MÖ 168'deki Üçüncü Makedon Savaşı'nın sonunda, Makedon yönetimi kaldırılmış ve yerini Roma'ya bağımlı devletler almıştır.

Konular
18
Mesajlar
46
Konular
18
Mesajlar
46

Phrygia/Frigya Bölgesi Antik Sikkeler

Kuzeyinde Paphlagonia, güneyinde Lykaonia, doğusunda Kappadokia, kuzeybatısında Bithynia, batısında Lydia ve Mysia, güneybatısında Pisidia ve Karia bölgelerinin yer aldığı antik bölge. Frigya, kapsamı ve sınırları farklı dönemlerde büyük ölçüde değişen eski bir Küçük Asya ülkesidir. MÖ 1. binyılın başlarında Anadolu Yarımadası'nın büyük bir bölümünü oluşturduğuna inanılmaktadır, ancak MÖ 6. yüzyılda Pers istilası sırasında Küçük Frigya ve Büyük Frigya olarak bilinen ilçelerle sınırlıydı. Küçük Frigya, Marmara Denizi ve Hellespont kıyıları boyunca batıya, daha sonra Mysia'nın bir parçası olan Troas'a kadar uzanıyordu. Büyük Frigya, Frig başkenti Gordion'un [Ankara yakınlarında] bulunduğu daha doğuda ve iç kısımda uzanmaktadır. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler antik sikke darbı yapan ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.

Konular
43
Mesajlar
138
Konular
43
Mesajlar
138

Lidya/Lydia Bölgesi Antik Sikkeler

Lidya/Lydia, Küçük Asya'nın batı kesiminde, ana şehri Sardes ile Galis nehri üzerinde yer almaktadır. İlk olarak Homeros tarafından MÖ 8. yüzyılda Maeonia adı altında bahsedilmiştir. Beşinci yüzyılın ilk on yılında, Lidya bir sınır bölgesidir. Verimli topraklar ve zengin altın,gümüş yatakları bulunmaktadır. İzmir ilinin doğusu, Manisa ilinin büyük bir bölümü, Kütahya ve Uşak illerinin batı uçlarını kapsar. Lydia'nın son satrapı Spithridates, Granikos'taki savaşta Makedon fatihi Büyük İskender tarafından öldürülmüş ve Sardeis teslim olmuştur. Lydia/Lidya, önce İskender imparatorluğunun bir parçası olarak Yunanca konuşan valiler tarafından yönetilmiş, daha sonra Antigonos Monophtalmos tarafından, MÖ 301'den sonra Lysimachos tarafından ve MÖ 281'den 190'a kadar Seleukos İmparatorluğu'nun eyaleti olarak yönetilmiştir. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler antik sikke darbı yapan ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.

Konular
26
Mesajlar
112
Konular
26
Mesajlar
112

Pisidia/Pisidya Bölgesi Antik Sikkeler

Likya'nın kuzeyinde, Karia [Karya] Lydia [Lidya] Phrygia [Frigya] ve Pamphylia ile komşu olan antik Küçük Asya'nın bir iç bölgesidir. Pisidya vahşi, dağlık bir bölge olduğundan dış güçlerin kontrol etmesi en zor olan bölgelerden birisidir. Bölgedeki antik kentler, Batı Anadolu'da Helenleşen ve kendi paralarını basan son şehirler arasındadır. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler antik sikke darbı yapan ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.

Konular
27
Mesajlar
77
Konular
27
Mesajlar
77

Aeolis/Aiolis Bölgesi Antik Sikkeler

Batı Anadolu'nun Smyrna ile Edremit Körfezi arasındaki kıyı bölgesi Aiolis olarak bilinmektedir. Herodotos, en ünlüleri Midilli, Pitane, Elaea, Gryneion, Myrina, Aigai, Kyme, Neonteichos, Temnos, Larisa ve Smyrna olan İonia şehirlerine karşılık gelen on iki Aiolian şehri sayar. Smyrna [İzmir] bir Aiolian yerleşimi olarak kurulmuş olmasına rağmen, daha sonra Kolophon halkı tarafından iskan edilerek İyon Birliği'ne dahil edilmiştir. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler antik sikke darbı yapan ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.

Konular
19
Mesajlar
47
Konular
19
Mesajlar
47

Bitinya/Bithynia Bölgesi Antik Sikkeler

Küçük Asya'nın kuzeybatısında bulunan antik Bithynia/Bitinya eyaleti, batıda Küçük Asya, güneyde Galatya dağları, doğuda Pontos ve kuzeyde Karadeniz arasında verimli bir ovada yer alan Krallık ve Roma eyaletidir. Bursa, İznik ve İzmit çevresini kapsayan bölgedir. Bithynia, MÖ 4. yüzyıldan itibaren bağımsız bir krallıktır. MÖ 264'te Bithynia'lı I. Nikomedes tarafından başkenti Nikomedia/İzmit olarak kurulmuştur. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler antik sikke darbı yapan ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.

Konular
14
Mesajlar
45
Konular
14
Mesajlar
45

İyonya/Ionia Bölgesi Antik Sikkeler

İyonya/Ionia, İzmir ve Aydın illerinin Ege Denizi kıyısındaki tüm batı kesimi ile Sakız ve Sisam adalarını kapsar. Milet/Miletos İyonya bölgesinin 12 şehir devletinin en önemli şehir limanlarından birisidir. Bölgede bulunan 12 bağımsız sahil kentleri Phokaia [Foça], Klazomenai [Urla], Erythrai [Çeşme/Ildırı], Teos [Sığacık], Kolophon [Değirmendere], Lebedos [Ürkmez], Ephesos [Efes], Priene [Gelebeç], Myndos [Gümüşlük] ve Miletos [Milet] ile birlikte Chios [Sakız Adası] ve Samos [Sisam) ada kentleridir. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler antik sikke darbı yapan ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.

Konular
20
Mesajlar
87
Konular
20
Mesajlar
87

Mysia/Misya Bölgesi Antik Sikkeler

Mysia, kuzeybatı Küçük Asya'da, kuzeyde Marmara Denizi'ne ve batıda Ege Denizi'ne bitişik antik bir bölgedir. Mysia, güneyde Lydia, doğuda Phrygia [Frigya] ve Bithynia [Bitinya] topraklarıyla çevrilidir. Mysia Bölgesi, siyasi bir bölgeden ziyade coğrafi bir bölgedir. Bergama [Pergamon] ve Kyzikos [Erdek] en büyük şehirleridir. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler antik sikke darbı yapan ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.

Konular
23
Mesajlar
71
Konular
23
Mesajlar
71

Doğu Trakya Bölgesi Antik Sikkeler

Trakya bölgesinin Türkiye sınırları içinde kalan kısmıdır. Türkiye'nin Avrupa'daki topraklarının tamamını oluşturur. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illerinin tümünü, İstanbul'un Avrupa yakasını ve Gelibolu [Gallipoli- Χερσόνησος της Καλλίπολης] yarımadasını kapsar. Gelibolu'nun orijinal adı olan Καλλίπολις [Kallipolis], Yunanca Güzel Şehir anlamına gelir. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler sikke darbı yapmış olan ve sınırları Türkiye içinde olan antik kentler ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.

Konular
18
Mesajlar
67
Konular
18
Mesajlar
67

Lykia/Likya Bölgesi Antik Sikkeler

Likya, güneyde Akdeniz, batıda Karya ve doğuda ise Pamfilya ile komşudur. Antalya'nın batısını, Muğla'nın güneydoğusunu ve Denizli ile Burdur'un güneyini kapsar. Tarihsel olarak sınırları batıda Dalaman Çayı, doğuda bugünkü Kemer ile sınırlıdır. En kuzeyi Burdur'un Gölhisar ilçesidir. MÖ 545'te Pers komutanı Harpagos,Lykia'nın başlıca kenti olan Xanthos'u ele geçirmiştir. Böylece Likya ve Küçük Asya'nın geri kalanı üzerinde 200 yıldan fazla sürecek Pers egemenliği başlamıştır. Herodotos bölge hakkında anaerkil bir sisteme sahipler kimseninkine benzemeyen gelenekleri var ve babalarının yerine annelerinin adını kullandıklarını belirtmektedir. MÖ 333'te Küçük Asya'nın Makedon kralı Büyük İskender'in eline geçmesiyle Likya'daki Pers egemenliği sona ermiştir. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler antik sikke darbı yapan ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.

Konular
26
Mesajlar
78
Konular
26
Mesajlar
78

Lykaonia/Likaonya Bölgesi Antik Sikkeler

Lykaonia [Lycaonia] Toros Dağı'nın kuzeyinde, Küçük Asya'nın iç kesimlerinde geniş bir bölgeir. Doğuda Kapadokya, kuzeyde Galatya, batıda Phrygia [Frigya] ve Pisidia, güneyde Toroslar zincirine kadar uzanmaktadır. Antik çağda Kilikya Tracheia olarak adlandırılan ülke ile sınır komşusudur. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler antik sikke darbı yapan ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.

Konular
11
Mesajlar
32
Konular
11
Mesajlar
32

Pamphylia/Pamfilya Bölgesi Antik Sikkeler

Pamfilya, Anadolu'nun güneyinde Aksu çayının doğusundan başlayarak Antalya ilinin doğusuna kapsayan antik Likya Birliği ve Kilikya arasında kalan bölgedir.Batısında Lykia, doğusunda Kilikia, kuzeyinde Pisidia bölgeleri yer almaktadır. Pamphylia, Küçük Asya'nın güneyindeki Kestros [Aksu Çayı], Eurymedon [Köprüçay] ve Melas [Manavgat] nehirlerinin zengin ve verimli alüvyal ovasının eski adıdır. Pamfilya adı çok eskidir ve daha önce antik Hitit imparatorluğuna aittir. Ana kenti Estwediiys [Aspendos] ve Side antik kentleridir. MÖ 1215'ten sonra Hitit imparatorluğunun çöküşünden sonra Pamfilya, Tarhuntassa adlı yeni bir krallığın merkezi olmuştur. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler antik sikke darbı yapan ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.

Konular
7
Mesajlar
40
Konular
7
Mesajlar
40

Paphlagonia/Paflagonya Bölgesi Antik Sikkeler

Paflagonya, Kuzey Orta Anadolu'nun Karadeniz kıyısında Pontos ve Bitinya arasında kalan eski bir bölgedir. Paphlagonialılar Anadolu'nun en eski halklarından birisidir. Karadeniz [Pontus Eukseinos] kıyısında yer alan Paphlagonia, Strabon'a göre Parthenius [Bartın] Nehri bölgenin batı sınırını oluşturuyordu ve doğuda Halys [Kızılırmak] Nehri ile sınırlanmıştır. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler antik sikke darbı yapan ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.

Konular
9
Mesajlar
32
Konular
9
Mesajlar
32

Pontos Bölgesi Antik Sikkeler

Antik çağda büyük bir öneme sahip olan Karadeniz [Pontos] Bölgesi, Halys [Kızılırmak] Nehri’nin doğusunda, Apsarros Nehri’nin batısında, güneybatısında Galatia ve doğusunda ise Kolkhis’in yer aldığı antik bölgedir. Pontos Krallığının kurucusu Mithridates I Ktistes'dir. [Mιθριδάτης Kτίστης]. Pontos [Πόντος] Krallığında en çok sikke darbı VI. Mithradates döneminde darb edilmiştir ve bölgedeki kentlerin çoğu Hellenistik Dönem’de Pontos [Πόντος] kralı VI. Mithradates döneminde antik sikke darbı yapmıştır. Mithridates VI'dan önce Pontos [Πόντος] sikkeleri çok nadirdir. Pontos [Πόντος] bölgesinde Kraliyet ve Şehir sikkeleri arasında farklılık vardır. Kraliyet sikkeleri altın ve gümüş olarak darb edilmiş olup şehirlerin darb etmiş olduğu antik sikkeler bronz olup sikkelerin arka yüzlerinde darb edilmiş olduğu antik kentin adı görülmektedir. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler antik sikke darbı yapan ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.

Konular
12
Mesajlar
53
Konular
12
Mesajlar
53

Kıbrıs/Cyprus Bölgesi Antik Sikkeler

Doğu Akdeniz'de Anadolu Yarımadası'nın güneyinde bulunan bir ada ülkesidir . Akdeniz'deki üçüncü en büyük ve üçüncü en kalabalık adadır. Başkenti ve en büyük şehri Lefkoşa [Λευκωσία] , ikinci büyük şehri ise Limasol'dur [Λεμεσός]. Doğu Akdeniz'de stratejik konumundan dolayı ada, MÖ 333'te Büyük İskender tarafından ve Asur, Mısır ve Pers imparatorlukları da dahil olmak üzere birçok büyük güç tarafından daha sonra işgal edilmiştir.

Konular
7
Mesajlar
27
Konular
7
Mesajlar
27

Cappadocia/Kapadokya Bölgesi Antik Sikkeler

Cappadokia [Kapadokya] olarak bilinen bölge, antik Hitit kültürünün orijinal evi olarak tarih açısından zengin bir bölgedir. Doğuda Ermenistan, güneyde Mezopotamya, Kilikia [Kilikya] batıda Galatya ve kuzeyde Pontos gibi birçok doğu eyaletini sınırlayan bir iç bölgedir. Doğu bölgesi büyük ölçüde dağlıktır, volkanik faaliyetlerden büyük ölçüde etkilenmiştir ve yüksek platolar üzerinde yer almasına rağmen batıda daha düz ovalardan oluşmaktadır. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler antik sikke darbı yapan ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.

Konular
4
Mesajlar
39
Konular
4
Mesajlar
39

Galatia/Galatya Bölgesi Antik Sikkeler

Galatia/Galatya Orta Anadolu'da, kuzeybatıda Bithynia, kuzeydoğuda Paphlagonia, doğuda Pontos, güneydoğuda Kapadokya, güneyde ve batıda Frigya bölgeleriyle çevrili bölge. MÖ 3. yüzyılda Galya Keltleri tarafından işgal edilmiştir. Nicomedes'in Bithynia tahtına oturmasına yardımcı olan Galyalılar, Anadolu platosunda yaşam alanı ile ödüllendirilmiştir. Üç ayrı kabileden oluşan kabile yaşam tarzlarında yaşamaya devam etmişlerdir. Galatya'nın orta kısmı, Ancyra'da [Ankara, Keltçe Çapa] bir başkent kuran Tectosages olarak bilinen bir kabileye aittir. Tektosages, keltçe servet arayanlar demektir. Batıda Tolistobogii, başkentleri Pressinus [Sivrihisar] olmak üzere ikamet etmişler ve Doğu'da Trocmiler kendilerine Tavium [Büyüknefes] şehrini kurmuştur. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler antik sikke darbı yapan ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.

Konular
3
Mesajlar
13
Konular
3
Mesajlar
13

Osmanlı Paraları

Osmanlı Paraları Soruları

Konular
5
Mesajlar
34
Konular
5
Mesajlar
34

Osmanlı Padişahları Sikkeleri

Osmanlı İmparatorluğu, 1299 yılında Oğuz Türklerinden Osman Gazi'nin kurduğu, Osmanoğlu Hanedanı'nın hükümranlığında Orta Çağ'dan Yakın Çağ'a kadar varlığını sürdürmüş, İslam dinine bağlı bir Türk devletidir. Bugünkü Türkiye'nin Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde kurulmuş bir beylik iken, 1453 yılında II. Mehmed'in Konstantinopolis'i fethedip Bizans İmparatorluğu'na son vermesiyle imparatorluk haline gelmiştir.

Konular
34
Mesajlar
82
Konular
34
Mesajlar
82

Beylik Paraları

Anadolu Beylikleri Sikke Soruları

Mangır - Akçe - Dirhem Soruları
Konular
1
Mesajlar
3
Konular
1
Mesajlar
3

Anadolu Beylikleri Sikkeleri

Anadolu Beylikleri, Anadolu Türkmenlerinden Türklerin 1071’deki Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu’da kurdukları devletlerdir. Savaşın hemen ardından, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kurulan devletlere Birinci Dönem Anadolu Beylikleri, aynı dönemde; önce Anadolu'nun batı ucunda İznik'i başkent edinen, sonradan da Haçlı Seferleri nedeniyle başkentini Konya'ya taşıyarak Orta Anadolu merkezli olarak devam eden Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflaması ve yıkılmasından sonra kurulan devletler ise İkinci Dönem Anadolu Beylikleri olarak bilinmektedir.

Konular
13
Mesajlar
35
Konular
13
Mesajlar
35

Forum istatistikleri

Konular
1,066
Mesajlar
3,306
Kullanıcılar
75
Son üye
nike

Twitter Sayfamız