Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik

Antik Sikkeler Nümizmatik Forum Duyuruları

Hakkımızda

Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1

Forum Kuralları

Üye olduktan sonra okuyunuz.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1

Yasal Uyarı

Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik İçeriklerinin Kullanım Koşulları

Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1

Antik Sikke Soruları

Antik Yunan Sikkeleri – Antik Roma Sikkeleri – Antik Bizans Sikkeleri – Beylik Paraları Tarihin Her Dönemine Ait Antik Sikke Sorularınız
Konular
3
Mesajlar
5
Konular
3
Mesajlar
5

Makaleler

Antik Sikkeler Hakkında Makaleler

Antik kentlerin darb etmiş olduğu antik sikkeler hakkında detaylı tarihsel makaleler ve antik sikkelerin ilginç hikayeleri.

Konular
174
Mesajlar
205
Konular
174
Mesajlar
205

Antik Sikke Lejant Açıklamaları

Antik Sikke Lejant Açıklamaları

Antik Kentlerde Darb Edilmiş Antik Yunan, Roma, Bizans Dönemine Ait Antik Sikke Görselleri ve Lejant Açıklamaları

Konular
337
Mesajlar
344
Konular
337
Mesajlar
344

Antik Yunan Sikkeleri

Antik Yunan Sikkeleri Soruları

Konular
27
Mesajlar
107
Konular
27
Mesajlar
107

Antik Yunan Nümizmatiği

Konular
15
Mesajlar
117
Konular
15
Mesajlar
117

Antik Roma Sikkeleri

Antik Roma Sikkeleri Soruları

Konular
25
Mesajlar
101
Konular
25
Mesajlar
101

Roma Cumhuriyet Sikkeleri

Roma Cumhuriyet sikkeleri, MÖ 509'dan MÖ 27'ye kadar süren Roma Cumhuriyeti döneminde darb edilmiştir. Cumhuriyetin toprakları İtalyan Yarımadası'nı da içine alarak tüm Akdeniz dünyasına yayılmıştı. Antik Sikkeler öncelikle Cumhuriyet'in başkenti Roma'da darb edilmiş, ancak aynı zamanda İtalya'daki diğer birçok şehir ve darphanede de darb edilmiştir.

Konular
143
Mesajlar
456
Konular
143
Mesajlar
456

Roma İmparatorları Sikkeleri

Roma Cumhuriyeti'nin çöküşünün ardından MÖ 27'de kurulan ve MS 5. yüzyılda Batı Roma İmparatorluğunun son düşüşüne kadar devam eden dönemdeki Roma İmparatorlarına ait antik sikkeler.

Konular
123
Mesajlar
1K
Konular
123
Mesajlar
1K

Roma İmparatoriçeleri Sikkeleri

Roma Cumhuriyeti'nin çöküşünün ardından MÖ 27'de kurulan ve MS 5. yüzyılda Batı Roma İmparatorluğunun son düşüşüne kadar devam eden dönemdeki Roma İmparatoriçeleri.

Konular
42
Mesajlar
198
Konular
42
Mesajlar
198

Antik Roma Nümizmatiği

Konular
8
Mesajlar
131
Konular
8
Mesajlar
131

Antik Bizans Sikkeleri

Antik Bizans Sikkeleri Soruları

Konular
25
Mesajlar
94
Konular
25
Mesajlar
94

Bizans İmparatorları Sikkeleri

Doğu Roma [Bizans] İmparatorluğu'nun geleneksel başlangıcı olan MS 330'da başkent Konstantinopolis'in [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] kuruluşundan, Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1453'teki Fethine kadar geçen dönemdeki Bizans İmparatorlarına ait antik sikkeler.

Konular
74
Mesajlar
486
Konular
74
Mesajlar
486

Bizans İmparatoriçeleri Sikkeleri

Bizans İmparatoriçelerine Ait Antik Sikkeler

Konular
15
Mesajlar
51
Konular
15
Mesajlar
51

Bizans Nümizmatiği

Konular
16
Mesajlar
126
Konular
16
Mesajlar
126

Antik Bölgeler ve Krallıklar

Troas Bölgesi Antik Sikkeleri

Anadolu'nun kuzeybatı kesiminde, kuzeybatıda Hellespont [Çanakkale], batıda Ege Denizi ile sınırlanan ve İda Dağı'nı oluşturan masif ile Anadolu'nun geri kalanından ayrılan Troas bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.

Konular
26
Mesajlar
207
Konular
26
Mesajlar
207

Caria | Karya Bölgesi Antik Sikkeleri

Küçük Asya'nın güneybatısında, günümüz Aydın ve Muğla'nın büyük bir bölümü ile Denizli ilinin batı uç kısmını kapsayan, antik dönemde doğu ve güneydoğuda Frigya ve Likya, kuzeyde Lidya ve İyonya bölgeleri ile komşu, bölgenin batısı ve güneyini tümüyle Ege Denizi'nin çevrelediği, sınırlarını kuzeyde Aydın Dağları ile Batı Anadolu’nun en büyük nehri olan Büyük Menderes nehrinin oluşturduğu Karya bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.

Konular
50
Mesajlar
276
Konular
50
Mesajlar
276

Cilicia | Kilikya Bölgesi Antik Sikkeleri

Batısı Dağlık Kilikya [Cilicia Trachea], doğusu ise Ovalık Kilikya [Cilicia Pedias] olarak bilinen, Anadolu ile Suriye ve Mezopotamya arasındaki ulaşımı sağlayan Toros Dağları üzerindeki Gülek Boğazı ve Suriye Kapıları olarak bilinen Belen Geçidi ile stratejik bir öneme sahip olan Kilikya bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.

Konular
47
Mesajlar
300
Konular
47
Mesajlar
300

Makedonya Bölgesi Antik Sikkeleri

Balkanlar’da bir devlet olan Kuzey Makedonya'yı, Bulgaristan'nın güneybatısında yer alan Blagoevgrad ilini ve Yunanistan'ın Güney Makedonya olarak da bilinen kuzeyinde Batı, Orta, Doğu Makedonya ve Trakya olarak idari bölüme ayrılmış araziyi kapsayan kültürel ve coğrafi bir bölge olan, sınırları tarih boyunca sık sık değişmiş Makedonya bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.

Konular
41
Mesajlar
198
Konular
41
Mesajlar
198

Thrace | Trakya Bölgesi Antik Sikkeleri

Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye arasında bölünmüş, Kuzeyde Balkan Dağları ile çevrili, güneyde Ege Denizi, doğuda Karadeniz, güneydoğu Bulgaristan [Kuzey Trakya], kuzeydoğu Yunanistan [Batı Trakya] ve Türkiye'nin Avrupa kısmındaki [Doğu Trakya] bölgelerini içeren Trakya bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.

Konular
31
Mesajlar
241
Konular
31
Mesajlar
241

Crete | Girit Adası Antik Sikkeleri

Yunan adalarının en büyüğü ve en kalabalığı ve Akdeniz'in Sicilya, Sardunya, Kıbrıs ve Korsika'dan sonra en büyük beşinci adası olan, MÖ 2700'den 1420'ye kadar Avrupa'nın ilk gelişmiş uygarlığı Minosluların merkezi olan Girit adasında bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.

Konular
15
Mesajlar
57
Konular
15
Mesajlar
57

Cyclades | Kiklad Adaları Antik Sikkeleri

Ege Denizi'nde, Yunanistan anakarasının güneydoğusunda ve Yunanistan'ın eski bir idari bölgesi olan, Ege takımadalarını oluşturan ada gruplarından birisi olan Kiklad adaları bölgelerinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.

Konular
10
Mesajlar
27
Konular
10
Mesajlar
27

Trakya Krallığı Antik Sikkeleri

Korupedyon Savaşı'ndaki ölümüne kadar Trakya, Makedonya ve Küçük Batı Asya'da hüküm süren Büyük İskender'in koruması ve aynı zamanda haleflerinden biri olan Lysimachos [ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ] tarafından kurulmuş Trakya Krallığı Krallarına ait antik sikkeler.

Konular
8
Mesajlar
41
Konular
8
Mesajlar
41

Seleukos Krallığı Antik Sikkeleri

Büyük İskender'in Makedon kumandanı Seleukos Nikator tarafından kurulmuş, en geniş haliyle Avrupa'daki Trakya'dan Hindistan sınırına kadar uzanan, MÖ 2. yüzyılın sonlarında ve 1. yüzyılın başlarında Roma Cumhuriyeti ve Part İmparatorluğu tarafından yenilene kadar Helenistik dünyanın en büyük güçlerinden birisi olan Seleukos İmparatorluğu Krallarına ait antik sikkeler.

Konular
25
Mesajlar
125
Konular
25
Mesajlar
125

Baktriya Krallığı Antik Sikkeleri

Greko Baktriya Krallığı - Hint-Yunan Krallığı veya basitçe Greko Baktriya olarak bilinen, Seleukos İmparatorluğu'ndan ayrılıp Baktriya Kralı I. Diodotos Soter tarafından kurulan, Orta Asya ve Hint Yarımadası'ndaki Helenistik Baktriya Krallığı krallarına ait antik sikkeler. Hint-Yunan Krallığı Krallarına ait antik sikkeler de bu kategori içerisinde paylaşılmıştır.

Konular
40
Mesajlar
126
Konular
40
Mesajlar
126

Ptolemaios Krallığı Antik Sikkeleri

MÖ 305'te Makedonyalı Yunanlı general, Büyük İskenderin yoldaşı ve yedi korumasından birisi olan Ptolemy I Soter tarafından kurulmuş, MÖ 30'da Kleopatra VII'nin ölümüne kadar sürmüş, yaklaşık üç yüzyıl boyunca hüküm süren antik kökenli en uzun ve en yeni Mısır hanedanı olan Ptolemaios Krallığı Krallarına ait antik sikkeler.

Konular
11
Mesajlar
63
Konular
11
Mesajlar
63

Fenike Bölgesi Antik Sikkeleri

Akdeniz'in doğu kıyısı boyunca uzanan, günümüz Suriye ve İsrail'in bitişik kısımlarıyla modern Lübnan'a karşılık gelen Fenike bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.

Konular
11
Mesajlar
104
Konular
11
Mesajlar
104

Bosporos Krallığı Antik Sikkeleri

MÖ 438'de Ukrayna'nın güneyindeki Kerç Boğazı üzerinde kurulmuş Antik Yunan - İskit devleti olan Bosporos Krallığına ait antik sikkeler. Bilinen dünyanın ucunda yer alan Kimmer Boğazı'nın şehirleri ve krallıkları, Greko-Romen kültürü ile Orta Asya'nın geniş hinterlandındaki kabileler arasında bir geçiş noktası sağlıyordu. Güçlü liderler tarafından yönetildiğinde müreffeh olan Boğaziçi'nin ticaret limanları, bozkır kabilelerinin sık sık yaptığı saldırılar sırasında büyük zarar görmüştür. Kendilerini Boğaz'ın kralları olarak adlandıran ilk hanedan, MÖ 438'den 110'a kadar Kırım ve Taman yarımadalarındaki şehirleri yöneten Spartositler'di. Soyları sona erdiğinde VI. Mithradates topraklarını Pontus krallığına dahil etti. Krallık, Mithradates'in MÖ 63'teki ölümünden sonra, oğlu II. Pharnakes'in Boğaziçi'ni yönetmesiyle yeniden ortaya çıktı. MÖ 1. yüzyılın geri kalanında bölge, Roma iç savaşı sırasında değişen bağlılıklar nedeniyle daha da kötüleşen hanedan çatışmaları nedeniyle harap olmuştur. Nihayet MS 14 yılında Aspurgus kral oldu ve Romalılar tarafından meşru hükümdar olarak kabul edildi ve önümüzdeki 300 yıl boyunca Boğaz'ı yönetecek hanedanı kurdu. Bu dönem boyunca Boğaziçi kralları, kendi ve hüküm süren Roma imparatorlarının portrelerini taşıyan altın sikkeler de dahil olmak üzere antik sikke darbı yapmışlardır.

Konular
16
Mesajlar
53
Konular
16
Mesajlar
53

Numidya Krallığı Antik Sikkeleri

Günümüz kuzey Cezayir ile Tunus ve Libya'nın bazı kısımlarını kapsayan Kuzey Afrika bölgesinde yer alan eski bir Libyco-Punic krallığı, Cezayir ve Berberilerin tarihindeki ilk büyük devletlerden birisi olan Numidya Krallığı Krallarına ait antik sikkeler. Hazırlanmış içerik antik sikkeleri bilinen Numidya kralları hakkındadır.

Konular
4
Mesajlar
13
Konular
4
Mesajlar
13

Teselya Bölgesi Antik Sikkeleri

Başkenti Larisa olan, Antik Yunanistan'ı oluşturan 13 antik bölgeden birisi olan, Teselyalıların antik çağda yaşadığı merkezi ovaları ifade eden, Miken döneminde, Yunanistan'ın en büyük kabilelerinden biri olan Aeolians ve onların Yunanca lehçesi olan Aeolic için kullanılmaya devam eden bir isim olan Aeolia olarak bilinen antik Teselya bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.

Konular
33
Mesajlar
132
Konular
33
Mesajlar
132

Babür İmparatorluğu Antik Sikkeleri

Babürlüler veya Babür İmparatorluğu, günümüzdeki Hindistan ve çevresi üzerinde kurulmuş ve hüküm sürmüş Türk-Moğol kökenli devlet.

Konular
9
Mesajlar
49
Konular
9
Mesajlar
49

Magna Graecia | Sicilya Bölgesi Antik Sikkeleri

Antik Yunan koloni çağında İtalya'nın Güneyi ve Sicilya Adasını belirtmek için kullanılan coğrafi bir adlandırma olan, bölgedeki mevcut yoğun Yunan kolonilerine atıfta bulunarak, bu toprakların Yunan kültür sahasının bir parçası olduğunu vurgulamak için kullanılan Magna Graecia ya da Büyük Yunanistan [Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ] bölgesindeki antik kentlere ait antik sikkeler. İtalya | Sicilya Bölgesinde bulunan antik kentler, bölgeler ve antik sikkeleri de bu kategori içerisinde paylaşılmıştır.

Konular
95
Mesajlar
426
Konular
95
Mesajlar
426

Antik Yunanistan Bölgeleri Antik Sikkeleri

Antik Yunanistan'ın antik bölgeleri ve bu antik bölgelerde bulunan antik kentlerin darb etmiş olduğu antik sikkeler.

Konular
53
Mesajlar
275
Konular
53
Mesajlar
275

Makedonya Krallığı Antik Sikkeleri

Arkaik ve Klasik Yunanistan ve daha sonra Helenistik Yunanistan'ın egemen devleti olan, başlangıçta kraliyet Argead hanedanı tarafından kurulmuş ve yönetilmiş, bunu Antipatrid ve Antigonid hanedanları takip etmiştir. Eski Makedonlara ev sahipliği yapan en eski krallık, Yunan yarımadasının kuzeydoğu kesiminde merkezlenmiş ve batıda Epir, kuzeyde Paeonia, doğuda Trakya ve güneyde Teselya ile sınırlanmış olan Makedonya Krallığı Krallarına ait antik sikkeler.

Konular
20
Mesajlar
98
Konular
20
Mesajlar
98

Phrygia | Frigya Bölgesi Antik Sikkeler

Kuzeyinde Paphlagonia, güneyinde Lykaonia, doğusunda Cappadocia, kuzeybatısında Bithynia, batısında Lydia ve Mysia, güneybatısında Pisidia ve Karia bölgelerinin yer aldığı, kapsamı ve sınırları farklı dönemlerde büyük ölçüde değişen Frigya bölgesindeki antik kentlere ait antik sikkeler.

Konular
45
Mesajlar
172
Konular
45
Mesajlar
172

Paeonia Krallığı Antik Sikkeleri

Güneydoğu Avrupa'nın güney Balkan Bölgesi'nde eski bir Yunan krallığı olan, toprakları eski Makedonya'nın hemen kuzeyinde, eski Trakya'nın batısında, Dardanya krallığının güneyinde ve eski İlirya bölgesinin doğusunda bulunan Paeonians veya Paionians'ın ülkesi ve krallığı olan Paeonia Krallığı Krallarına ait antik sikkeler.

Konular
1
Mesajlar
4
Konular
1
Mesajlar
4

Lydia | Lidya Bölgesi Antik Sikkeler

İzmir ilinin doğusu, Manisa ilinin büyük bir bölümü, Kütahya ve Uşak illerinin batı uçlarını kapsayan, Küçük Asya'nın batı kesiminde, ana şehri Sardes ile Galis nehri üzerinde yer alan, Lidya'yı Cyrus zamanına kadar yöneten Mermnad kraliyet hanedanı altında en güçlü hale gelen, Kral Kroisos'un yönetimi altında en büyük ihtişamına kavuşmuş, verimli topraklar ve zengin altın, gümüş yatakları bulunan Lidya bölgesindeki antik kentlere ait antik sikkeler.

Konular
28
Mesajlar
159
Konular
28
Mesajlar
159

Epirus | Epir Krallığı Bölgesi Antik Sikkeleri

Eski bir Yunan krallığı ve daha sonra Yunanistan'ın kuzeybatısındaki ve Arnavutluk'un güneyindeki Epir coğrafi bölgesinde yer alan bir cumhuriyet olan, antik Epirotlara ev sahipliği yapan eyalet, güneyde Aetolia, doğuda Antik Tesalya ve Eski Makedonya ve kuzeyde İlirya kabileleri ile sınırlandıırlmış, antik çağda İlirya, Makedonya ve Teselya ile sınırlanan dağlık bir kıyı bölgesi olan, Yunan kralı Pyrrhus'un döneminde [MÖ 280-275 yılları arasında] Antik Makedonya ve Antik Roma ile karşılaştırılabilir güçlü bir devlet haline gelmiş Epir Krallığı bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.

Konular
7
Mesajlar
22
Konular
7
Mesajlar
22

Pisidia | Pisidya Bölgesi Antik Sikkeleri

Likya'nın kuzeyinde, Caria, Lydia, Phrygia ve Pamphylia ile komşu, vahşi, dağlık bir bölge olduğundan dış güçlerin kontrol etmesi en zor bölgelerden birisi olan Pisidya bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.

Konular
28
Mesajlar
106
Konular
28
Mesajlar
106

Aeolis | Aiolis Bölgesi Antik Sikkeleri

Aeolis, Anadolu'nun batı kıyısında, MÖ 2. binyılın sonlarında Aeolik lehçesini konuşan Yunanlılar tarafından kurulan antik kentler grubudur. Midilli ve Tenedos adalarında ve Troas ile İyonya arasındaki ana karada yer alan en eski yerleşimler, MÖ 1130-1000 yılları arasındaki göçler sonucunda ortaya çıkmıştır. İkinci bir grup Aeolian yerleşim yeri MÖ 7. yüzyılda kolonileştirilmiştir. 6. yüzyılın sonunda Darius I, Aeolis'i Pers İmparatorluğu'nun satraplıklarından birine dahil etmiştir. Aeolis aslında coğrafi bir terim değildir, Küçük Asya'nın batı kıyısındaki bölgede, Helen halklarının bir kolu olan Aioller tarafından kurulan şehirlere verilen ortak bir isimdir. On iki güney şehri Aeolian olarak gruplandırılmıştır. Bunlar Temnos, Smyrna, Pitane, Neonteichos, Aegirusa, Notium, Cilla veya Killa, Kyme, Gryneum, Larissa, Myrina ve Aegae idi.

Konular
19
Mesajlar
89
Konular
19
Mesajlar
89

Bithynia | Bitinya Bölgesi Antik Sikkeleri

Küçük Asya'nın kuzeybatısında bulunan, batıda Küçük Asya, güneyde Galatya dağları, doğuda Pontos ve kuzeyde Karadeniz arasında verimli bir ovada yer alan Krallık ve Roma eyaleti olan, Bursa, İznik ve İzmit çevresini kapsayan Bitinya bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.

Konular
21
Mesajlar
121
Konular
21
Mesajlar
121

Ionia | İyonya Bölgesi Antik Sikkeleri

İzmir ve Aydın illerinin Ege Denizi kıyısındaki tüm batı kesimi ile, 12 bağımsız sahil kentleri Phokaia [Foça], Klazomenai [Urla], Erythrai [Ildırı], Teos [Sığacık], Kolophon [Değirmendere], Lebedos [Ürkmez], Ephesos [Efes], Priene [Gelebeç], Myndos [Gümüşlük], Miletos [Milet] ile birlikte Chios [Sakız Adası] ve Samos [Sisam) adalarını kapsayan İyonya bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.

Konular
22
Mesajlar
192
Konular
22
Mesajlar
192

Mysia | Misya Bölgesi Antik Sikkeleri

Kuzeybatı Küçük Asya'da, kuzeyde Marmara Denizi'ne ve batıda Ege Denizi'ne bitişik, Güneyde Lydia [Lidya], Doğuda Phrygia [Frigya] ve Bithynia [Bitinya] topraklarıyla çevrili, en büyük şehirleri Bergama [Pergamon] ve Kyzikos [Erdek] olan Mysia bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.

Konular
30
Mesajlar
158
Konular
30
Mesajlar
158

Doğu Trakya Bölgesi Antik Sikkeleri

Trakya bölgesinin Türkiye sınırları içinde kalan, Türkiye'nin Avrupa'daki topraklarının tamamını oluşturan, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illerinin tümünü, İstanbul'un Avrupa yakasını ve Gelibolu [Gallipoli] yarımadasını kapsayan Doğu Trakya bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.

Konular
19
Mesajlar
115
Konular
19
Mesajlar
115

Lykia | Likya Bölgesi Antik Sikkeleri

Güneyde Akdeniz, Batıda Karya ve Doğuda Pamfilya ile komşu, Antalya'nın batısını, Muğla'nın Güneydoğusunu ve Denizli ile Burdur'un Güneyini kapsayan, tarihsel olarak sınırları Batıda Dalaman Çayı, Doğuda bugünkü Kemer ile sınırlı Likya bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.

Konular
26
Mesajlar
98
Konular
26
Mesajlar
98

Vizigot | Ostrogot Krallığı Antik Sikkeleri

Vizigotlar büyük bir Cermen kabilesi olan Gotların en büyük iki kolundan biridir. Gotların doğu koluna ise Ostrogotlar [Ostrogoth] denmektedir. MS 370 yılından itibaren Kavimler Göçü ile beraber hareket eden en önemli topluluklardandır. Batı Roma İmparatorluğunun çökmesinden sonra Batı Avrupa tarihinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Vizigotların doğu kolu olan Ostrogotlar'a ait antik sikkelerde bu kategori içerisinde paylaşılmıştır.

Konular
19
Mesajlar
42
Konular
19
Mesajlar
42

Lykaonia | Likaonya Bölgesi Antik Sikkeleri

Doğuda Kapadokya, kuzeyde Galatya, batıda Phrygia [Frigya] ve Pisidia, güneyde Toroslar zincirine kadar uzanan Lykaonia | Likaonya bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.

Konular
11
Mesajlar
34
Konular
11
Mesajlar
34

Pamphylia | Pamfilya Bölgesi Antik Sikkeleri

Anadolu'nun güneyinde, Aksu çayının doğusundan başlayarak Antalya ilinin doğusunu kapsayan antik Likya Birliği ve Kilikya arasında kalan Pamfilya bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.

Konular
7
Mesajlar
55
Konular
7
Mesajlar
55

Paphlagonia | Paflagonya Bölgesi Antik Sikkeleri

Kuzey Orta Anadolu'nun Karadeniz kıyısında, Pontos ve Bitinya arasında kalan Paflagonya bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.

Konular
9
Mesajlar
37
Konular
9
Mesajlar
37

Pontos Bölgesi Antik Sikkeleri

Halys [Kızılırmak] Nehri’nin doğusunda, Apsaros Nehri’nin batısında, güneybatısında Galatia ve doğusunda ise Kolkhis’in yer aldığı, antik çağda büyük bir öneme sahip olan Pontos bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.

Konular
19
Mesajlar
91
Konular
19
Mesajlar
91

Kuşan İmparatorluğu Antik Sikkeleri

MS 1. yüzyıldan üçüncü yüzyılın ortalarına kadar Baktriya, Orta Asya ve Kuzey Hindistan hüküm süren Kuşanlar, MÖ 135 civarında Baktriya krallığını işgal ederek Yunan hanedanlarını yerinden etti. Yuezhilerin beş kolundan biri Kuşanlar, güneye Gandhara olarak bilinen bölgeye yayıldılar ve daha sonra Hindistan yarımadasının kuzey kısımlarına yayılmışlardır. Kuşan krallarının yerini üçüncü yüzyılda yönettikleri bölgenin bir kısmında Kuşanşah ünvanıyla yöneten Sasani prensleri almıştır. Sasanilerin batıdan, Guptaların ise doğudan saldırmasıyla Kuşan kontrolü yarı bağımsız krallıklara bölündü ve Kuşan İmparatorluğu MS 375 civarında yıkılmıştır. Kuşan İmparatorluğu en çok Yunan, Çin, Hint ve Pers kültürünü birleştiren senkretik kültürüyle tanınır. Kuşan adı, Türk-Moğol Hsiug-nu tarafından batıya sürülene kadar kuzeybatı Çin'de yaşayan Hint-Avrupa halklarının gevşek bir konfederasyonu olan Yueh Chi'nin bir kolunu tanımlamak için kullanılan Çince Kouei-chouang teriminden türemiştir.

Konular
9
Mesajlar
28
Konular
9
Mesajlar
28

Persis Krallığı Antik Sikkeleri

MÖ 2. yüzyıl ile MS 3. yüzyıl arasında İran'ın güneybatısındaki Persis'te Part [Arşak] temsilcileri olarak hüküm süren Persis Krallarına ait antik sikkeler. Ahameniş [Pers] Krallığı [MÖ 600-330 civarı] ve Sasani Krallığı [MS 240-640]. Bu iki imparatorluğun yükselişi arasında Persis, yerli satraplar veya valiler tarafından yönetilen, Seleukos ve Part Krallıklarına sözde bağlılık sunan nispeten izole bir vasal devlet olarak varlığını sürdürmüştür. O dönemde Persis Krallığı, kendi hükümdarları ve antik sikke darbıyla bir alt krallık olarak yönetiliyordu. Persis Kralları genel olarak antik sikkelerinden bilinmektedir ve antik kaynaklarda yalnızca birkaç Persis kralından detaylı olarak bahsedilmektedir. Pers krallarının soyundan gelen Ardashir, sonunda Partların yerini alacak ve yeni, gerçek bir Pers imparatorluğu olan Sasani İmparatorluğunu kuracaktı.

Konular
5
Mesajlar
14
Konular
5
Mesajlar
14

Sasani İmparatorluğu Antik Sikkeleri

Son Arşaklı hanedanı [Partlar] kralı IV. Artabanus'u yenmesinin ardından I. Ardeşir tarafından kurulmuş, son Sasani hükümdarı Şehinşah [Krallar kralı] III. Yezdigirt'in , erken Halifelik'le yani ilk İslam Devleti ile girdiği 14 senelik mücadeleyi kaybetmesiyle sona ermiş, sınırları günümüz İran, Irak, Azerbaycan, Ermenistan, Afganistan, Türkiye'nin doğu bölgesi [Büyük İran olarak bilinen bölge], Suriye'nin bir kısmı, Pakistan, Kafkaslar, Orta Asya ve Arabistan'ın bir kısmını kapsayan, II. Hüsrev'in hükümdarlığı sırasında Mısır, Ürdün, Filistin ve Lübnan'ın da kısa süreli olarak bağlı olduğu Sasani İmparatorluğu Krallarına ait antik sikkeler.

Konular
21
Mesajlar
74
Konular
21
Mesajlar
74

Part İmparatorluğu Antik Sikkeleri

Parthia kelimesi ilk olarak, modern İran'daki Horasan'a karşılık gelen bir ülke olan Parthava'dan söz eden Ahameniş Kralı I. Darius tarafından MÖ 520'de kaydedilen bir yazıta kadar uzanır. Daha sonra bu terim, başlangıcı MÖ 247'de aynı bölgede kurulan Part İmparatorluğunu ifade etmeye başlayacaktı. MÖ 247'den MS 224'e kadar hüküm süren Partlar, Seleukos İmparatorluğu'nu yok ederek Orta Doğu'nun ve güneybatı Asya'nın çoğunu fethettiler. Roma'ya meydan okuyarak ve İpek Yolu olarak bilinen Çin ticaret yolunu kontrol ederek İran egemenliğini yeniden kurmuşlardır.

Konular
33
Mesajlar
124
Konular
33
Mesajlar
124

Cyprus | Kıbrıs Bölgesi Antik Sikkeleri

Doğu Akdeniz'de stratejik konumundan dolayı, MÖ 333'te Büyük İskender tarafından ve Asur, Mısır ve Pers imparatorlukları da dahil olmak üzere birçok büyük güç tarafından işgal edilmiş Kıbrıs bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.

Konular
10
Mesajlar
47
Konular
10
Mesajlar
47

Antik Ermenistan Krallığı Antik Sikkeleri

Ermenistan Krallığı, aynı zamanda Büyük Ermenistan Krallığı, veya basitçe Büyük Ermenistan. Bazen Ermeni İmparatorluğu olarak da anılır, Antik Çağ'da bir monarşiydi. Hristiyanlığı devlet dini olarak kabul eden ilk devlettir. MÖ 321'den MS 428'e kadar varlığını sürdürmüştür. Eski nüfusun bir kısmını Yunanlılar tarafından Alarodioi [Araratlılar yani Urartular] olarak bilinen Ağrı Dağı'nın doğusuna süren işgalcilerdir. Tarihi, üç kraliyet hanedanı tarafından birbirini takip eden saltanatlara bölünmüştür. Orontid [MÖ 321–200 MÖ], Artaxiad [MÖ 189–MS 12] ve Arsacid [52-428]. İmparatorluk İskender'in generalleri arasında bölündükten sonra, Ermeni hükümdarlar Seleukos krallığına haraç ödemiştir.

Konular
3
Mesajlar
11
Konular
3
Mesajlar
11

Cappadocia | Kapadokya Bölgesi Antik Sikkeleri

Doğuda Ermenistan, güneyde Mezopotamya, Cilicia [Kilikya] batıda Galatya ve kuzeyde Pontos gibi birçok doğu eyaletini sınırlayan bir iç bölge olan, Hitit kültürünün orijinal evi Kapadokya bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.

Konular
18
Mesajlar
112
Konular
18
Mesajlar
112

Galatia | Galatya Bölgesi Antik Sikkeleri

Orta Anadolu'da, kuzeybatıda Bithynia [Bitinya], kuzeydoğuda Paphlagonia [Paflagonya], doğuda Pontos, güneydoğuda Kapadokya, güneyde ve batıda Frigya bölgeleriyle çevrili Galatya bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.

Konular
4
Mesajlar
15
Konular
4
Mesajlar
15

Emevi Halifeliği Sikkeleri

İslam Halifeliklerinin en güçlü ve en genişlerinden biri, aynı zamanda İslam hanedanlarının da ilki olan, İslam İmparatorluğunu dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından biri haline getirmiş olan Emevi Halifeliği dönemine ait antik sikkeler.

Konular
2
Mesajlar
16
Konular
2
Mesajlar
16

Osmanlı Paraları

Osmanlı Paraları Soruları

Konular
9
Mesajlar
61
Konular
9
Mesajlar
61

Osmanlı Padişahları Sikkeleri

1299 yılında Oğuz Türklerinden Osman Gazi'nin kurduğu, 1453 yılında II. Mehmed'in Konstantinopolis'i fethedip Bizans İmparatorluğu'na son vermesiyle imparatorluk haline gelmiş Osmanlı İmparatorluğu padişahlarına ait antik sikkeler.

Konular
34
Mesajlar
99
Konular
34
Mesajlar
99

Anadolu Beylikleri Sikkeleri

Anadolu Beylikleri, Anadolu Türkmenlerinden Türklerin 1071’deki Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu’da kurdukları devletlerdir. Savaşın hemen ardından, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kurulan devletlere Birinci Dönem Anadolu Beylikleri, aynı dönemde; önce Anadolu'nun batı ucunda İznik'i başkent edinen, sonradan da Haçlı Seferleri nedeniyle başkentini Konya'ya taşıyarak Orta Anadolu merkezli olarak devam eden Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflaması ve yıkılmasından sonra kurulan devletler ise İkinci Dönem Anadolu Beylikleri olarak bilinmektedir.

Konular
13
Mesajlar
46
Konular
13
Mesajlar
46

Anadolu Beylikleri Sikkeleri Soruları

Mangır - Akçe - Dirhem Soruları

Konular
5
Mesajlar
16
Konular
5
Mesajlar
16

Forum istatistikleri

Konular
2,394
Mesajlar
8,773
Kullanıcılar
1,093
Son üye
bahadirbora