Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Doğu Trakya Bölgesi Antik Sikkeleri

Trakya bölgesinin Türkiye sınırları içinde kalan, Türkiye'nin Avrupa'daki topraklarının tamamını oluşturan, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illerinin tümünü, İstanbul'un Avrupa yakasını ve Gelibolu [Gallipoli] yarımadasını kapsayan Doğu Trakya bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.