Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Lykaonia/Likaonya Bölgesi Antik Sikkeleri

Doğuda Kapadokya, kuzeyde Galatya, batıda Phrygia [Frigya] ve Pisidia, güneyde Toroslar zincirine kadar uzanan Lykaonia | Likaonya bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.